İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı nasıl ortadan kalkar?

28 Kasım 2020, 08:54
İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı nasıl ortadan kalkar?

İntifa hakkı, bakasının malından belli koşullarda yararlanma olarak bilinen hak tipidir. Sınırlı bir ayni hak olan intifa hakkı için bazı gerekli belgeler bulunuyor. Peki intifa hakkı nedir, İntifa hakkı nasıl ortadan kalkar? İşte intifa hakkı ile ilgili tüm merak edilenler:

İntifa hakkı, Eşyalar ya da mallar üzerinde hakları olan kişilerin bu haklarının başkaları tarafından da kullanılabilir halde olması olarak adlandırılıyor. İntifa hakkı düzenlenirken en önemli nokta her iki tarafın da yararına kanun düzenleniyor olmasıdır. Bu düzenlene intifa hakkı kanunlar tarafından güvence altına alınmış oluyor. Sözleşme üzerinde eğer ki mal sahibinin şahsi kullanımı söz konusu olmuyorsa, bu mal başka birine devir edilebiliyor. Ancak bu mal miras ile bir başkasına devir edilemiyor. Eğer ki bir kişi intifa hakkı ile bir mala sahip oluyorsa öldüğü zaman bu hak sona erecektir. Kurumlar için ise bu süre 100 yıl olarak belirtiliyor. Yani 100 yıl sonra bu intifa hakkı son buluyor. İntifa hakkı nedir, intifa hakkı nasıl son bulur? İşte cevaplar:

İntifa hakkı nedir

İNTİFA HAKKI NEDİR?

İntifa hakkı, bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Bunun dışında egemenlik hakları kapsamında olan intifa hakkı bir sınırlı ayni hak tipi olup; sınırlı ayni haklar içerisinde irtifak hakları sınıfında yer alır. Aynı zamanda intifa hakkı bir egemenlik hakkı olmasından ötürü mutlak haklar sınıfında yer alır.

İntifa hakkı ortadan nasıl kalkar

Şahısla kaim bir hak olan intifa hakkı bu sebepten dolayı devredilemez, mirasla geçmez. Gerçek kişilerde en geç kişinin ölümü ile tüzel kişilerde en geç yüz senenin dolması ile son bulur. İntifa hakkı tanıyan malik, mülkü üzerinde sahip olduğu kullanma ve yararlanma yetkilerinden mahrum kaldığı için geride kalan mülkiyete kuru mülkiyet adı da verilir. Bu düzenlemenin amacı, zamanla piyasadaki bütün mülkiyetlerin kuru mülkiyet haline gelmesini önlemektir.

İntifa hakkı üç şekilde kurulabilir:

- Kanundan doğan intifa hakkı

- Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı

- Mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı

Taşınmaz eşyalarda intifa hakkı tapu kütüğüne tescil anında doğarken taşınır eşyalarda sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sözleşme anında hakkın doğduğu kabul edilir. Taşınmazlarda tescilin terkiniyle veya o eşyanın yok olmasıyla veya hak süresinin dolmasıyla veya hak sahibinin kişiliğinin son bulması ile sona ererken taşınırlarda tescilin terkini hariç yukarıda sayılan diğer yollarla sona erer.

İntifa hakkı TDK'ya göre ne demek

İNTİFA HAKKI TDK'YA GÖRE NE DEMEK?

Hukuksal bir terim olan intifa hakkın Türk Dil Kurumu tarafından şöyle açıklanıyor. Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlük sayfasında intifa hakkında "Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı." olarak tanımlanmıştır.

İntifa hakkı tapu

Medeni Kanuna göre taşınmazlarda intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmesi ile kurulur. İntifa hakkının kazanım ve tescilinde, aksine bir düzenleme yok ise genel mülkiyet hükümleri uygulanır. Bu bağlamda intifa hakkı sözleşme, kanun ya da mahkeme kararı ile kurulabilir. İntifa hakkı tapu müdürlüğünde düzenlenecek olan senet ile birlikte bedelli ya da bedelsiz olarak tesis edilebilir. 

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar