Kadınlar babalarına daha az güveniyor! Araştırma sonuçları şaşırttı

Babalar Gününe özel yapılan araştırmada Türkiye'de babaya olan güven incelendi. Buna göre kadınların babalarına erkeklerden daha az güvendiği gözlemlendi. Babaya güven duymanın genel olarak ise azaldığı ifade edildi.

Areda Survey araştırma şirketi, Babalar Günü’ne günler kala Babaya Güven Araştırması’nı yayınladı. Türkiye genelinde 3.101 kişinin katıldığı 29 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi. 

Söz konusu araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’inin babasına güveni tam! Güven konusunda temkinli olanların oranı yüzde 21,7 iken babasına güvenmediğini ifade edenler yüzde 9,8. Araştırmada, "Babama hiç güvenmem" diyenlerin oranının geçen yıl yüzde 2,2 iken bu yıl yüzde 7,2’ye kadar yükselmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, babasına hiç güvenmediğini ifade eden erkeklerin oranı yüzde 4 iken bu oranın kadınlardaki karşılığı yüzde 10,4 olarak karşılık buluyor. Araştırmada, babasına en çok güvendiği söyleyenlerin de hiç güvenmediğini ifade edenlerin de 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu görülüyor.

BABAYA GÜVEN AZALDI

Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i babasına her konuda güvendiğini ifade ediyor. Bu oran 2021’de yüzde 63,4 iken, 2022’de yüzde 61,1 ve 2023’te ise yüzde 72 idi. Babaya tam güven konusunda geçen yıla göre yaşanan yüzde 3,5’lik düşüş araştırmanın dikkat çeken detaylarından. 
Babasına yalnızca bazı konularda güvendiğini ifade edenlerin oranı 2021’de yüzde 23,5; 2022’de yüzde 29,3; 2023’te yüzde 20,9 ve 2024’te yüzde 17,3 olarak araştırmaya yansıyor. Burada da benzer şekilde geçen yıla göre yüzde 3,6 oranında bir düşüş olduğu görülüyor.

Babasıyla ilgili güven ilişkisini "Ne güvenirim ne güvenmem" şeklinde ifade edenler 2021’de yüzde 1,6 iken 2022’de yüzde 1,3; 2023’te yüzde 2,2 ve 2024’te yüzde 4,4 olarak karşımıza çıkıyor.

'BABAMA HİÇ GÜVENMEM' DİYENLER ARTTI

Araştırmada babasına fazla güvenmediğini ifade edenler 2021’de yüzde 5,3 iken 2022’de yüzde 1,5’e düşüyor ve 2023’te 2,7’ye yükseliyor. 2024’te ise yüzde 2,6 ile geçen yıla göre benzer oranları yakalıyor. 

Babasına hiç güvenmediğini ifade edenler 2021’de yüzde 6,1 iken 2022’de yüzde 6,8 olarak araştırmaya yansıyor. 2023’te yüzde 2,2’ye düşerek bariz bir azalma gözlemlenirken 2024’te yüzde 5 oranında bir artış ile yüzde 7,2 oranına yükseliyor. Araştırmada 2024 yılı Türk halkının babasına hiç güvenmediği yıl olarak karşımıza çıkıyor.

KADINLAR BABASINA DAHA AZ GÜVENİYOR

Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, kadınların yüzde 66,5’inin her konuda babasına güvendiği ortaya çıkıyor. Bu oranın erkeklerdeki karşılığı ise yüzde 70,5’e kadar çıkıyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri de kadınların yüzde 10,4 oranıyla “Babama hiç güvenmem” cevabını vermesi. Bu oranın erkeklerdeki karşılığı ise yalnızca yüzde 4.

Kadınların yüzde 16,8’i bazı konularda babasına güvendiğini, yüzde 3,7’si ne güvendiğini ne de güvenmediğini belirtirken yüzde 2,6’sı da babasına fazla güvenmediğini ifade ediyor. Bu oranın karşılığı erkeklerde şu şekilde: Yüzde 17,8’i bazı konularda güveniyor; yüzde 5,3’ü ne güveniyor ne de güvenmiyor; yüzde 2,5’i fazla güvenmiyor.

İKİ UÇTA DA AĞIRLIKLI OLARAK GENÇLER VAR

Katılımcılar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, "Babama her konuda güvenirim" cevabı, en yüksek oranda yüzde 69,7 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden geliyor. Onları yüzde 69,3 ile 35-54 yaş grubu takip ederken 55 yaş ve üzerindekilerin karşılığı yüzde 65,6.

Babasına hiç güvenmeyenler arasında yine 18-34 yaş aralığındakilerin yüksek çıkması da araştırmanın dikkat çeken detaylarından. "Babama hiç güvenmem" cevabını verenler yüzde 11,4 ile ağırlıklı olarak gençler oluşturuyor. Onu yüzde 5,5 ile 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar takip ederken 35-54 yaş aralığındakilerde ise bu oran yüzde 4,7.

18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 11,1’i babasına bazı konularda güvenirken, yüzde 5,9’u "Ne güvenirim ne güvenmem" diyor ve yüzde 2’si de babasına fazla güvenmediğini ifade ediyor. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 18’i bazı konularda babasına güvendiğini belirtirken yüzde 4,3’ü güven konusunda yine "Ne güvenirim ne güvenmem" cevabını veriyor. Bu yaş grubunda babasına fazla güvenmeyenler ise yüzde 3,7.  55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 24,4’ü yalnızca bazı konularda babasına güvendiğini söylerken yüzde 2,9’u konuya nötr yaklaşıyor. Yüzde 1,6’sı ise fazla güvenmediğini belirtiyor.

MeryemÜ. ÜSTÜN Yasemin.com - Editör
Yasemin - MeryemÜ. ÜSTÜN

Editör Hakkında

1996 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu. İstanbul Üniversitesinde Gazetecilik ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde İlahiyat okudu. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde Felsefe bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Ekim 2023’ten bu yana Kanal 7 Medya Grubu bünyesinde yer alan Yasemin.com kadın sitesinde İçerik Editörü yapmaktadır.

BİR YORUM YAPIN 1

Depremzede_Mlt44 1 hafta önce

boşuna babana bile güvenme demiyorlar :) Z kuşağına anket yaptığınız sürece sonular doğru gelmez