Peygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

14 Ekim 2020, 14:40
Peygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

Allah'ı anmanın en güzel yolu olan tesbihat, yapılması kolay ve fazileti yüksek olan en kuvvetli zikirlerden ibarettir. Genelde farz namazlardan sonra tesbihte çekilen zikirlere ilaveten daha az bilinen ama fazilet değeri üstünlüğü nedeniyle bilinmesi gereken günlük zikirleri düzenli yapmaya çalışabilirsiniz. Peygamber Efendimiz (SAV)'in tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletleri! Tesbihte hangi zikirler çekilir?

Kainatın Efendisi Yüce Peygamber Efendimiz (SAV), gündelik yaşantımız içerisinde hangi konuda olursa olsun aşırı boyuta kaçmanın dinimizce uygun olmadığını, bu nedenle ölçülü davranmamız gerektiği konusunda bizleri uyarmıştır. Allah (c.c)'un rızasını kazanabilmek ve cennete girebilmek maksadıyla bile olsa kişinin kendisine kapasitesinden fazla yük bindirmesi doğru bir davranış değildir. Bu şekilde davranmak yerine az ama sürekli ibadet etmek, hem Allah katında daha makbuldür hem de kişi için daha hayırlıdır. Böylelikle ibadetleri gerçekleştirirken daha çok kendinizi verecek ve huşu içerisinde olabileceksiniz. Bu konuya Peygamber Efendimiz (SAV), en güzel şöyle açıklık getiriyor: “Allah  katında amellerin en  makbul  olanı  hangisidir?” sorusuna “Az bile olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur. (Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215-218, Münafıkın, 78) - Hz. Aişe (r.a)'a, "Resûlüllah’ın günlerden birine özel yaptığı bir şey var mıydı?” diye soran Hz. Alkame şu cevabı almıştır: “Hayır! Onun ameli devamlıydı. Resûlullah’ın yaptığı şeylere hanginiz güç yetirebilir ki.” İbadet etmek için kendinize bir anda yüklendiğiniz ancak, zamanla ağır geldiği için bırakma ihtimalinin olmasına karşılık her gün az ama öz olacak şekilde en kuvvetli ve en sevap olan zikirleri sizler için bir araya getirdik. Gündelik hayatımızda alışkanlık edinmemiz tavsiye edilen kısa zikirler, kadınların adet dönemlerinde bile okunabilir. Kandil gibi özel gecelerde regl olan kadınların tesbihlerinde bol sevap kazanabilecekleri zikirlerle gecenizi daha feyizli bir hale dönüştürebilirsiniz. Ezberlenmesi kolay ve kısa olan günlük tesbihleri, anlamlarını düşünerek çekebilirsiniz. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine tavsiye ettiği günlük zikirler ve faziletleri...

TIKLA OKU: NAMAZDAN SONRA TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

CEMAATLE NAMAZ NASIL KILINIR? CEMAATE GEÇ YETİŞEN REKATI NASIL TAMAMLAR?

ibadet etmenin faziletleri

Başta tabii ki kitabımız olan Kuran-ı Kerim daha sonrasında da Efendimiz (SAV)'in yaşantısından ve sözlerinden hareket ederek uygulayabileceğimiz sünnet davranışlar öncümüz olmalıdır. Dünyalık işlerden kendini bir an olsun bile soyutlamak isteyen kimseler, kendi yapabilecekleri ölçüde günlük ibadet/zikir çizelgesi hazırlayabilir. Herkesin kendine özel yani kapasitesi ölçüsünde ayarlayabileceği ibadet çizelgeleri ile bu şekilde sevaplar kazanılabilir. Her şeyden önce Salih bir kul olabilmenin bilinciyle niyetlerin tertemiz ve gösterişsiz olunması gerektiği bilinmelidir. Peki ibadetler arasında günlük hangi zikirler çekilebilir?

ZİKİR NEDİR, ZİKİR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zikir olarak tanımladığımız kavram esasında 3 çeşittir. Bunlar dil ile zikir, beden ile zikir ve kalp ile zikir olmak üzere 3 başlığa ayrılabilir. Dil ile zikir; Allah (c.c)'a birbirinden güzel isimleri ile hitap etmek, Beden ile zikir; Allah'ın yarattığı organlarımızla aykırı işler yapmamak ve emirlerini yerine getirmek, Kalp ile zikir; Allah (c.c)'u gönülden yani kalpten anmak ile olur.

HADİS-İ ŞERİF: ALLAH'I ZİKREDİNCE...

Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:

''Ben kulumun zannının yanındayım. Beni andığında ben de onunla birlikteyim: Eğer o beni gönlünde gizlice anarsa ben de onu zatımda anarım. Eğer o beni bir topluluk içerisinde anarsa ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben de ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim.'' Buhari, Tevhid 15,35,50; Müslim, Zikr 2 (2675), Tevbe (2675)

TIKLA OKU: Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN TAVSİYE ETTİĞİ FAZİLETLİ ZİKİRLER

günlük zikir

Sa'd İbni Ebu Vakkas (r.a) şöyle dedi:

- Resulullah (SAV)'in yanında bulunuyorduk. Bize ''Sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir?'' diye sordu. Yanındakilerden biri: - Bir kimse her gün 1000 sevabı nasıl kazanır, diye soru sordu. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

100 defa SUBHANALLAH (Allah'ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim)'' der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır. (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir,24)

Enes b. Malik (r.a) rivayetine göre Efendimiz (SAV)'in en çok tekrarladığı dua:

'' Allahumme Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Peygamberimizin günlük zikirleri

Ebu Hureyre (r.a), Efendimiz (SAV)'in şöyle buyurduğunu ifade etti:

''Bir kimse her gün 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hüve ala kulli şey in kadir.'' derse on köle azad etmiş kadar sevap kazanır; ona 100 iyilik sevabı yazılır; 100 günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.'' Efendimiz (SAV), şöyle devam etti:

''Bir kimse günde 100 defa Subhanallahi ve bi hamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.'' (Buhari, Bed'ül- halk 11; Daavat 64,65: Müslim, Zikir 28 Ayrıca bk. Tirmizi, Daavat 59, 62: İbn Mace, Dua, 14)

faziletli olan günlük zikirler

Cüveyriye Bintil- Haris (r.a)'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz (SAV) bir gün sabah namazı sonrasında Hz. Cüveyriye namaz kıldığı yerde otururken dışarı çıktı. Kuşluk vakti eve geri gelince Hz. Cüveyriye'nin hala aynı yerde oturduğunu gördü ve ''Yanından ayrıldığımdan beri hep burada zikirle mi meşgul oldun?'' diye sordu. O da 'Evet' deyince Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: 

- Senin yanından ayrıldıktan sonra 3 defa söylediğim şu 4 cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur. ''Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.''

(Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vitir, 24)

günlük yapılması gereken ibadetler

Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyuruyor:

''Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber'' demek benim için üzerine güneş doğan her şeyden kıymetlidir.'' (Müslim, Zikir, 32. Ayrıca bk. Tirmizi, Daavat 128)

Peygamberimiz (SAV), “Ne ben, ne de benden evvelki Nebiler “La ilahe illallah” sözünden daha faziletli bir şey söylememiştir.” - Muvatta, Kuran, 32

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN GECE OKUDUĞU ZİKİRLER

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in eşi Hazreti Ayşe (r.a.) validemiz buyuruyorlar ki:

"Resulullah (s.a.v.) Efendimiz geceleyin ibadete kalkar önce 10'ar defa "Allahuekber", "Elhamdülillah", "Sübhanallahi vebihamdih", "Sübhanallahil melikul kuddüs", "Estağfirullah", "La ilahe illallah" diye zikreder sonra; 10 defa daha "Allahümme euzubike mindikkidünya vediki yevmül kıyame" (Allah'ım dünyanın da kıyamet günün de sıkıntı ve darlıklarından sana sığınırım.) şeklinde dua ve niyazda bulunur sonra da namaz kılmaya başlardı. (Süneni, Ebu Davud, Edeb)

Peygamberimiz sıkıntılı anlarında, korkulu zamanlarında, sevincinde, mutluluğunda, şükründe, dinlenmesinde ya da yürürken veya çalışırken gece-gündüz olmak üzere her türlü Rabbi'ni zikir halindeydi. Ashabına ve ümmetine de böyle olmalarını önerirdi.

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUA VE ZİKİRLER NELER?

Huşu içerisinde kılınan bir namazdan sonra bulunulan yeri hemen terk etmeyip bolca dua etmek ve zikir çekmek önemlidir. Öyle ki Ebu Ümame (r.a)'un rivayetine göre Efendimiz (SAV)'e 'Hangi dua çabuk kabul edilinir? diye sorulunca 'Gecenin son kısmının ortalarıyla, farz namazlarının peşinden yapılan dualar' buyurmuştur. (Tirmizi, Sünen nr. 3499). Sevban (r.a) rivayetine göre, Peygamberimiz (SAV) namazını bitirdiğinde 3 defa istiğfar eder ve şunu söylerdi: 

"Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm. (Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)" derdi." [Müslim, Mesâcid 135, (591); Tirmizî, Salât 224, (300); Ebû Dâvud, Salât 360 (1513); Nesâî, Sehv 80, (3, 68).]

Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh.

Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi​.

Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm.

Subhanallah (33 defa), Elhamdülillah (33 defa), Allahu ekber, La ilahe illallah (33 defa)

Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.'

Allahumme ecirna minennar.

ZİKİR ÇEKERKEN VE DUA EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günlük zikirler

Vadi üzerinde bulunan sahabiler 'Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah' şeklinde tekbir getirirken seslerini yükseltmişlerdi. Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV), ''Kendinize yumuşak davranın. Çünkü siz ne sağır birisine ve ne de burada olmayana sesleniyorsunuz. Doğrusu siz, çok iyi işiten ve ve size çok yakın olana sesleniyorsunuz. O, sizinle beraberdir.'' buyurdu.

HANGİ DURUMLARDA TESBİH ÇEKİLMEMELİ? ZİKİR ÇEKİLEMEYEN DURUMLAR

- Allah (c.c)'u devamlı bir şekilde her yerde ve her koşulda zikretmek, fazileti bakımından dereceleri arttıran ibadetler arasında yer alır. Ancak bazı durumlar vardır ki o durumlarda zikre devam etmek uygun görülmez. İşte zikir çekmeye ara verilmesi gereken durumlar:

- Büyük veya küçük tuvaleti yaparken zikre devam etmek mekruhtur.

- Cinsel birleşme öncesinde değil de o esnada zikir çekmek yine mekruhtur.

- Cuma vakti imam hutbe okurken, namazı eda etmek için gelen kimselerin hutbeyi dinlerken zikre devam etmemesi gerekir. Hutbe sırasında dünyalık meseleleri konuşanlara 'sus' bile denmemelidir. Çünkü hutbeyi dinlemek de namazın bir parçası gibidir, dinlemek gerekir.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ZİKİRLER! CUMA GÜNÜ TESBİHLERİ VE ANLAMLARI:

Cuma günü namaz kılmadan önce 100 kez “Ya Allah, Ya Hu” diyerek hayırlı dileklerde bulunabilir.

Cuma günü içerisinde Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm şeklinde dua edilirse sevap kazanılabilir.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis diyenin Allah'ın izniyle bekar ise kısmeti açılabilir.

Cuma namazını kıldıktan sonra 100 kez “Ya Rahman” demenin unutkanlıktan ve gafletten kurtulmaya yardımcı olmasının yanı sıra kalpleri nurlandırmaya vesiledir.

Cuma namazından sonra 100 kez “Ya Gaffar” zikri affa mağfiret için etkili olduğu bilinmektedir.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
15 Yorum Var
 • Burak 2 hafta önce Şikayet Et
  Allah sizden razı olsun çok iyi net bilgilendirme yapmışsınız
  Cevapla
 • Gökçe 3 ay önce Şikayet Et
  Allah sizden razı olsun. Zikir çekmek gerektiğini biliyordum ancak bu zikirler nelerdir, sayıları nedir diye arıyordum. Ayrıntılarıyla çok güzel açıklamışsınız. Emeğinize sağlık.
  Cevapla
 • hakan er 1 yıl önce Şikayet Et
  camilerde lütfen ses sistemine çare bulun hocalar çok yüksek sesle namaz kıldırıyor bazılarının sesi kadife gibi yumuşak güzel bazılarının ALLAHIM namaz bitsede kurtulsam diyecek kadar oluyor insan
  Cevapla
 • Abdulhay 6 ay önce Şikayet Et
  Doğru diyon gardaş. Ses sistemine gerek olmayacak kadar cemaat var, hoca hemen takıyo yakaya mikrofonu.
 • S.e.l 1 yıl önce Şikayet Et
  Azizim sen Rabbinin kelamı ne der ona bak ne anlatmak ister, gaye mühimdir.biz konser dinlemiyoruz ses ile İmam olunsaydı sanatçılardan imam yapılırdı ,bu cevap ses ile olan soruna benim şahsi görüşümdür, hoperlör olayında hakkınız var.
 • Burak 1 yıl önce Şikayet Et
  Zikir yanlış biliniyor olabilir. Sürekli aynı kelimeyi anlamını bilmeden kalben hissetmeden tekrar etmek değil; Allah'ı sevdiğini bilmek bunun şuurunda olmak, Allah'ı sürekli aklında tutmak kalbinden geçirmek bunun heran bilincinde olmaktır. Çok candan içli yakın samimi ve saygı içinde sevgiliyi sevdiğini aşık oluğunu bildiğin bir his içinde Allah ile bağlantı da olmaktır zikir.
  Cevapla
 • Ahmet 1 yıl önce Şikayet Et
  Zaten öyle olmasaydı hadiste geçen olay hiç yaşanmazdı.(belkide)
 • Cahit 1 yıl önce Şikayet Et
  Allah razı olsun.
  Cevapla
 • Güneş 1 ay önce Şikayet Et
  Elma isimli arkadaş din akıl dini değil. Nakil dini demiş. Öyle ise sen Kuranı hiç okumadın. Devamlı akletmez misiniz diye insanlara hitap ediyor. Aklını kullan diyor. Nakil ile amel edenlerin yaptıkları işler ortada. Akıl olmasa dua olmasa irade olmasa Allah bize niye önem verecek. Allah ın emirleri kesin hükümdür. Bunlar tartışılmaz. Lakin nakil dini diye birşey icat edilmiş. İnsanlar mezheplere bölünüp benim gittiğim yol en doğrusu demiş. Allah a giden tek yol var. O da sırati müstakim.
Yorumların Tümünü Okuyun