Adetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler

30 Aralık 2020, 14:18
Adetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler

Kadınların özel halleri, önemli gecelere iştirak ettiği zaman geceyi ibadetle geçirmek isteyenler için hayal kırıklığı olabiliyor. Mübarek kandil günü ve gecelerde faziletli ibadetlerden tamamıyla mahrum kalmaktansa özel halde okunabilecek zikirlerle sevap kazanmaya çalışılabilir. Adetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken Kurana dokunulur mu, adetliyken okunacak dualar! Sık sorulan özel kadın halleri...

Allah (c.c), kadının ve erkeğin fıtratlarını hem bedenen hem de ruhen farklı yaratmıştır. Erkeklerde olmayıp yalnızca kadınlarda görülen adet dönemi; halk arasında regl, adet olma, hayız ve adet görme şeklinde olduğu gibi çeşitli kavramlarla ifade edilebilmektedir. Anne olmanın en güzel mucizelerinden birinin örneği olan adet olma durumu, kadının rahminden her ay düzenli olarak kan gelmesi ile gerçekleşir. Ergenlik döneminden menopoz çağına kadar devam edecek olan bu döngü için Kuran-ı Kerim'de sıkıntı ve rahatsızlık durumu olduğu için cinsel ilişkiden uzak durulması gerektiğine değinilmiştir. Yetişkin bir kadının genital bölgesindeki cinsel organdan 3 tür kan gelir. Bir tanesi  doğum sonrasında gelen lohusalık kanı, diğeri beli yaş aralık ve dönemlerde gelen adet kanı, ötekisi ise bu ikisinin haricinde hastalıkla gelen 'istihaze' kanıdır. Günümüze bakıldığında 11 ila 13 yaş arasında adet görülüp 45-55 yaşlarında menopoz dönemi başlayabilmektedir. Gerek bedenen gerek de ruhen değişikliklerin görüldüğü bu adet döneminde kadınlar bir nevi anneliğe kadınlık sorumluluklarının olduğu evreye geçer. Ergenlik dönemindeki bir genç kızın adet görmesi ile dini anlamda ibadet sorumlulukları başlar. Buluğ çağına girip adet kanaması gören kişiler, gusül abdesti aldıktan sonra farz ibadetlerini terk etmemelidir. "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın." (Müslim, Cihâd, (1732).) hadis-i şerifini göz önünde bulunduracak olursak dinimizin ne kadar kolaylık bir dini olup zorluk olmadığı görülmektedir. Allah (c.c)'da, kadınların bu özel hallerinde ibadet etme mükellefini kaldırmıştır. Peki kandil gibi özel gecelerde adetli kadınlar neler yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler...

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZ SURELERİ SIRALAMASI

ADETLİ KADIN KURAN OKUYABİLİR Mİ? 

Adetli kadın kuran okuyabilir mi? Adet olan kadının kurana dokunması

Dinimiz adetliyken ve nifas halindeyken kadının namaz kılması ve Kur'an okumasını kesin olarak yasaklamaktadır. Kadınların muayyen günlerde Kuran-ı Kerim okuması ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz” buyurmuşlardır. (Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117) Günümüzde buna karşı çıkan birtakım insanlar için bu hadis-i şerif önemli bir delil kaynağı oluşturmaktadır.

TIKLA OKU: FAZİLETLİ TESBİH ZİKİRLERİ

ADETLİYKEN FATİHA OKUNUR MU?

ADETLİYKEN DUA AMAÇLI OKUNABİLEN SURELER

Dua amacıyla okunabilir olduğu öne sürülen Fatiha Suresinde ayetler; okuma niyeti ile değil de sadece dua kapsamında okunabilir. Örnek vermek gerekecek olursa; Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar gibi. Ayrıca Kuran-ı Kerim'de duaya benzeyen diğer ayetlerde Fatiha gibi sadece dua maksatlı okunabilir olduğu öne sürülüyor. Fatiha'daki gibi dua amaçlı okunabilen Felak, nas, ihlas gibi dualardır. Fakat kurana kesinlikle dokunulmaz.

KURAN-I KERİM'DE KADINDAN BAHSEDEN AYETLER İÇİN TIKLAYIN

ADETLİYKEN FARZ OLAN İBADETLERİN KAZASI YAPILMALI MI?

adet döneminde yapılmaması gerekenler

Sadece adet dönemlerinde olmayıp, aynı zamanda doğum yapan lohusa kadınlarında bu süre zarfında kılamadıkları namazlar için kaza yapmaları gerekmez. Oruç ibadetinde ise kazası gerekir. Rivayetlere göre, bir kadın Hz. Âişe’ye sordu:

“Hayızlı kadının hayızdan temizlendikten sonra hayız zamanında kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi?”

adet olan kadınlar hangi ibadetleri yapabilir?

Hz. Âişe şöyle cevap verir:

“Sen Haruriyye misin (Haricilerden misin?). Biz Peygamberin (a.s.m.) yanında hayız âdetini görürdük, sonra temizlenince guslederdik. Peygamber (a.s.m.) namazı kaza etmemizi bize emretmezdi.” (İbni Mâce, Taharet: 119)

Adet ve lohusa dönemindeki bir kadının namaz kılması haramdır. “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz” (Tirmizi,Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)

TIKLA OKU: HASTANIN ŞİFA BULMASI İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

HAYIZLI (ADETLİ) İKEN HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

adet olan kadınlar özel gecelerde nasıl ibadet etmeli?

Müslüman alemi için oldukça kıymetli ve feyzi yüksek olan ay ve geceler için ibadet edebilmek çok önemlidir. Başta üç aylar olmak üzere tüm kandil gecelerinde ibadet etmenin fazileti diğer aylara göre kat kat daha üstündür. Bu özel geceleri hakkıyla geçirebilmek için elinden ve dilinden geldiğince ibadet yapmaya çalışan kişiler sevaplarını yalnızca Allah (c.c)'dan umut eder ve beklerler. Allah'ın kullarına müjdelediği bazı özel zamanlarda ibadet etmek isteyen kadınların adet olması haliyle ibadetlerini gerçekleştirememeleri hayal kırıklığına neden olabilmektedir. Mümin kadınlar, adet görmeden önce gerçekten salih ve ihlaslı bir şekilde ibadet etme niyetini düşünmüşlerse ama hastalıkları nedeniyle namaz kılamıyorlarsa o kıymetli gecelerin rahmet ve bereketlerinden nasiplerini eksiksiz olarak Allah (c.c)'dan alacaklardır.

"Her kişiye, muhakkak niyetinin hakkı verilir..." (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1, Eyman, 23; Müslim, İmaret, 155; Ebu Davud, Talak, 11; Tirmizî, Fedailu’l-Cihad, 16)

kadınlar özel günlerinde nasıl ibadet edebilir?

Adet olan kadınların bu günlerde namaz kılması ve kuran-ı kerim okuması haram kılınmış iken tesbih, zikir ve dua etmelerine izin verilmiştir. Hatta namazsız olan kadınların bu günlerde gücünün yettiğince tevhid ve tehlil ile meşgul olması hayırlıdır. Abdest alarak güzelce tesbihler çekilebilir, salavatlar getirilebilir.

Hz. Ali (r.a.)de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 90; Nesei, Taharet, 170; İbn Mace, Taharet, 105) hadisi hayız ve cünüp halinde Kuran-ı Kerim okunamayacağının en kuvvetli delilidir. Bazı alimler bu konu hakkında tek bir ayetin bile okunmayacağını hatta yazılamayacağını ifade etmektedir. Kuran-ı Kerim'de duaya benzeyen ayetlerle beraber Fatiha suresi de yalnızca dua amacıyla okunabilir. Elhamdülillah, Sübhanallah, Allahu ekber gibi zikirler çekilebilir.

TIKLA OKU: NAZARA KARŞI OKUNABİLECEK DUALAR

ADET OLAN KADINLAR İÇİN YASAKLAR VE SERBESTLER

adet olan kadın kuran okuyabilir mi? adetliyken yapılmaması gerekenler

1- Yukarıda bahsettiğimiz gibi Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez.

2- Oruç tutmaları yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekir.

3- Kuran-ı Kerimi tutamazlar, okumaları zaten yasaktır.

4- Adet dönemi kutsal topraklara gittiği zamana denk gelen kadın o halde iken tavaf edemez.

5- Eşiyle beraber ilişkiye giremez. Bu hem dini yönden yasak hem de sağlık açısından sakıncalıdır.

6- Secde ayetini duyduğu zaman secdeyi yapması gerekmez.

7- Alimlerin ya da hocaların sohbetleri dinlenilebilir.

8- Fatiha, ihlas ve Ayetel Kürsi gibi dualar zikir maksatlı söylenebilir.

ADET OLAN KADINLAR KANDİLDE NE YAPMALI? KANDİL GECELERİNDE ADETLİ KADINLAR İÇİN İBADET ÖNERİLERİ

Adetliyken kandilde hangi ibadetler yapılmalı?

1. Riyazü's Salihin, ilmihal ya da İslami bir kitap okuyarak bilgilenmeye çalışılabilir. Öğrenilen bilgileri yavaş yavaş hayatta uygulamaya geçilebilir.

2. Sohbetinden feyiz alabileceğinizi düşündüğünün alimlerin derslerini dinlenebilir/izlenebilir.

3. Zikir/salavat çekilebilir.

4. Kaza ve belaların defi için Allah rızası için sadaka verilebilir.

5. Ezan okunduğunda namaz abdesti gibi abdest alıp örtündükten sonra oturarak tebih çekilebilir.

6. Ümmet için dua edilebilir.

7.  İlim meclislerine katılınabilir.

ADETLİYKEN OKUNACAK DUALAR! KADIN BAŞI AÇIK DUA OKUYABİLİR Mİ?

Adetli bir kadının temizleninceye kadar dua okumasında herhangi bir engel yoktur. İstenilen sözlü dualar okunabilir, hatta Fatiha suresinin (sadece dua maksatlı) dokunmadan okunabileceği bile öne sürülmektedir. Ayrıca duaya benzer şekilde yer verilen ayetlerde değinilen tövbe duaları ya da istek duaları da ezberden ya da dokunmadan okuyarak yapılabilir.

Örneğin; “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” (A’raf Suresi, 23)

Adet olan bir kadının Kuran-ı Kerim'den ayetler yazması mekruh sayılmaz ancak sesli bir şekilde okunmaması gerekir. Hayızlıyken yani adetliyken salavat getirmek, tesbih çekmek mubahtır, Kuran-ı Kerim dinlenebilir.

Ay başı olan kadının adetli iken camiye girip giremeyeceği ile ilgili de "Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez." (İbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû',116) hadis-i şerifi bulunmaktadır.

SAÇI AÇIK İKEN DUA OKUMAK...

Kuran-ı Kerim'deki ayetlerde aslında duadır, ancak bu konuyla ilgili her duanın ayet olmadığı bilinmelidir. Zira Kuran-ı Kerim'de geçen çok sayıda Peygamberi duası vardır. Abdestsiz dokunulmaması gereken Kuran-ı Kerim'de dokunmadan ezber yapılabileceği öne sürülmektedir. Bazı dualar vardır ki bunlar büyük İslam alimlerinin duasıdır ve başı açık okunabilir.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
3 Yorum Var
 • Aynur 7 ay önce Şikayet Et
  Adetliyken suphanallah ve bilhemdi tezbihi cekilirmi
  Cevapla
 • Arzu Yiğit 6 ay önce Şikayet Et
  Cinsel ilişki hariç yasak yoktur
 • Rahmet USLU YUVACI 1 yıl önce Şikayet Et
  Meali arapça ise okumak haram türkçeyse okunabilir yanlış bir ifade. Meal ayetlerin açıklaması demek. Ayetin birebir kendisi olmadıktan sonra, mealin arapça yazılması durumunda da okunabilmesi lazım. Lütfen birçok kişinin takip ettiği ve okuduğu bu haberleri daha özenli hazırlayalım. Yanlış bir algı insanların dinimize karşı olumsuz hissetmesine neden olur. Allahımızın yasaklamadığını neden ayrıntılı yazıp açıklamak yerine direk yasaktır deyip yanlış algıya sabebiyet verelim?
  Cevapla