Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı?

14 Kasım 2018, 11:57
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı?

"Yasemin.com" olarak son günlerde toplumda artan kadına şiddet konusunda kadınlarımızı doğru bilgilendirmek adına konunun uzmanı Avukat Ezgi Esnik Günay ile önemli bir söyleşi gerçekleştirdik. İşte haberin detayları...

Avukat Ezgi Esnik Günay son günlerden gündemden düşmeyen ve toplumun kanayan yaralarından biri olan şiddete uğrayan kadınların izlemesi gereken yasal yolları şöyle özetledi:

İŞTE ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAPMASI GEREKENLER

"Şiddete uğrayan kadın sorunu ne yazık ki halen gündemin en başlarında yer almaktadır. Bu sebeple de şiddete maruz kalan kadın ne yapmalıdır sorusu önem taşımaktadır.

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun 2012 yılından bu yana yürürlükte bulunmaktadır. 
 
 Bu kanun ile, şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiği ile şiddete uğrayan kadın, çocuk ve aile bireylerinin korunması amacı ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin neler olabileceği düzenlenmiştir. 
 
ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN İLK ÖNCE NE YAPMALI?
 
Örneğin şiddete uğrayan kadının en yakınında bulunan mülki amirliğe başvurması ile koruyucu tedbir olarak barınma imkânı, maddi yardım, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması ve süreyle sınırlı olarak kreş imkânının sağlanması koruyucu tedbirlerinin uygulanma imkânı bulunmaktadır.
 
Bunlar yanı sıra, işyerinin değiştirilmesi, kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması, ve şartlarının mevcut olması halinde 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi koruyucu tedbirlerine de başvuru halinde hakim tarafından karar verilebilecektir. 
 
 
 
KANUNDAKİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
 
Kanunda bu koruyucu tedbirler yanı sıra önleyici tedbirlere de yer verilmiştir. Şiddete uğrayan veya uğrama tehdidi altında olan kişi kendisine en yakın aile mahkemesine başvuru yaparak kendisine şiddet uygulayan veya uygulama tehdidi olan kişi ile ilgili olarak; şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması; müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması; korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması; müşterek çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması; kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması; korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi; korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi önleyici tedbir kararları verilebilir. Ayrıca şiddet mağduru kişi hakimden geçimini sağlamak amacı ile tedbir nafakasına hükmedilmesini de isteyebilecektir. Hakim talep edilmese dahi şiddet mağduru lehine tedbir nafakasına hükmedebilecektir. " 

 

 İletişim: ezgiesnik@gmail.com

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar