Rüyalar gerçek çıkar mı? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihareye yatma...

16 Eylül 2020, 09:49
Rüyalar gerçek çıkar mı? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihareye yatma...

Günlük hayatımızda gördüğümüz rüyalardan yola çıkarak araştırıp baktığımız rüya tabirleri, bazı kimselerin hayatını direkt olarak etkileyebilmektedir. Peki uyku esnasında görülen rüyalar anlatılmalı mı? İyi ya da kötü rüyaları anlatmak doğru mu? Rüyayı anlatırsak gerçekleşir mi? Rüya tabirleri doğru mu, rüya çeşitleri neler? İstihare namazı nedir, istihareye nasıl yatılır? İşte rüyalar alemiyle ilgili tüm bilgiler...

Günümüzde kendimizde dahil olmak üzere pek çok kişi, rüyada görülen şeylerin ne anlama geldiklerini merak eder ve uyanır uyanmaz unutmamak için rüya tabirlerinden bakıp araştırmaya başlarız. Öyle ki bazı rüyalar vardır ki kişiyi derinden sarsar ve o anki etkisiyle kişi, gördüğü rüyayı başka birilerine anlatma ihtiyacı duyar. Devamında ise karşısındaki kişiden rüya ile ilgili duyacağı iyi ya da kötü yorumlardan etkilenip rüyayı kendi kendine hayra ya da şerre yoranlar bile var. Peki rüyayı başkalarına anlatmak doğru mu? Görülen rüyaların bir hikmeti var mı? Kuran-ı Kerim'deki birçok sure arasında da bahsedilen rüya kavramı gerçekte 3 türü ile karşımıza çıkmaktadır. Nefsani, şeytani ve sadık/ salih rüyalar olarak gördüğümüz rüyalar, gece ya da gündüz uyurken uyanıkmışız gibi çeşitli olayların yaşanması halidir. Gündelik yaşantımız içerisinde gördüğümüz rüyalar gibi önemli ya da hayırlı işlerin sonucunu rüyada görebilmek için istihareye yatma durumu da vardır. Peki bu istihare dediğimiz şey nedir, istihareye nasıl yatılır? İstihare namazı nasıl kılınır? Neden rüya görürüz? Rüya çeşitleri ve rüyaların sırları hakkında merak edilen tüm bilgiler...

EVLİLİK KADER MİDİR? DUA EDEREK KADER DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

RÜYANIN ÇEŞİTLERİ! İSLAMA GÖRE RÜYALAR KAÇA AYRILIR?

Rüyalar 3'e ayrılır. Birincisi vahyin geliş şekli olan Rüya-ı sadıka. (Peygamberlerin rüyası) İkincisi şeytani rüya; şeytanın normal hayatta yaklaşmak istedikleri kişilere rüya yoluyla vesvese vermesi. Üçüncüsü de nefsani rüya; günlük etkisinde kalınan olayların gece uyurken rüyaya yansıması...

Son nebi olan Peygamber Efendimiz (SAV)'in vefatından sonra başka bir peygamber gelmeyeceğine göre görülen ya da görülecek olan rüyalar Rüya-ı Sadıka'ya girmez. Güzel görülen rüyalar Allah tarafından bir işaret olabilir evet ama bağlayıcılık söz konusu kesinlikle olamaz. Donanımlı bir kişi bile rüya hakkında kesin bir vaat veremez, vermemelidir. Peygamber Efendimiz (SAV)'in zamanında 'Ezanın sözlerini' rüyasında gören Abdullah b. Zeyd (r.a), efendimize rüyasını anlatmış ve kendisi tarafından onaylanınca Bilal Habeşi'ye durumu bildirmiştir.

RÜYA NEDİR? RÜYA TABİRLERİ DOĞRU ÇIKIYOR MU? RÜYALAR BAŞKASINA ANLATILMALI MI?

Rüyanın önemi ve kökeni ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve çeşitli görüşler ortaya açılmıştır. Bu yazılıp söylenenler her topluma ve kültüre göre değişkenlik göstermiştir. İslamiyette rüyalar hukuki kaynak ve delil değildir. Sadece gören kişi ile ilgilidir. O kimsede gördüğü rüyayı kendisine yorar.

Rüya anlatma konusuna gelince kötü ya da üzücü bir rüyayı başkalarına anlatmak doğru değildir. İnsan psikolojisini bozmanın yanı sıra durduk yere evham yapmaya neden olarak çeşitli vesveseler getirebilir. 'Şeytandandır' diyerek rüyayı düşünmemeye çalışmak en doğrusu olacaktır.

