Meme kanserine destek için; Kahraman Sensin projesi

15 Haziran 2019, 10:50
Meme kanserine destek için; Kahraman Sensin projesi

Meme kanseri günümüzde sekiz kadından birisinin karşılaştığı, nadir de olsa erkeklerde de görülebilen ölümcül kanser türlerinden bir tanesidir. Gerek Türkiye, gerekse dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri gelmektedir.

Kanser tanısı konulan her dört kadından biri meme kanseridir. Ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların %44,5’inin 50-69 yaş arasında olduğu, %40,4 ünün ise 25-49 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. 
Teşhis sonrası tedavi için hastalığın evresine göre cerrahi, ilaç tedavisi veya radyoterapi kombinasyonlarını içeren tedavi alternatifleri, uluslararası saygın kurumlarca kabul edilmiş olan bakım haritaları ve kılavuzlar doğrultusunda ilgili hekimlerin liderliğinde ve yetkin sağlık çalışanları tarafından uygulanmaktadır. 

Tüm bu bilgilere ve yapılan çalışmalara karşın toplumda meme kanseri konusunda yeterli bilinç seviyesine henüz ulaşılamamıştır. Önlenebilir bazı vakalar maalesef geç aşamalarda tespit edilmekte, bu da tedavi başarısını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bilinçli olma ve erken tanı büyük önem taşımaktadır. 

kahraman sensin


İkincil ihtiyaç ise, teşhis konulan hastaların birbirleri ile dayanışması konusundadır. Diğer benzer hastaların neler yaşadığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, motivasyon ve morali artırmak için yapılabilecekler, sözün özü hastaneden çıktıktan sonra evdeki hayatın nasıl yürüdüğü konusunda insanların desteğe ihtiyacı vardır. 

Bu projenin amacı hem meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını sağlamak, hem de hastalara sağlık çalışanları dışında, benzer süreçleri yaşamış olan diğer hastaların bakışı ile destek sağlanmasıdır. 
“Kahramanım Sensin” mottosu ile yapılacak olan bilinçlendirme & destek toplantıları ve paylaşım ortamı sağlayacak bir web sayfası bu projenin ana faaliyetleri olacaktır.   

 

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar