Kuran-ı Kerim'in son sayfalarında yer alan kısa namaz sureleri, beş vakit farz namazda okuyabileceğimiz en kolay surelerdendir. Namazda sırasıyla okuyabileceğiniz zammı sure okunuşunu doğru bilmek ve sünnete uygun şekilde kılmak önemlidir. Namazda okunan kısa sure ve duaların okunuşu...

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmemiz için en önemli anahtar; namazımızdır. Ölüm anı bizi gelip bulduğunda cennete gidebilmemiz için ahirette bizi bekleyen en öncelikli hesabımız farz kılınan 5 vakit namazlar üzerinedir. Dünyada iken namazımıza ne kadar önem gösterirsek Allah (c.c)'un izniyle o kadar kolay hesap vereceğiz. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili "İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez." (İbni Mâce, Tahare: 4) buyuruyor. 

 • Allah (c.c)'un huzurunda namaza dururken Fatiha'dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. 
 • Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta en az 3 ayet içermesidir ve diğer rekatlarda bir önceki rekatta kalan yerden devam edilmelidir.
 • Namaz rekatları arasında sıraya uymak sünnet davranışlardandır. 3 ayetten kasıt kısa kısa 3 ayet uzunluğuna sahip olmasıdır.
 • 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekat namazda okunabilir. Koruyucu dua olarak bildiğimiz Ayetel Kürsi toplamda üç ayet değildir, ancak namaz rekatında okunabilir.

İLİŞKİLİ HABERNafile namazlar ve faziletleri! Nafile namaz nasıl kılınır? 2 rekatlık ve 4 rekatlık namaz...

5 VAKİT NAMAZIN ARDINDAN OKUNACAK SURELER

Farz namazlardan sonra okunabilecek sure önerileri:

Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa şu duanın okunması ile 70 belanın def olunduğu bilinmektedir: Türkçesi: La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

Hadis-i şerif: “Kim sabahleyin 3 kere eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki 3 ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

Bazı rivayetlere göre Öğle namazından sonra Fetih Suresinin okunmasının faziletli olduğu öne sürülmektedir. Bazı rivayetlerden elde edilen bilgilere göre de İkindi namazından sonra Amme Suresini okumak, kıyamet günü nurlanmaya vesiledir. 

Hadis-i şerif: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi)

Kimi rivayetlere göre de Akşam namazından sonra Vakıa suresini okumak rızkı arttırmaktadır. Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okumak, geceyi ibadetle geçirmiş kadar büyük bir sevabı vardır. Bu nedenden dolayı okunması tavsiye edilir.

İLİŞKİLİ HABERNamaz tesbihatı nasıl yapılır? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler

ZAMMI SURE NEDİR? NAMAZDA OKUNAN ZAMMI SURE SIRALAMASI...

1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. (Sure atlamadan sırasıyla okunması gerekir.) Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlâs Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Ayet-el Kürsi

ZAMMI SURELERİN OKUNUŞU! NAMAZDA OKUNAN DUALAR...

İLİŞKİLİ HABERPeygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 2- Errahmânir'rahim 3- Mâliki yevmiddin 4- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 5- İhdinessırâtel müstakîm 6- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

NOT: Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kimselerde surelerin türkçesini okumak mahreçte ve tecvid de bazı bozukluklara neden olabileceği için sure ezberken arapça okunuşunu kaynak almak ya da dinlemek daha doğru olacaktır.

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl 4- Termîhim bihicâratin min siccîl 5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

İLİŞKİLİ HABERAllah'ın en güzel 99 ismi sıralaması! Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) anlamı ve faziletleri

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Gul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

İLİŞKİLİ HABERGeçmiş namazların kazası nasıl yapılır? 5 vakit kaza namazının kılınışı

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb 3- Seyeslâ nâren zâte leheb 4- Vemraetühû hammâletelhatab 5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs

İLİŞKİLİ HABER

Namaz tesbihatı nasıl yapılır? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler

İLİŞKİLİ HABER

Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

İLİŞKİLİ HABER

İşrak veya Duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti ve kılınışı

İLİŞKİLİ HABER

Mülk suresinin Arapça okunuşu ve faziletleri! Tebarake suresi kaçıncı cüz ve sayfada?

İLİŞKİLİ HABER

Namazla ilgili en sık sorulan sorular! Namaz kılarken dikkat edilmesi gerekenler

İLİŞKİLİ HABER

Peygamberimizin Kadir gecesi duası: Allahümme inneke afüvvün okunuşu ve anlamı!

BİR YORUM YAPIN 62

Mustafa 2 ay önce

Keşke kopyalansaymış namaz için Word de hazırlayıp uygulayacaktım ama güzel.

Toplam 2 beğeni

Rahime 2 ay önce

Ayetel ezerlerse tüm duaları ezberlersek namaz kılarsak c.c Allah tüm günahlarımızı başlayabilir mi

Toplam 3 beğeni

Mirage 2 ay önce

Ya Gaffur ,Allahın günahları bağışlayan esması, günahları itiraf ve pişmanlık kalpten bir tövbe ike Allah çok bağışkayıcı, Onun rahmetinden ümidi kesmeyin ,O kullarından ümidi kesmiyor ,içiniz rahat olsun.

Toplam 2 beğeni

Aytekin 2 ay önce

Şüphesiz ki Allah ZülCelal Hazretletleri eksiğimiz ve kusurlarımızla bizleri affeden bağışlayandır. Namazı öğrendiğimiz kadarı ile yanı bir Fatiha ve devamında bir sure ile ve oturuşta ki tahıyyat ve Salli batikle kıla biliriz. Ancak bunu bu haliyle bırakmayıp geliştirererek sadece bir surede bırakmasak çok iyi olur.

Toplam 1 beğeni

Gizem 2 ay önce

Tüm sureleri okursak hepsini birden ezberlersek namaz kılabilir miyiz

Görkem 2 ay önce

Evet

Mutlu 2 ay önce

Benim anlamadığım surelerin hepsini mi okumak zorundayız namaz kılarken ?

Toplam 3 beğeni

ffjgn 1 ay önce

hayır türkçeden öğrenebilirsin

Toplam 0 beğeni

Mirage 2 ay önce

Yeni başlıyorsanız en azından 4 süre ezberlemeniz gerek sünnet namazlarda okumak üzere, farz için 2 süre yeterli

Toplam 2 beğeni

sedat 2 ay önce

Namaz,Allaha iman edip ona yönelmekle başlar.Kişi yola girdiyse bir kere. nerelerden gelip nerelere geldiğini zaman içinde anlayacaktır. yeterki yaradanı tanımak arzusu olsun

Toplam 4 beğeni

Bayram yazıcı 2 ay önce

Bildiğin iz duaları okuya bilirsiz kardeşim

Toplam 1 beğeni

Ayşenur 2 ay önce

Cok güzel birşey sorabilirmiyim ben namaz kılıyorum allah cc kabul etsin inşallah ben iki duva okumaya başlamadan yanimdaki arkadaşım rukiye duruyor ben anlamiyorum nasıl hızlı okuyorlar anlamiyorum ben daha ilk dört sünnetteyim yanimdaki farzın iki rekatına baslıyor beni aydınlatirsaniz sevinirim

Toplam 9 beğeni

Neşet 5 gün önce

Evet iyi akşamlar haklısınız Aynısını bende yaşıyorum Bence onlar Zammı sure okumuyorlar sadece fatihayla bitiriyorlar

Toplam 0 beğeni

Ahmet 6 gün önce

Namaz kılarken başkasınin ne yaptıgıni izlemekte mekruhtur

Toplam 0 beğeni

Ronün 1 ay önce

Bilirsen duaları hızlıca okunur buna neden şaşıyorsunuz yeni araç sürenle 20 yıl süren adam birmidir. Böyle düşünün!!

Toplam 1 beğeni

sedat 2 ay önce

Bunu şöyle düşünün. iki kişi ellerini yıkar, veya banyo yapar,birisi çabuk yapar çıkar diğerini bekler, o diğeri de onun iki katı kadar zamanda ancak işini görür,çünkü hakkıyla yaptığından emin olmak ister . umarım faydalı olmuştur

Toplam 4 beğeni

Emre 2 ay önce

Zammı sure okumuyordur

Toplam 0 beğeni

Bilal 2 ay önce

Cevabı bende cok merak ediyorum

Toplam 4 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun