Dini nikah nedir? İmam nikahı nasıl kıyılır ve neler sorulur? İmam nikahı şartları

Günümüz şartlarına bakıldığında resmi nikah kıyılmadan önce dini nikahın kıyılması kadının ve çocuk haklarının korunması bakımından tavsiye edilir bir durum değildir. Ancak resmi nikahtan hemen sonra dini nikahla evliliklerini Allah (c.c)'un huzurunda taçlandırmak istenilen imam nikahında bilinmesi gereken tüm ayrıntıları sizler için ele aldık. Peki Dini nikah nedir, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Halk arasında daha çok 'İmam nikahı' tabiri olarak kullanılan dini nikah, bazı şartların yerine getirilmesi ile çiftlerin Allah (c.c.)'un huzurunda kıydığı nikah akitidir. Karşılıklı anlaşma ve sözleşme ile yapılan nikah akiti yani evlilik; Müslüman kimseler için uygun görülür ve haramdan kaçınmalarına vesile olan bir sünnettir. Sadece "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!" (Heysemî, IV, 252) hadisine bakıldığında evliliğin gerek dünya gerekse ahireti kurtarmak için ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Bu düşünce ile beraber görücü usulü ya da diğer usullerle tanışmış kimselerin, birbirlerine uygun gördükleri adaylarla ailelerinin rızasını alarak evlenmek çok önemlidir.

Dini nikah kıyılmasını isteyenlerin yerine getirmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Evlenmek isteyen eş adaylarının ya da vekaletlerinin verdikleri kişilerin hazır olması,
   
 • Kendi hür iradeleri ile erkeğin ve kızın nikah akitini gerçekleştirmesi için ''Kabul ettim'' demesi lazımdır,
   
 • Maliki mezhebine göre nikahın gizli kalmaması yani duyurulması gerekir,
   
 • Kız tarafının velisinin izni bulunmalıdır. (Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplere göre)
   
 • Ergenlik çağına girmiş, akıllı 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın şahidin bulunması şarttır. (Erkek şahit kesin olacak)

Dini nikah olmadan resmi nikah kıyılır mı? Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?İLİŞKİLİ HABERDini nikah olmadan resmi nikah kıyılır mı? Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?

İmam nikahı nasıl kıyılır?

İmam nikahı nasıl kıyılır?

Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?İLİŞKİLİ HABEREvleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?

DİNİ NİKAH KIYILIRKEN NE SÖYLENİR? DİNİ NİKAH DUASI  ARAPÇA OKUNUŞU

Nikah duası Arapça

Nikah duası Arapça

Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.

Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Dine göre düğün nasıl yapılır?İLİŞKİLİ HABERDine göre düğün nasıl yapılır?

Gizli imam nikahı kıyılır mı? İmam nikahı kıyma

Gizli imam nikahı kıyılır mı? İmam nikahı kıyma

RESMİ NİKAHTAN ÖNCE DİNİ NİKAH KIYMAK DOĞRU MU? 

Nişanlıyken imam nikahı kıyılabilir mi

Nişanlıyken imam nikahı kıyılabilir mi

Zinaya bulaşmamak adına resmi nikahı beklemek istemeyen kişilerin öncesinde imam nikahı olarak da ifade edilen dini nikahı kıyması netice itibari ile bazı sıkıntıları beraberinde getirebilmektedir. Resmiyette hiçbir belgesi olmayıp yalnızca imam nikahına güvenerek düğün tarihinin çok öncesinde imam nikahı kıydırmak, şahitlerle olsa bile tehlikeli bir durumdur. İmam nikahının kıyılması ile çiftlerin karı-koca sayılması halinde kadının erkeği boşama yetkisi yoktur.

NİKAH NASIL DÜŞER? BOZULAN NİKAH NASIL DÜŞER?

Dini nikahta yani imam nikahında boşamayı erkek yapabilir. Buradaki boşama resmi nikahtaki gibi gerçekleşmez. Erkeğin kadını boşaması 3 bağ halinde 'Boşadım' demesiyle gerçekleşir. Belirli aralıklarla ya da tek seferde 3 kez boşadım demek ile dini nikah düşer.

Bilinçsiz bir şekilde gerçekleşen boşanma sürecinde kişiler sorumlu değildir. Ancak bilinçli ve iradeli şekilde gerçekleştirilen boşanma bazı şartlarla tazelenebilir. Burada nikah için tekrardan mehir verilmesi gerekmez. 2 erkek şahidin bulunması gerekir. Her iki tarafın da 'kabul ettim' beyanında bulunması lazımdır. Zorunlu olmamakla beraber isteğe göre Fatiha Suresi okunabilir.

BİR YORUM YAPIN 2

Ayşe 8 ay önce

Kadın boşanma hakkı alabilir 1 defa için o eksik olmuş

Mms 4 yıl önce

Erkek Müslüman, ehli kitaptan gayrimüslim kadın ile evlenebilir yanlış bilgi var

Toplam 9 beğeni