En güzel dua sözleri! Dua nasıl edilmeli? Dua etmeyi bilmeyenler için örnek dualar

09 Şubat 2021, 08:58
En güzel dua sözleri! Dua nasıl edilmeli? Dua etmeyi bilmeyenler için örnek dualar

Kalpten ve samimi bir dil ile edilen duaların Allah katındaki yerinin makbul olduğu bilinmektedir. Dua etmek isteyen ama dua etmeyi bilmeyen kimselere örnek olabilecek en güzel dua sözlerini sizler için derledik. Dua nasıl edilir? Duaya niyet ederken...

“Dua, kulluğun özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1/3371) buyuran Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), özlü duaları pek sever aksi haldekileri ise terk ettiği yönünde rivayetler bulunmaktadır. Dua ederken odaklanmamız gereken en önemli şey ne zamanı ne de nerede yapıldığıdır. Her şeyden önce önemli olan samimi ve masumiyetle kalpten bir isteyiştir. Kelime anlamına baktığımızda 'istemek, seslenmek ve yardım istemek' anlamlarına gelen dua, dini bir terim olarak kullanıldığında; kulun tüm benliğiyle Allah’a yönelerek gerek maddi gerek de manevi isteklerini O’na arz etmesidir. Sadece ve sadece Allah ile kul arasında olan bu bağ çok güçlü ve özel olduğu için devamlı istemeli, istediklerimiz hemen olmayınca da vazgeçmemeliyiz. Öyle ki Efendimiz (SAV), bu durumu da hadis-i şerifinde şöyle rivayet etmektedir: “Herhangi biriniz; «Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul buyurmadı» diyerek acele etmediği müddetçe duası kabul edilir.” (Buhârî, Deavât, 22; Müslim, Zikir, 90, 91. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Vitir, 23; Tirmizî, Deavât, 12; İbn-i Mâce, Dua, 7) Allah (c.c) Mümin Suresi 60. ayette "Rabbiniz buyurdu ki; Bana dua edin ki, size icabet edeyim." buyurarak bizlerden dua beklediğini zikrediyor. İmtihan olarak geldiğimiz şu fani dünyada her şeyi ardımızda bırakıp kendimizi yalnızca O'na teslim edebilmenin en güzel yoludur dua. Göğsümüz daralıp sıkıştığında, onca kalabalığa rağmen kendimizi yapayalnız hissettiğimizde, çaresiz ve sıkıntılı anlarımızda ya da sevindiğimizde teşekkür niyetine şükrümüzü en güzel dua ederek sağlayabiliriz. Kalben çok dua etmek istesek de bazen Allah'tan bunu nasıl isteyeceğimizi bilemeyebiliriz. İşte tam da bu anlamda sizlere örnek olabileceğini düşündüğümüz en güzel dua sözlerini sizler için derledik...

TIKLA OKU: EN GÜZEL DUA NASIL EDİLİR, DUANIN KABUL OLDUĞU VAKİTLER

EN GÜZEL DUA NASIL EDİLİR? DUAYA NİYET NASIL YAPILIR? KALPTEN VE SAMİMİ DUA İÇİN ÖRNEK DUA SÖZLERİ

Dua nasıl edilir, dua örnekleri

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen "Bismillahirrahmanirrahim'' zikri ile önce kendi özünüze dönmeye çalışabilirsiniz. Duaya başlarken olduğu gibi, duayı sonlandırırken de Allah'a hamd ve Peygamberine salât ve selâmlar getirebilirsiniz. Übeyy bin Kâ’b’dan rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) birisinden bahsedip de ona dua edeceği zaman, önce kendisine dua ederek başlardı. (Tirmizî, Deavât, 10/3385)

TIKLA OKU: PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'E EN GÜZEL SALAVATLAR

Sahih hadis-i şerif kaynaklarında belirtilen “–Sizden biriniz namaz kıldığı vakit, önce Rabbini tâzim ve senâ etsin, sonra Peygamber’e salavat getirsin, bundan sonra da istediği şekilde dua etsin!” (Ebû Dâvûd, Vitir, 23/1481) rivayete göre ilk Allah'a şükür sonra Efendimiz (SAV)'e salavat ve en sonda kendi isteklerimizle dua etmeliyiz.

En güzel dua sözleri

DUALARIN KABULÜ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Tövbe ile ruhumuzu günahlardan temizlemeliyiz

- Vücudumuzu, helal kazançla alınmış, helal besinlerle beslemeliyiz.

- Abdestli ve kıbleye dönük şekilde elleri açmalıyız.

- Günahı gerektirecek isteklerde bulunmamalıyız.

- İhlasla dua yapmaya çalışmalıyız.

DUA ETMENİN EN GÜZEL VAKİTLERİ:

Namazlardan sonra özellikle de farz namazlardan sonra,

- Kametler arasında,

- Yağmur yağdığında,

- Nafile namazların secdelerinde,

- Cuma günü,

- Kandillerde,

- Hastayken,

- Oruçluyken, özellikle iftar vaktinde,

- İhramlıyken dua etmek dua edilecek en güzel vakitler için örnektir.

dua etmeyi bilmemek

EN GÜZEL DUA SÖZLERİ! DUA ETMEYİ BİLMEYENLER İÇİN TÜRKÇE DUALAR

''Allah'ım Doğu ile Batı'yı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır.

Yâ Rabbi,"Bizi, Sana lâyık kul, Habibi’ne lâyık ümmet eyle, Amellerimizi sahih îmanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlâs ile ziynetlendir Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri, Allah ve Rasûlü’nün razı olduğu hidâyet yolundan ayırma Bizi, râzı olduğun kullar zümresine, sevdiklerimizle beraber ilhâk eyle...''

''Allah'ım bu aciz bu cahil kulun,nasıl dua edeceğini bilemez.gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören,her şeyi duyan ve bilen Allah'ım bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et,gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının,dualarıyla bir tut. 
Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum, diyenler varsa onlarında kalplerinden geçenleri, dua olarak kabul eyle Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım..''

Dua nasıl edilir

''Allah'ım bizi imanı sevdir, kalplerimizde onu süsle. Küfrü, fıskı kötü göster. Bizi rüşd sahiplerinden kıl...''

''Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.
Allah’ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru.
Allah’ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
Allah’ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme.
Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım.
Allah’ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.
Allah’ım, bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al.
Allah’ım, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat.
Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamd olsun.
Allah’ım, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle.
Allah’ım, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle.
Allah’ım, günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et.
Ey kalpleri halden hale çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
Allah’ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım.
Allah’ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım.
Allah’ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
Allah’ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet...''

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar