Recep ayında yapılacak istiğfar ve dualar! Receb ayının fazileti nedir? Recep ayı ibadetleri

Üç aylardan ilki olan Recep ayı 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi itibariyle başladı. İyilik ayı olan Recep ayı için Hz. Muhammed Allah'ın ayı demiştir. Peygamberimiz (SAV)'in Recep ayında yapılmasını önerdiği ibadetleri sizlere derledik. Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Recep ayında hangi günler oruç tutulmalı? İşte merak edilen soruların yanıtları:

HABERE AİT VİDEO İÇİN TIKLAYIN İZLE

Cahiliye Döneminde yaşayan Arapların bile saygıda kusur etmedikleri mübarek Recep Ayı, tüm İslam alemi için çok kıymetli bir aydır. Regaib ve Miraç kandilleriyle şereflendirilen bu mübarek ayda, Peygamber Efendimiz (SAV) her zamankinden daha fazla ibadet etmeye çalışırdı. Öyle ki; dua ettiği zamanlarda bile ''Allah'ım! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır'' buyurduğu bilinmektedir. (Camiü's- sağir, 2/90). Recep Ayının 'sağır' olarak nitelendirilmesinin bir sebebi de bu ay içerisinde işlenen yanlışların ve günahların manevi anlamda bu ayda duyulmamasından gelmektedir. Mümin kimselerin yalnızca sevaplarının ve ibadetlerinin şahit tutulduğu hürmetli ay, Allah (c.c) katında pek faziletlidir. Toplum içerisinde sıklıkla duyduğumuz bir terim olan Üç aylar dan ilki olan Recep ayı için faydalanmasını bilenlere çok büyük ecirler vardır. Her Müslüman kendini ahirete hazırlamalı ve fazileti çok büyük olan bu ayda amel defterini sağ taraftan doldurmalıdır. Peki Recep ayından en güzel nasıl istifade edilir?

Üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) faziletleri ve üç aylarda hangi ibadetleri yapmanın daha iyi olduğunu Yasemin.com muhabiri Müge Çakmak sordu, İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy cevapladı...

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ...

Üç aylarda devamlı olarak tutulmamasını ama çoğunluğunun oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

recep ayında oruç tutmanın faziletleri

recep ayında oruç tutmanın faziletleri

''Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.'' [Taberani]

''Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.'' [Ebu Davud]

EK BİLGİ: Recep ya da Şaban ayı içerisinde 30 gün boyunca oruç tutulmasının önerilmemesinin nedeni; bu ayların Ramazan ayına benzemesinden dolayıdır. Sadece ve sadece kesintisiz olarak 30 gün oruç tutulan ay on bir ayın sultanı Ramazandır.

Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Üç aylar orucunun faziletleriİLİŞKİLİ HABERÜç aylar orucuna nasıl niyet edilir, ne zaman tutulur? Üç aylar orucunun faziletleri

RECEP AYINDA KILINAN NAMAZ HANGİSİ? RECEP AYI NAMAZI KILINIŞI:

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.

Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.

recep ayında kılınan namaz hangisidir

recep ayında kılınan namaz hangisidir

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

''Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i şerifin hürmetine, beni feyzi ilahine, afv-ı ilahine, rıza-yı  ilahine nail eyle, abid, zahid kulların arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-ı şerifin için ''Allahu Ekber''. Her rekatta 1 fatiha, 3 Kafirun, 3 ihlas okunur ve iki rekatta bir selam verilir. Böylelikle 10 rekat tamamlanır. İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir'' okunup dua edilir.

RECEBİN İKİNCİ 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

Recep'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekatlık namazdan sonra 11 kez, ''İlahen Vahıden Ehaden Sameden Ferden Vitran Hayyen Kayyumen Daimen Ebde'' duası okunur ve dua edilir.

RECEBİN ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

Recep'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rekatlık namaz sonrasında 11 kez:

Recep ayı namazı duası

Recep ayı namazı duası

RECEP AYI DUASI! RECEP AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Recep ayı duası! Peygamberimiz recep ayında hangi duayı okurdu?

Recep ayı duası! Peygamberimiz recep ayında hangi duayı okurdu?

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

 • DAHA SONRA 100 KEZ:

Recep ayı zikri

Recep ayı zikri

Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm.

RECEBİN İKİNCİ 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

 • DAHA SONRA 100 KEZ:

Recep ayı zikri

Recep ayı zikri

Sübhânallâhil-ehadis-samed.

RECEBİN SON 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

 • DAHA SONRA 100 KEZ:

Recep ayı tesbih

Recep ayı tesbih

Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.

Dini kaynaklarda belirtilen bazı rivayetlere göre aşağıdaki istiğfar duasını Recep ayında 7 defa okuyanın günahları mağfiret olunmaktadır.

"Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yül1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ."

Salavat nedir? Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şeriflerİLİŞKİLİ HABERSalavat nedir? Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şerifler

RECEP AYININ İLK CUMASINDA NE YAPILMALI?

Recep ayının ilk cumasının fazileti

Recep ayının ilk cumasının fazileti

Üç aylardan birincisi olan Recep Ayının ilk cuma gününde öğle ve ikindi arası yapılması tavsiye edilen 4 rekatlık bir namaz vardır. Bu namazın her rekatında 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Bitince “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEP AYI TÖVBE ETMENİN ÖNEMİ! GÜNAHLARIN AFFOLUNDUĞU AY...

recep ayının fazileti nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler

recep ayının fazileti nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler

Ebedi mutluluk saadetine ulaşabilmek ve Allah'a daha yakın olabilmek için çok önemli bir fırsat olan bu ayda yapılan ibadetler, diğer aylarda yapılan ibadetlere göre kat kat daha sevaptır.

"Şüphesiz Recep, Allah-ü Teâlâ'nın kendisinde sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahların silindiği, duaların kendisinde kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açıldığı büyük bir aydır." (Kenzül-Ummâl)

Edilen içten ve samimi tövbeler karşısında Allah (c.c)'un rahmet kapısından eli boş çevirmeyeceğini hadis-i şerif şöyle açıklık getirmektedir:

“Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir, 22)

Oruçluyken adet olan kadın ne yapmalı? Adet lekesi oruç bozar mı? Niyetliyken regl olmak...İLİŞKİLİ HABEROruçluyken adet olan kadın ne yapmalı? Adet lekesi oruç bozar mı? Niyetliyken regl olmak...

RECEP AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

 • - Mümkün olduğu kadar oruç tutmaya gayret gösterilmelidir.

Peygamber Efendimiz (SAV), Receb ayı girince oruç tutmayı arttırırdı. İbn-i Abbas şöyle diyor:

''Resulullah (SAV) Recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, '(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)' derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, '(Galiba) hiç tutmayacak' derdik.'' (Buhari, Savm:53)

 • - Üç aylarda sohbetler düzenlenebilir, Kuran-ı Kerim ziyafetleri verilebilir.
 • - Peygamber Efendimiz (SAV)'e salavatlar çekilebilir.
 • - Allah'ın ayı olduğu için bu aya özel olarak yapabileceğiniz tavsiye ibadetler arasında Esmaül Hüsna zikirleri yer alabilir.
 • - Aramızın bozuk olduğu kimselerle helalleşip, gönülleri alınmaya çalışılabilir.
 • - Günahların affı için samimi dil ile Allah'a yalvarıp yakarılmalıdır.
 • “Her insan hata eder. (…) Hata edenlerin en hayırlısı, tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyâme, 49)
 • - Sahabelerin, Allah dostlarının ve alimlerin kabirleri ziyaret edilip dua edilebilir.
Kış mevsimine uygun tesettür kombin nasıl yapılır? Tesettür giyimde kombin önerileri

İLİŞKİLİ HABER

Kış mevsimine uygun tesettür kombin nasıl yapılır? Tesettür giyimde kombin önerileri
Canan Karatay'dan öksürük krizlerini geçiren karbonat kürü!

İLİŞKİLİ HABER

Canan Karatay'dan öksürük krizlerini geçiren karbonat kürü!

BİR YORUM YAPIN 25

PINAR 1 hafta önce

Teşekkürler....

Ruşko 1 hafta önce

Allah razı olsun yazandan hazırlayandan çok teşekkür ederiz çok faydalı bilgiler. mevzu hadis diyen arkadaşlar da yani bir herkezde bir mevzu hadisçi olmuş ilim yok ama yalanlamak çok Ameller niyetlere göredir sen yap Allah zengindir verir Allah’ım mülkünden şüpheniz mi var

Toplam 1 beğeni

Hūlya 11 ay önce

Cok tesekūr ederim harika bilgiler Allah razi olsun

Toplam 2 beğeni

İman 1 yıl önce

Elimizden geldiğince kaza namazlarımızı kılalım.Dualarınızı yürekten koparcasına edin.Şekle takılmayın.ALLAH herşeyin sahibidir.

Toplam 3 beğeni

ali rıza 1 yıl önce

çok güzel ve bilgilendirici

Toplam 1 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun