Yapılan çalışmalar, 5 yaşına kadar kendilerine saygı geliştiren çocukların yetişkinleriyle denk gelebilme niteliğinde olduğunu gösteriyor.

Çalışmalardan elde edinilen bulgulara göre, anaokuluna başlamayan çocuklardaki en önemli kişilik özelliklerden birisi de özsaygıdır. Bu özelliğin asıl nedeni de ömür boyu belli bir düzeyde kalmaya eğilimli olması.

Konu hakkında çalışma yapan Dario Cvencek ise şöyle söylüyor:

“Yaptığımız çalışmalar, okul öncesi çocukların benlikleri hakkındaki düşüncelerine yönelik ipuçlarını veriyor. Çocukların 5 yaşına gelene kadar geliştirdikleri özsaygı, hassas yöntemlerle belirlenebilecek kadar kuvvetli bir durumda.”

Konuyu farklı bir bakış açısı ile değerlendirmek isteyen Cvencek, Meltzoff ve Anthony Greenwald okul öncesi çocuklara yönelik olan ve özsaygıyı ölçen bir test düzenlediler. “Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Örtük Çağrışım Testi” adındaki bu uygulama çocukların kendileri ile ilgili olumlu fikirlerin ne kadar olduğunu tespit ediyor.

Bu testin yetişkinler için olan düzeyleri, insanların kendilerinde olmasına rağmen farkında olmadıkları tutum ve inançları gün yüzüne çıkarıyor.

BİR YORUM YAPIN 0