İmam nikahı nasıl bozulur ve şahit gerekir mi? Dini nikahı bozan durumlar

Dinimizde İslam hukukuna göre boşanma şartlarının sağlanması halinde Allah katında boşanma gerçekleşmiş olur. Allah'ın en sevmediği helaller arasında olan boşanmaya dair en çok merak edilenleri sizler için araştırdık. İslam'da boşanma ve talak ile ilgili bilinmesi gereken önemli ayrıntılar haberde! Sinirliyken boş ol demenin hükmü:

"Onlarla (kadınlarla) güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız (sabredin). Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah, çok hayırlı kılmış olabilir." (Nisa, 4/19) ayet-i kerimesine bakıldığında her ne kadar haram olmasa bile Allah (c.c)'un mecburiyet gerektirmedikçe boşanma olmasına hoş bakmadığı apaçık görülmektedir. Sadece mal varlığı için boşanma talep eden kadınların durumunun münafıklık alameti olarak gösterildiği hadiste şöyle bir ifade geçmektedir: "Hul' yapan (kocasından mal karşılığı boşanmasını isteyen) kadınlar münafıktırlar." (bk. Kenzu’l-Ummal, 9/661) Allah (c.c)'un katında en sevimsiz helallerden olan boşanma durumu her iki tarafın hayatını etkileyecek çok önemli bir müessesedir. 

  • HADİS-İ ŞERİF: Evleniniz, fakat (kurduğunuz aile yuvalarını) talâk ile yıkmayınız. Zira ondan arş-ı ilâhî titrer." (Kenzu’l-Ummal, 9/661) 
     
  • Aldatma, aile içi şiddet, anlaşamama ve benzeri durumlar neticesi itibari ile çiftler bir türlü anlaşamıyorsa ve evliliklerini götürmek artık imkansız bir hal almışsa boşanma daha hayırlı bir karar gibi gelebilir.
     
  • Dolayısıyla da boşanmaya karar veren evli çiftler resmi nikahtan kıydırdıkları imam nikahını da göze alarak Kurana göre boşanma gerçekleştirmelidir.

Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır ve neler sorulur? İmam nikahı şartlarıİLİŞKİLİ HABERDini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır ve neler sorulur? İmam nikahı şartları

KURANA GÖRE BOŞANMA NASIL OLUR? DİNİ NİKAHI BOZMA ŞARTLARI

Kurana göre boşanma! Dini nikah nasıl bozulur?

Kurana göre boşanma! Dini nikah nasıl bozulur?

Allah (c.c), Kuran-ı Kerim'deki Nisa Suresinde “Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâllerinde ve kendileriyle cima etmemişken) boşayın ve iddeti sayın…” (Talak/1) buyurmaktadır. Bilinçli ve şuurlu bir Müslümanın zaruri olmadığı müddetçe boşanmaya yanaşmaması gerekir.  Evlilikte boşanmayı düşündürecek herhangi bir yön sebebiyle fevri davranan kimselerin boşanmayı bir kez daha düşünmeleri gerekir. Çünkü bir huy beğenilmezse diğer huy beğenilebilir ya da bir tarafta olumsuzluk varsa diğer tarafta iyi davranışlar görülebilir.

Kuran-ı Kerim'e göre boşanmaya bakıldığında Allah (c.c) erkeğin boşanma hakkına “Talak” kadının boşanma hakkına ise “İftida” olarak zikretmektedir. Evlilik sözleşmesi esnasında erkek kadına boşama yetkisini verirse bu durum tefviz-i talâk olur. Boşanma gerçekleşse bile kadının iddet süresi zarfında nafakası ve meskeninin eşi tarafından karşılanması gerekir.

Kadın eşine kendisinden boşanmak istediğini söyleyebilir ve eşi de buna yönelik boşanma teklifinde bulunabilir. Eğer kocası bu teklifi kabul eder ise karı koca boşanabilirler.

Nikah, erkeğin eşine "boş ol" kelimesini kullanmasıyla, eşlerden birinin dinden çıkmasıyla ve mahkeme yoluyla boşanmakla düşer.

Bekarlar için evlenme duası! Evlilikte Taha Suresinin fazileti nedir? Hayırlı kısmet açma duasıİLİŞKİLİ HABERBekarlar için evlenme duası! Evlilikte Taha Suresinin fazileti nedir? Hayırlı kısmet açma duası

TALAK SURESİNE GÖRE BOŞANMANIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI:

Talak nedir? Talak ile boşanma

Talak nedir? Talak ile boşanma

Kurana göre boşanma usulünün ifade edildiği Talak Suresinde Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

“Ey Nebî! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de siz sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak, 65/1-3)

HADİS-İ ŞERİF: "Sünnet olan boşama kadını temiz iken, birleşmeden boşamak ve iki de şahit bulundurmaktır."(Buharî, Talâk, I)

Dinimize göre akraba evliliğinde kimler kimlerle evlenemez? Yakın akraba evliliğiİLİŞKİLİ HABERDinimize göre akraba evliliğinde kimler kimlerle evlenemez? Yakın akraba evliliği

BOŞAMA MEHRİ NEDİR?

Boşanmayı düşünen çiftlerde erkek eğer nikahı altına aldığı eşini, birleşme (yatma) ya da gerçek halvetten önce boşarsa, mehrin tamamını değil yarısını verir. Birleşme ya da gerçek halvetten sonra boşarsa, mehrin hepsini vermesi şarttır.

BOŞANMA İÇİN ŞAHİT GEREKİR Mİ?

Kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de, “Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” (Talak, 65/2) ifadesi geçmektedir. Ayette zikredilen ''şahit'' meselesinin boşamaya mı yoksa ric’î talakla boşadıktan sonra dönmeye mi yönelik olduğu ile ilgili farklı görüşler vardır. Hanefî mezhebinde, her ikisinde de şahit bulundurmak menduptur. (Teşvik edilen) İmam Şâfiî’ye göre boşamaya şahit tutmak mendup, dönmeye şahit tutmak ise vaciptir (Cassâs, Ahkâmü’l-Kur‘ân, V, 35-351; Râzî, Mefâtihu’l-ğayb, XXX, 34). Dolayısıyla boşama sırasında şahit tutma, boşama işleminin kabul şartı değildir.

SİNİRLİYKEN BOŞAMANIN HÜKMÜ NEDİR? ÖFKELİYKEN 'BOŞ OL' DEMEK...

Sinirliyken boşama

Sinirliyken boşama

Akıl sahibi insanların bilinçleri yerinde ne dediğini bildikleri zaman sinir haliyle yaptıkları boşama geçerlidir. Fakat şuuru gitmiş iken ne yaptığını bilemeden fevrilikle öfkesine kapılarak kısaca kontrolsüzce yapılan boşamanın geçerli olmadığı kaynaklarda geçmektedir.(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 452-453). Ne dediği ve ne yaptığını bilmemenin ölçüsü, sinir durumu geçtikten sonra kişinin o zamandaki hallerini  hatırlamamasıdır.

Nitekim Hz. Peygamber (SAV) aşırı derecede öfke ve baskı altında yapılan boşamaların geçerli olmayacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Talak, 8; İbn Mâce, Talak, 16).

Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?

İLİŞKİLİ HABER

Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?
Dinimize göre akraba evliliğinde kimler kimlerle evlenemez? Yakın akraba evliliği

İLİŞKİLİ HABER

Dinimize göre akraba evliliğinde kimler kimlerle evlenemez? Yakın akraba evliliği

BİR YORUM YAPIN 21

Dilan 6 ay önce

İyi günler dün eşinle çok kötü tartıştık ve bana telefonda bosol bosol bosol dedi sinir ve öfke hali ile şuanda çök kötü hissediyoruz kendimizi nolur yardım edin nikahimiz düşmüş müdür

Muhsin COŞKUN 11 ay önce

Selâmun Aleykûm, Değerli sayfa yöneticisi. "İmam Nikâhı" diye bir nikâh yoktur. Bunu "DİNİ NİKÂH" olarak telâffuz etmek, çok daha isabetli ve maksada daha uygun olmaz mı? Çünkü İslâm'da böyle telaffuz edilen bir nikâh şekli yoktur! İmam Nikâhı ibaresi, avam arasında kullanılan bir ifadedir. Acizane kanaatim budur. Selâm ve hürmetlerimle.

Toplam 4 beğeni

KADİR: 1 yıl önce

:Oğlumu imam olan bir zatın kızı ile Babası tarafından şahitler huzurunda dini nikahı kıydı Bizden mehir adı altında belli bir miktar para aldı, fakat bir ay sonra mazeretsiz olarak nişanı bozdu SORU:1 .Dini nikah erkek tarafından rıza göstermeden kızını başka bir erkek ile evlenebilir mi soru:2 :vermiş olduğumuz MEHİR PARASINI geri iade etmesi gerekir mi?

Toplam 5 beğeni

Glzr 1 yıl önce

İmam nikahı şahitler huzurunda, herkesin rızasını alarak olur, bi erkek ikinci defa evlense bile ilk eşinin rızasını almak zorundadır. Evlendik zannedipte zina yapmayın, zina çocuğu hayata getirmeyin.

Toplam 2 beğeni

Erkan aras 1 yıl önce

Resmi nikahlı eş durumum var yanniz esimle birlikte olmuyorum uzun süredir diğer tarafta eş olarak kabul ettiğim ve nikah düşündüğüm eş olarak almak istediğim bayanın da eşi var 9 senedir uzaklar birbirlerine şuanda uzun süredir ayrı olduğu esinde nikahlari var hem dini hem resmi bu şekilde olsada biz dini nikah isteyip yapmamız mümkünmudur.

Toplam 3 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun