YASEMİN / 05.04.2023 15:50

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edenlere duası...

İlim, tasavvuf ve edebiyat sahalarında parlak bir hüviyete sahip bulunan Hüdâyî Hazretleri, mâneviyat rehberleri arasında müstesnâ bir mevkii hâizdir. O, kuruluş yıllarında Şeyh Edebali Hazretleri’nin yapmış olduğu kıymetli irşad, hizmet ve faâliyeti, aynı aşk, vecd ve heyecanla yürütebilen nâdir bir mânevî şahsiyettir. Allah rızâsı istikâmetinde ihlâs, samîmiyet ve gayret üzere hareket eden Hüdâyî Hazretleri, sahip olduğu zâhirî ve bâtınî liyâkat sebebiyle de hem pâdişahların hem de bütün tebaanın sevdiği bir Hak dostu olarak tebârüz etmiştir...

Biz de Yasemin.com ekibi olarak sizler için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ettik ve bilinmeyenlerini anlattık...

SIRADAKİ VİDEO

Son eklenen videolar daha fazla

popüler videolar daha fazla