Deprem gibi doğal afetlere karşı koruyucu dualar! Deprem sırasında okunacak dua

Ne zaman karşılaşacağımız belirsiz olan doğal afetler karşısında felaketlerden korunmak için okunabilecek duaları sizler için derledik. Özellikle de sık yaşanma ihtimali kuvvetli olan depreme karşı okunabilecek dua tavsiyeleri için haberimizi inceleyebilirsiniz! Peki doğal afetlerden korunmak için hangi dualar okunabilir? Deprem esnasında okunacak dua hangisi? Enkaz altında kalanlar için okunacak dua var mı?

Günümüzde yetkililer her ne kadar afetlerin ortaya çıkış nedenlerini ele alan çalışmaları bizlere sunsa da işin özünde Allah (c.c) bizlere acizliğimizi ve asıl vazifemizin kulluk olduğunu doğa olayları ile bizlere hatırlatır. Kuran-ı Kerim'de insanlığın başına gelen 'musibet' olarak nitelendirilen bu doğa olaylarını önlemek her ne kadar elimizde olmasa da gerekli tedbir ve önlemleri alarak doğal afetlerden korunmak mümkündür. Bunun için en kuvvetli silahımız ise dualardır. Peygamber Efendimiz (SAV), bela ve musibetlerden korunmak için sadaka verilmesini uygun görmüştür. Ahir zamanda depremlerin artacağını bildiren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) sonucunda insanlar olabildiğince önlem almalıdırlar. Deprem meydana geldiğinde fiziksel bütün müdahaleler yapılırken aynı zamanda da enkazda kalanlar için Allah'a sığınma yolu tercih edilmelidir. Depremin manevi sebepleri nelerdir, enkaz altında kalanlar için hangi dualar yapılır sorularının cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Depremde hayatını kaybedenler şehit sayılır mı? Profesör Dr. Mustafa KarataşİLİŞKİLİ HABERDepremde hayatını kaybedenler şehit sayılır mı? Profesör Dr. Mustafa Karataş'ın cevabı

DEPREMİN MANEVİ SEBEPLERİ! KURANDA GEÇEN DEPREM AYETLERİ

Peygamber Efendimiz (SAV)'in depremlerin artış göstermesinin kıyamet alametlerinden birine işaret ettiği "Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz" (Buhari) hadis-i şerifinde ahir zamana doğru bu gibi afetlerin artacağından bahsedilmektedir. Başımıza gelen her türlü bela ve musibetin asıl olarak bizden kaynaklandığı Kuran-ı Kerim'deki Şura Suresinde açık olarak geçmektedir. "Size gelen musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz (günahlar) yüzündendir." (Şura 30)  ayeti geç olmadan manevi anlamda kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini ifade edebilmektedir.

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır.''  (Taberani)

"Allahü Teâlâ, bir meleğe, bir beldeyi yıkmasını emreder. O melek, bu beldede hiç günah işlemeyen bir zatın da olduğunu bildirince, Cenab-ı Hak, "Belde halkı ile onu da alt üst et! Çünkü o zat, günah işleyenlere yüzünü ekşitmemiştir" buyurdu."(Beyheki)

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur." (Hakim)

KURAN-I KERİM'DE DEPREMDEN BAHSEDİLEN AYET ÖRNEĞİ:

"Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"

"Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"  (Araf; 97,98)

DEPREM NEDİR? DEPREM NASIL OLUŞUR?

artçı deprem neden olur

artçı deprem neden olur

Yer kabuğundaki fay hatlarının kırılması ile meydana gelen deprem, özellikle de hissedildiği zaman son derece korku ve endişe veren bir durumdur. Kayaların kırılgan olması nedeniyle yüksek basınca uğranılarak birtakım kırılmalar oluşur. Kayalıklarda meydana gelebilecek gerilme sonucunda ani hareketler görüldüğü zaman yeni fay ortaya çıkabilir ya da kaya mevcut olan faya kadar kayabilir. Gerilme ile beraber boşalma oluşur ve enerji açığı ortaya çıkar.

Kaya kütlelerinde titreşimler meydana gelerek depremi oluşturur. Haberlerde depremin nerede olduğuna yönelik kullanılan deprem merkezi kavramı ise depreme sebep olan kayanın kırılması veya kaymanın oluştuğu yere deprem merkezi denilmektedir.

AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Doğal afetlerden korunma duası

Doğal afetlerden korunma duası

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine “Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum.” denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: ”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”

Anlamı:Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.”

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

 “Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez.” (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

“Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

Manası: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

Sel, deprem ve kasırga gibi doğal felaketlere karşı okunabilir tavsiye dua:

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

gökgürültüsünde okunacak dua

gökgürültüsünde okunacak dua

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR! DEPREM DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)'de ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini bizlere öğütlemiş ve 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın' buyurmuştur.

AYETEL KÜRSİ SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele olarak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir. Zelzeleden bahseden surenin Arapça'sını okuyamıyorsanız Türkçesini şu şekilde okuyabilirsiniz:

Euzü besmele çekilir.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Ensarlardan olup İkinci Akabe biatına katılan isimlerden biri olan Ebû’l-Yeser (r.a.) okuduğu rivayet edilen kaza ve bela duası şu şekildedir:

Anlamı:Allah’ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.) (Ebû Dâvud, age., II, 92, nr. 1552)

ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN OKUNACAK DUA

Depremler sonucu oluşan enkaz altında kalan binlerce vatandaşımız için kurtarma çalışmaları yanında Allah'a (cc) sığınmamız da gerekir. Enkazda kurtarılmaya bekleyen yüzlerce kişi için Yunus Peygamberin (as) duasının 1001 kez okunması tavsiye edilir. Sonrasında 1001 istiğfar edilir ve 41 Fatiha-ı Şerif suresi okunur.

Yunus Peygamber’in (as) duası:

Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.

Türkçe anlamı: Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendine zulmedenlerden oldum.

 

Doğal afet durumunda yardım desteği nasıl yapılır? Yardımda bulunmak için öneriler

İLİŞKİLİ HABER

Doğal afet durumunda yardım desteği nasıl yapılır? Yardımda bulunmak için öneriler
Deprem uyarı sistemi nasıl açılır? IOS deprem uyarısı nasıl açılır? Android deprem uyarısı...

İLİŞKİLİ HABER

Deprem uyarı sistemi nasıl açılır? IOS deprem uyarısı nasıl açılır? Android deprem uyarısı...

BİR YORUM YAPIN 43

Damla 1 yıl önce

Bütün illere depremi yaşatma tüm turkiyeye yaşatma artık biz zahmet bundan sonrasının depremi yaşatmasin amin rabbim artık artçı sarsıntı olmazsın artık melek duy sesimizi

Damla 1 yıl önce

Ertelemiyom artık inanmış plan yapmaya başlamak hep zor yan yana yazılır artık bitişik olunur amin rabbim Evlikk

Damla 1 yıl önce

Sevdiklerimizi depremden koru amin rabbim depremi bütün ilerde gösterme artık rabbim akıl fikir versin bana aminn rabbim depremi bütün ilerde gösterme artık

Toplam 2 beğeni

Damla 1 yıl önce

Deprem bütün ilerde gösterme artık deprem sevdiğimizi koru amin

Toplam 1 beğeni

Öküz eso 1 yıl önce

Depremi tüm illede gösterme artık deprem olmasın artık tüm illede depremi yaşatma artık melek allahım depremi bütün ilerde gösterme artık deprem olmasın artık tüm illede depremi

Toplam 2 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun