Özlem Zengin Bilim ve Kadın konferansında konuştu

Geçtiğimiz 11 Şubat'ta Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Avukat Özlem Zengin konuştu.

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Avukat Özlem Zengin, konuşmacı olarak katıldı.

Konuşması hem mesleğinden aldığı güç ve tecrübe hem de başörtülü kadınların yaşadığı sıkıntıların şahidi olmasından esintiler taşıyordu. İşte ayakta alkışlanan o konuşma:

Kadına dair konuşulurken iki yaklaşımın eşzamanlı ve eşdeğerde görülerek birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Birincisi şu ki, kadınların dünyada acil çözüm isteyen problemleri var; başta şiddet, ayrımcılık, eğitime erişim olmak üzere… Ana dair mevcut problemlerin çözümüne ve elbette bunların dillendirilmesine ihtiyacımız var. İkincisi ise, geleceğe de yönelik olmak üzere koruyucu, önleyici ve dönüştürücü metotların geliştirilmesine ve elbette bunların anlatılarak yaygınlaştırılmasına ihtiyacımız var. Ben bu iki yaklaşım arasındaki dengede bir problem olduğunu düşünüyorum.

Bahsettiğim gereklilikler ve çözüm ihtiyaçları kapsamında en uygulanabilir yöntem şu ki, önce kadının kendi hayatını değiştirelim. Hayatı değişen kadın, gerçek hikayesini anlattığında bir başka kadının hayatının değişimine ilham olacaktır. Şahsen ben ancak kendi bireysel hayatı dönüşmüş kadınların toplumları dönüştürebileceğine inanıyorum.
Ben buna kendi hayatımla şahitlik etmiş ve bilimsel yaklaşımların ürettiği sonuçların ve yöntemlerin kadınlar aracılığıyla topluma yayılmasının en etkili aracının siyaset olduğunu bizatihi tecrübe etmiş birisiyim.

"AK PARTİ BİR KADIN PARTİSİDİR"

Türkiye’de kadınların eğitim, çalışma ve siyasi hayata katılma mücadelesinin bir parçası olarak, ben, uzun yıllar başörtülü kadınların milletvekili olamadığı ülkemde, 2015 yılında parlamentoda yemin etmiş ilk başörtülü kadın milletvekiliyim. Özellikle vurgulamak isterim ki, biz AK Parti hareketi içindeki kadınların kendi hayatlarında aradığı çözümler AK Parti siyasetini inşa ederken, başarılmış siyasetin gücü de bizlerin hayatını inşa etti. Söz ettiğim, içinden geldiğim ve lideri Recep Tayyip Erdoğan olan AK Parti hareketi bu konuda önemli bir örnektir. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, seçmenleri ve çalışanlarıyla AK Parti bir kadın partisidir. Başarı yönteminin özeti ise; önce bireysel olarak kadınların hayatını dönüştürmek, ve hayatı dönüşen kadınların kendi çarpıcı hikayelerini anlatarak ve başka kadınlara hayatlarını dönüştürmeleri hususunda ilham kaynağı olarak bu dönüşümü, denize atılan bir taş misali, çoğaltmalarını sağlamaktır. 

"KADINLAR DEMOKRASİYİ GELİŞTİRMİŞ"

Açıkça görmekteyiz ki kadınlar, siyaset vasıtasıyla Türkiye’de demokrasiyi geliştirmiş ve pekiştirmişlerdir. Kadınlar, en çok demokrasinin teminatıdır. Barışa yapılabilecek en büyük katkı; kendi hayatımızda, kendi ülkemizde ve dünyada adalete ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Kadınlar, dünyada demokrasinin teminatıdır. 

 

BİR YORUM YAPIN 0