Kalem suresi ne için okunur? Sınav için tavsiye edilen Kalem suresi okunuşu ve anlamı

04 Nisan 2021, 09:59
Kalem suresi ne için okunur? Sınav için tavsiye edilen Kalem suresi okunuşu ve anlamı

Başarı ve zihin açıklığı için sınava girmeden önce okunacak dualardan biri olarak tavsiye edilen Kalem Suresinin Arapça ve Türkçe okunuşu haberimizin detaylarında! Sınavın güzel geçmesi için okuyabileceğiniz zihin açıcı dua önerilerinden olan Kalem suresinin ne için okunduğunu ve sırlarını size derledik. Kalem suresi fazileti nedir, Sınav için okunan Kalem Suresi anlamı..

Maddi manevi her derdin ilacı olan Kuran-ı Kerim, her anlamda bizlere yol gösterici olması yönü ile hayatımızın sonuna kadar bizlere rehberlik eden ilahi kaynaktır. Kuran-ı Kerim'in içerisindeki her bir surenin ayrı ayrı hikmet ve sırları bulunur iken özel durumlar için önerilen bazı sureler bulunur. Allah (c.c)'un izniyle okunan ayet-i kerimeler ve sureler hürmetine dualar kabul olunur. Sınava girecek öğrenciler için okunabilecek başarı duası olarak karşımıza çıkan Kalem suresi, toplamda 52 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olan Kalem suresi ismini ilk ayette geçen 'kalem' kelimesinden almaktadır. Kuran-ı Kerim sıralamasına göre 68, iniş sırasına göre 2. suredir.Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu ki: "Her kim Kalem Suresini okursa, Allah’u Teala, ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını ona verir." (Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/519) Sınava girmeden önce zihin açıklığı için okunacak sure tavsiyelerinden biri olan Kalem suresini başarı niyeti için okuyabilirsiniz. Kalem suresinin arapça ve türkçe okunuşunu haberimizin detaylarında! Peki kalem suresi başka ne maksatlarla okunabilir? Kalem suresinin hikmetleri...

Sınava girmeden önce okunacak dualar! Zihin açıklığı için başarı ve kısa sınav duaları...İLİŞKİLİ HABERSınava girmeden önce okunacak dualar! Zihin açıklığı için başarı ve kısa sınav duaları...

KALEM SURESİ NE İÇİN OKUNUR? KALEM SURESİNİN FAZİLETİ VE SIRLARI

Kalem suresi ne için okunur? Kalem suresi Arapça ve türkçe okunuşu

29. cüzde yer alan Kalem suresinin ne amaçlı okunabileceklerine dair bazı dini kaynaklarda belirtilenler şu şekildedir:

Zalimin zulmüne karşılık fesatçıların fesadını fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için okunabilir.

Şerli durumlardan korunmak ve istenilen şeye nail olmak için 10 defa okunabilir.

Başarılı bir sınav sonucu için zihin açıklığı üzerine Kalem suresinin ilk 5 ayeti okunabilir.

Kalem suresi sınava girecek öğrencinin kalemine 1-3 ya da 7 kez okunduğu zaman Allah'ın izni başarı sağlanabilir.

Yara ve çıbanlara karşı toplamda 7 defa okunabilir. Kalem suresinin 16-19. ayetleri 1 kere okunmalı, 20. ayeti de 7 kere tekrarlanmalıdır.

Alimler kem gözlü bakışlara karşın nazar değmesini önlemek için Kalem suresinin 51-52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kalem suresi arapça okunuşu

KALEM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

 • 1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
 • 2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
 • 3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
 • 4. Ve inneke le'ala hulukın ‘azıymin.
 • 5. Fesetubsıru ve yubsırune.
 • 6. Bieyyikumulmeftunu.
 • 7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
 • 8. Fela tutı'ılmukezzibiyne
 • 9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
 • 10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
 • 11. Hemmazin meşşain binemiymin.
 • 12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
 • 13. ‘utullin ba'de zalike zeniymen.
 • 14. En kane za malin ve beniyne.
 • 15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
 • 16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
 • 17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
 • 18. Ve la yestesnune.
 • 19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
 • 20. Feasbehat kessariymi.
 • 21. Fetenadev musbihıyne.
 • 22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
 • 23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
 • 24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
 • 25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
 • 26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
 • 27. Bel nahnu mahrumune.
 • 28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
 • 29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
 • 30. Feakbele ba'duhum ‘ala ba'dın yetelavemune.
 • 31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
 • 32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
 • 33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
 • 34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
 • 35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
 • 36. Ma lekum keyfe tahkumune.
 • 37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
 • 38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
 • 39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
 • 40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
 • 41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
 • 42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
 • 43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
 • 44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
 • 45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
 • 46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
 • 47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
 • 48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
 • 49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
 • 50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
 • 51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
 • 52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
Pinterest'te Paylaş
Yorumlar