Günümüzde rüya tabirleri kapsamında ortaya çıkan kitaplarda bahsedilen bilgilerin gerçekle alakası yoktur. Bu nedenden dolayı rüya tabirleri sadece tahmin ve temenni niteliğindedir. Peygamberlerin gördükleri ya da tabir ettiği rüyalar dışında kesinlik yoktur. Dolayısıyla rüya tabirlerine bağlı kalarak yaşamı şekillendirmek hiç doğru olmayacaktır.

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İ RÜYADA GÖRMEK BİRİNE ANLATILMALI MI?

"Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez." Buhari, Tabir 2, 10; Muslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956). hadisinden belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz (SAV)'i rüyasında gören kişi, bizzat kendisini görmüş olur. Peygamber efendimiz (SAV)'i rüyasında gören kişinin bunu başkalarına anlatması uygun olmaz. Nedeni ise bu denli özel ve kıymetli olan rüyanın maneviyatı bozmaması için kişi ile arasında kalması daha uygun olacaktır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN RÜYA VE ÖNEMİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLERİ

938 - Ebu Said (radiyallahu anh) anlatıyor: "Mu'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür." Buhari, Ta'bir 4, Muvaatta 1, (2, 956). 

940 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle demişti: "Benden sonra, nübüvvetten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!" Yanındakiler sordu: 
"- Mübeşşirat da nedir`?" " Salih rüyadır" diye cevap verdi." 
Muvatta'nın rivayetinde şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir." Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017).

Müslim’in bir rivayeti de şöyledir: “Sizin en doğru rüya görenleriniz, en doğru söyleyenlerinizdir. ”Müslim, Rü’yâ 6

842. Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işitmiştir:
“Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce, o Allah Teâlâ’dandır. Bu sebeple Allah’a hamdetsin ve o rüyasını anlatsın. ”
Başka bir rivayet şöyledir:
“O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah’a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisine zarar vermez. ” Buhârî, Ta’bîr 3, 46; Müslim, Rü’yâ 3. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 52; İbni Mâce, Rü’yâ 3

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, sol tarafına üç defa tükürsün; şeytanın şerrinden de üç defa Allah’a sığınsın; yattığı tarafından da öbür yanına dönsün”. Müslim, Rü’yâ 5. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 88; İbni Mâce, Ta’bîr 4

İSTİHAREYE NASIL YATILIR? İSTİHARE NAMAZI KILINIŞI

İstihareye nasıl yatılır? İstihare namazı kılınışı

Günlük hayatımızda bazı işlerin hayırla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını öğrenmek niyeti ile yatılan istiharede hayırlısını istemek için Allah'tan yardım beklemek gerekir. İstihareye yatmak isteyen kimse, kalbini tamamıyla bu duruma yöneltip 2 rekat namaz kılıp ardından Peygamberimiz’in öğrettiği duayı okumalıdır. İstihareye yattıktan sonra kişi kendini ferah hissederse bu o işin hayırlı olacağına, sıkıntı ve keder hissedilirse, olumsuz olacağına yorulur.

Gece ya da gündüz yatılabilen ancak konsantre olmak için gece uykusundan önce tam anlamıyla yoğunlaşarak yatılan istiharede, istihare namazını kılıp uyuduktan sonra, Allah bunu samimi isteyenlere işaret ya da ipucu ile belli edebilir. İlk yatışta sonuç alınmazsa 3,5,7 'ye kadar tekrar yatılabilir.

İSTİHARE NAMAZI KILINIŞI:

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Subhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Kafirun Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, yeniden Secde'ye gideriz

İstihare namazı

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
İhlas suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, yeniden secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İSTİHARE DUASI! İSTİHAREYE YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

İstihare duası nedir? İstihareye nasıl yatılır?

"Allâhumme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İSTİHARE DUASI ANLAMI:

Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
1 Yorum Var
  • Elif Mertcan 1 yıl önce Şikayet Et
    sonra babam geliyordu Ve sepette aldıklarımızı çok fazla tuttuğunu söyleyerek bir kısmını iade ediyordu ki babam Gerçek hayatta asla böyle bir şey yapmaz ne aldıysak onu alır yani asla iade etmez O yüzden ben de rüyamda oldukça şaşırıyordum sonra dışarıda çok büyük bir şenliğin olduğunu farkettim gittiğimde Ben de küçük Kardeşimi alıp şenliğe doğru gittim gittiğimde bütün insanlar devasa helyum balonları için sıraya girmişti ama öyle böyle değil yani muhteşem büyüklükte balonlardi sonra ben de sıraya giriyorum ve kocaman bir balon alabiliyordum ruyatabirlerim.blog ama balon çok büyük olduğu için içindeki helyum
    Cevapla