Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, Müslümanlar için çok büyük ve önemli bir gecedir. İyi-kötü işlediğimiz tüm amellerin Allah'ın katına arz olunduğu Berat gecesinde 5 önemli olay gerçekleşir. Amellerimizin Allah'ın katına ulaştığı mübarek Berat gecesinde faziletli dua ve zikirleri sizlere derledik. En faziletli berat Kandili ibadetleri ve Berat gecesi 4 Yasin okumanın fazileti:

Berat gecesinin Müslümanlar tarafından bu denli önemli ve kıymetli bilinmesinin nedeni o gece amel defterlerinin yazılmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle bizimde ibadetlerimiz gün içerisinde tuttuğumuz oruç ile beraber Allah'a arz edilecek ve hoşnutluk kazanılacaktır. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifte de şöyle geçmektedir: - Efendimiz (SAV), “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurarak oruç tutmanın ne kadar faziletli olduğuna işaret etmiştir. (İbn Mâce, H. no: 1388). Bu önemli gecede sizlere rehberlik edebilmesi için tavsiye ibadetleri sizlere derledik...

İLİŞKİLİ HABERAdetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler

2021 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

14 Mart 2021 tarihinde içine girmiş bulunduğumuz mübarek Şaban Ayı, Berat Gecesini de içinde barındırdığından dolayı çok önemli bir aydır. En son gerçekleşen Miraç kandilinden sonra şimdi de amellerimizin Allah'a arz edileceği Berat gecesinin hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Berat Kandili 2021 takvimine göre 27 Mart yani Cumartesi gününe denk gelecek.

Sırada gelecek diğer dini günlerin takvimi ise şu şekildedir:

8 Mayıs 2021 Cumartesi- Kadir Gecesi 18 Ekim 2021 Pazartesi - Mevlid Kandili

İLİŞKİLİ HABERGeçmiş namazların kazası nasıl yapılır? 5 vakit kaza namazının kılınışı

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? BERAT GECESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR NELER? BERAT GECESİ ÖZELLİKLERİ:

İslam aleminde en hayırlı ve mübarek gecelerden biri olan Berat gecesinde bol bol ibadet edilmelidir. Çünkü bu gecenin sırları ve hikmetleri çok büyüktür. En büyük örneklerinden biri ise; Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim, berat gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünyaya bütün bir şekilde indirilmiştir. Bu durum inzal olarak tanımlanır. Kadir gecesinde ise ilk defa Peygamber Efendimiz (SAV)'e parça parça indirilmiştir. Buna da tenzil denir.

Berat gecesinde gerçekleşen 5 önemli haslet:

 • 1- En önemli işler bu gecede seçilir ve ayırt edilir.
   
 • 2- Berat gecesinde yapılan ibadetlerin mükafatı çok büyüktür.
   
 • 3- İlahi rahmetlerin yaygın olduğu bir gecedir.
   
 • 4- Bağışlanmanın ve affın geçerli olduğu en önemli mağfiret gecesidir.

5- Berat gecesinde Peygamber Efendimiz (SAV)'e şefaat hakkının tümü verilmiştir. Çünkü Efendimiz (SAV), Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti için şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, on dördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, on beşinci gecesi yine istemiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri)

İLİŞKİLİ HABERŞaban ayının en faziletli amelleri! Şaban Ayında hangi ibadetler yapılmalı? Şaban ayı zikirleri

BERAT GECESİNİN SIRLARI VE FAZİLETLERİ

Berat gecesinin öneminden bahsedilen bir hadis-i şerif için Hz. Aişe (ra) şöyle naklediyor: Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesi’nde: 'Ya Aişe! Bu gece hangi gecedir?' buyurdu. Ben de: 'Allah ve Resulü en iyi bilir...' dedim. Efendimiz (SAV) şöyle cevap verdi: ''Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Yüce Allah’a arz olunur. Bu gece Allah'ın Cehennem’den affettiği kimselerin adedi, Benî Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının kılları miktarıncadır.'' buyurdu. Ve: 'Sen bu geceyi benim ibâdetle geçirmeme izin verir misin?' dedi. Ben: 'Evet, buyurun,' dedim.

Resulullah (sav) namaz kılmaya başladı. Fatiha ve küçük bir sûre okuyarak kıyâmını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rek'ata kalktı. Birinci rek'attaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra, secdeye vardı. Ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah'ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden, ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mûbarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım." (Beyhaki)

Bu geceye Berat gecesi denmesinin haricinde bir de “Kısmet ve Kader Gecesi” de denilebilmektedir. Nedeni ise şu şekilde rivayet olunmaktadır: Efendimiz (SAV) buyurdu ki: “Şaban ’ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin kararı bağlanır. Yaşayacak olanlar, ölecek olanlardan ayrılıp yazılır.” (Suyûtî, Dürül-Mensûr, 13/252-253)

İLİŞKİLİ HABERNamaz sureleri sıralaması! Namaz kılarken okunan zammı sureler

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 rekatlık berat gecesi namazının faziletleri ile ilgili o sene vefat edilince şehitlik mertebesine nâil olunabileceği rivayet olunmaktadır. 100 rekatlık berat gecesi namazı için şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle" Yatsı namazını kıldıktan sonra 2 rekatta bir olmak üzere selam verilerek kılınan 100 rekatlık namazın her rekatında Fatiha okuduktan sonra 10 İhlas suresi okunur. 10 defa okumaya kuvveti olmayanın 5 ya da 3 defa da okuyabileceğine dair görüşler vardır. Namaz bittikten sonra okunabildiği kadar salavat ve beraberinde ise tövbe edilip dünyevî ve uhrevî istekler Allah'tan niyaz edilmelidir..

Namaz bittikten sonra her biri 14 defa okunması tavsiye edilen dualar şu şekildedir:

İstiğfar

Salavat (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

Fatiha

Ayetel Kürsi

Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.

İhlas

Felak Suresi

Nâs Suresi

"Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm."

Salevat-ı Şerife 14 kez okunur ve dua edilir. Salat-ı Münciye okumak efdaldir.

NOT: Berat gecesinde nafile ibadet etmek çok sevaptır ancak, kesin olarak o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. 

İLİŞKİLİ HABERBerat gecesi Yasin okumanın faziletleri! Berat Kandilinde neden Yasin okunur?

BERAT GECESİ DUASI NEDİR? BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimiz (SAV), berat gecesinde Allah (c.c)'a şöyle dua etmiştir: "Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin." et-Tergib ve't-Terhîb, II/119, 120.

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike." "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

BERAT KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİ? 

- Berat gecesi 4 Yasin-i Şerif okumanın fazileti çoktur. Bunlardan birincisi sağlıklı, ibadetli ve uzun bir ömür için; ikincisi hayırlı ve helal bol rızık için; üçüncüsü kaza ve beladan korunmak için; dördüncüsü de beratların sağ taraftan alınması için niyet edilmelidir.

 • - Kuran-ı Kerim okunabilir, okuyan kişiler dinlenmelidir.
 • - Kabir ziyaretleri yapılabilir.
 • - Nafile namazlardan çok günahların affı için tövbe etmeye önem verilmelidir.
 • - Hasta ziyaretleri yapılabilir.
 • - Durumu olmayan kimselere yardım yaparak onlar sevindirilebilir ve sadaka verilebilir.
 • - Namazlardan sonra zikir çekilebilir.
 • - Samimi ve içten bir tövbe edilmelidir.
 • - Cemaat namazlarına katılınabilir.
 • - Peygamber Efendimiz (SAV)'e salat-ü selam getirilebilir.
 • - Küs ve dargın kişiler barıştırılmalı, müminlerle helalleşilmelidir.
 • - İsmen dua edilebilir.

İLİŞKİLİ HABER

Peygamber Efendimiz (SAV)'in hayata ışık tutan unutulmuş sünnetleri

İLİŞKİLİ HABER

Namazdayken tuvaletin gelmesi! Abdest bozulmasın diye sıkışık abdestle namaz kılınır mı?

İLİŞKİLİ HABER

Mülk suresi kabir azabını engeller mi? Kabir azabı ile ilgili hadis-i şerif

İLİŞKİLİ HABER

Berat Duası Arapça okunuşu! Berat kandilinde okunan dua...

BİR YORUM YAPIN 8

hasan 3 yıl önce

teşekkürler

Toplam 5 beğeni

cevat 3 yıl önce

öyle veya böyle yazılacağına bol bol ibadet edelim ..ameller niyetlere göredir..kim bağışlanmak isterse bu gece vesile olsun inş.

Toplam 9 beğeni

Fazlı 3 yıl önce

Neden bu mübarek gecelerle ilgili kandil yakıştırması yapılır.Anlamak mümkün değil.İslam dininde veya kültüründe kandil yakmak var mı? Hadislerde kandil diye mi gelmiş.Hangi islam alimi bu gecelere kandil dedi ki. Bu güzel ve bereketli geceleri bu tür yanlışlarla bozmayalım lütfen.

Toplam 9 beğeni

Horasanlı 3 ay önce

Sultan selim zamanında günün güzelliğini ışıkla bildirmek için camilerde kandiller yakılmış. Sonrasında bir adet haline gelmiş.

Toplam 0 beğeni

Safa 1 yıl önce

Fazlı bey. Kandillerle ilgili ayet yok zaten Kadir gecesi ve İsra hariç. Hadislerin tamamı ya zayıf yada uydurma. Abartılarsa zaten uydurma ve temenni delili yok üzgünüm. Bu konuyu araştır derim. Kadir gecesinin önemi de ayette bildirildiğine göre KURAN 'ın inmeye başlaması ve önemidir.

Toplam 3 beğeni

tosuncuk 3 yıl önce

eskiden elektrik yok berat ve regaip olan bu kutsi geceleri anmak için insanlar kandiller yakıp da ibadete devam ettiklerinden kandillerin yandığı ibadetin daha büyük öneme sahip olduğu geceler olduğundan halk arasında kandil olarak kalmıştır.

Toplam 9 beğeni

Yasemin 3 yıl önce

Kandil yildirim beyazit döneminden gelir o gecelerde heryer aydinlatildigi icin o dönemden beri kandil bayrami ibaresi kullanilir

Toplam 8 beğeni

konyalı 3 yıl önce

rasulullah(as) bunları mı yapmış acaba bugüne özel.sahih rivayet varmı yoksa bid'at mi.

Toplam 6 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun