Dua etmenin incelikleri neler, en güzel dua nasıl edilir? Duada ısrarcı olmak...

30 Temmuz 2019, 17:15
Dua etmenin incelikleri neler, en güzel dua nasıl edilir? Duada ısrarcı olmak...

İbadetin özü olan dua, edeb ve adaba uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kul ile Allah'ın arasındaki bağı kuvvetlendiren dua ibadetini Peygamber Efendimiz (SAV)'in nasıl yaptığını ve dua etmenin inceliklerini sizler için derledik. En güzel dua nasıl edilir? Dua etmenin incelikleri ve adabı nedir? Peygamberimiz nasıl dua ederdi? Duanın kabul olması için ne yapılmalı? Duada ısrarcı olmak doğru mu? Usulüne uygun dua etme şekilleri ve önerileri...

Kulun tüm benliğiyle Allah'a yönelmesi ve samimi bir şekilde gerek maddi gerek manevi isteklerini yalnızca O'ndan bekleyerek iletmesi, kul ile Allah (c.c)'un arasındaki bağın güçlenmesini sağlar. Peygamber Efendimiz (SAV)'in, gündelik yaşantısı içerisinde zaman aralığı fark etmeksizin çeşitli durumları vesile kılarak sürekli dua ettiği bilinmektedir. Dini inancımız doğrultusunda usulüne uygun bir şekilde edilmesi gereken dua şeklinin örneğini bizlere bizzat yansıtan Peygamber Efendimiz (SAV), dua ederken samimi duygularla, kararlı ve azimli bir şekilde dua edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Dünyalık ya da ahiretlik isteklerimizi beyan edeceğimiz dua sırasında Allah (c.c)'un hoşuna gideceği şekilde hareket etmek dua'nın makbul olması durumunda önemli bir konumdadır. Bunun için dua ederken şu kriterlere dikkat edilebilir; Kıbleye dönük ve abdestli olmak, helal yiyeceklerle karın doyurmak, dinimize aykırı isteklerden uzak durmak, beddua etmemek gibi kriterlere dikkat ederek duamızı tamamlayabiliriz. 

TIKLA OKU: EVLİLİK KADER MİDİR? DUA KADERİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

dua nasıl yapılmalı

DUA'NIN ADABI NASILDIR? DUA ETMENİN İNCELİKLERİ VE EDEBİ...

Allah (c.c)'un kudretini ve kulları üzerindeki hakkını düşünüp ona göre edebli bir şekilde dua etmek gerekir. Dua'ya başlamadan önce Allah'ı övmek ve ona şükretmek, kalpteki gafleti yok ederek Allah'a yönelmeyi sağlar. Peygamber Efendimiz (SAV), mescitte namaz kılan bir kişinin hemen duaya başlaması üzerine şöyle demiştir:

''Ey namaz kılan acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salat ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.'' (Tirmizi, Daavat, 65)

Peygamber efendimiz nasıl dua ederdi

SALAVAT ÇEKMEK, DUANIN EDEBİNDENDİR

Ashab-ı Kiram, salavat çekilmeden yapılan duaların Allah'ın katına ulaşmadığını düşünüyorlardı. Ömer b. Hattab (r.a), rivayetine göre şöyle diyor:

''Dua gök ile yer arasında durur, Peygamber Efendimiz (SAV)'e salavat getirinceye kadar o duadan hiçbir şey Allah katına yükselmez.'' (Tirmizi, Salat, 352)

3 KERE TEKRAR EDİN...

''Peygamber Efendimiz (SAV), dua ettiği zaman üç kere tekrar eder, Allah'tan bir şey istediği zaman üç kere isterdi.'' (Müslim, Cihad ve Siyer, 107)

duanın faziletleri

DUA NASIL EDİLMELİ? SÜNNETE UYGUN TAVSİYELER...

- Şart olmasa da abdestli bir şekilde dua etmek daha iyidir.

- Dua ederken vücudun kıbleye dönük olması daha faziletlidir. 

Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kıbleye dönerek, dua ettiğini görmüştür. (Müslim, Cihad, 58/1763)

- Dua ederken eller açık bir şekilde omuz hizasına kaldırılabilir.

- ''Dua'dan sonra elini yüzüne sürmek sünnettir.'' HADİS-İ ŞERİF (Buhari, Daavat, 23; Tirmizi, Daavat,11)

- Kısık sesle ve ağlaya ağlaya yalvarırcasına içten dua etmek en güzelidir.

- Korku ve ümit arası duygularla dua edilmelidir.

duanın kabul olması için ne yapılmalı

DUADA ISRARCI OLMAK DOĞRU MUDUR?

"Rabbiniz hayiydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O, ellerini boş çevirmekten istihya eder." (Tirmizî, Daavât 118, (3551); Ebû Dâvud, Salât 358, (1488) hadis-i şerifinden anlayabileceğimiz temel nokta ne olursa olsun duaya devam etmemiz gerektiğine işaret etmektedir. Duaya karşılık muhakkak bir geri dönüşün olacağını kesin bir dil ile ifade edilmiştir. Bu geri dönüş ise şu şekillerde sağlanabilmektedir:

"1. Ya isteğe uygun olarak dünyada görülecek bir şekilde makbul olur.

2. Ya âhirette verilmek üzere sevap takdir edilir.

3. Yahut günahları affedilir."

DUANIN KABUL OLMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dua eden kişinin acele etmemesi gerekir. Dolayısıyla birkaç kere dua edip sonuç göremeyen kimsenin dua etmeyi bırakmaması gerekir. Duanın kabul olacağı hissi içerisinde olmalı ve Allah (c.c)'dan umut kesmemelidir. Haram meseleler için dua edilmemesi gerekmektedir. Kendisini günaha bulaştıracak işlere girmek için dua istenmemelidir. Sadece dil ile değil aynı zamanda da kalpten istenmelidir. Duanın kabul olmasının en önemli şartından bir diğeri de helal yiyip içerek eve helal para getirmekle olur.

DUANIN KABUL EDİLMESİNİ SAĞLAYAN 5 KELİME...

“Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illallâhu vallâhü ekber, lâ ilâhe ilâllahu vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir, lâ ilâhe illâllahu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Anlamı: ”Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en yücedir.Allah’dan başka ilâh yoktur. O, bir tektir ve eşi benzeri de yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na aittir. O her şeye kadirdir. Allah’dan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ,kudret her şey O’na aittir. O’nun gücünün üzerinde bir güç yoktur. Kuvvet yalnız Allah’dır.” (Taberâni- el- Avsat)

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar