“ambalajların üzerinde yazan tett ve skt ne anlama gelir”