Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

14 Eylül 2019, 07:31
Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

Allah (c.c)'un birbirinden güzel isimlerinin bir arada bulunduğu ve sadece 99'unu kapsadığı Esmaü'l-Hüsna'nın bilinmeyen sırlarını ve faziletlerini sizler için derledik. Peki Esmaü'l-Hüsna'da 99 ismin verilmesinin sebebi nedir? Esmaül Hüsnanın faziletleri neler? Hangi rahatsızlık için hangi esma zikri çekilmeli? Esmaül Hüsna ile nasıl dua edilir, esmaül hüsna okumanın adabı nedir? Esma-ü'l Hüsnanın şifreleri neler? Esmaü'l-Hüsna'daki isimler ve anlamları...

Arapça'da ''isim'' kelimesinin çoğulu olan ''Esma'', en güzel anlamına gelen ''Hüsna''nın birleşmesiyle ortaya çıktığı zaman oluşan ''Esmaü'l- Hüsna'' tabiri, Allah (c.c)'un 99 ismini ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir. Birbirinden güzel isimleri ile derinliğini idrak edemeyeceğimiz manaları olan Esmaü'l-Hüsna'nın manevi anlamda bir çok hikmeti var iken sağlık açısından da birçok sırrı ve fazileti vardır.Peygamber Efendimiz SAV'in hadis-i şerifinde buyurduğu, "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." Bir rivâyette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer." sözleri üzerinden esmaül hüsnanın ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. (Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502). Sadece hadis-i şerifte geçmeyip aynı zamanda Allah'ın kitabı olan Kuran-ı Kerim'de de üzerinde durulan اَللهُ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى  "O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur."(Tâhâ, 20/8) ayeti yine Allah' (c.c) un isimlerinin kıymetini bizlere göstermektedir. Bizde günümüzde görülen birtakım rahatsızlıkların şifa bulması için çekebileceğiniz esma zikirlerini ve manalarına sizler için haberimizde yer verdik. İçerisinde 99 ismi kapsayan Esmaü'l- Hüsna'yı anlayıp sayan ve ezberleyen kişinin cennete gireceğini müjdeleyen Peygamber Efendimiz (SAV), pek çok hadis-i şerifinde Esmaü'l-Hüsnanın faziletleri üzerinde durmuştur. Peki Esmaü'l-Hüsna'da Allah (c.c)'un hangi isimleri var? Esmaül Hüsna nedir? Allah (c.c)'un isimlerinin anlamları neler? Hangi Esma zikri neye iyi gelir? İşte Esmaü'l- Hüsnanın sırları ve faziletleri ile ilgili merak edilenler...

TIKLA OKU: AĞIR HASTALARA OKUNACAK DUALAR

ALLAH (C.C)'UN SADECE 99 İSMİ Mİ VAR? 99 RAKAMIN SIRRI NEDİR?

Allah'ın isimleri (Esmaül Hüsna)

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

Toplum içerisinde Esmaü'l- Hüsna ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Allah (c.c)'un isimlerinin neden 99'unun Esmaü'l Hüsnanın içinde olduğu ve kesin sayının 99 olup olmadığıdır. Hadis-i şeriflerde Allah'ın 99 ismi olduğundan bahsedilmesi ile beraber, Kuran-ı Kerimde sıfat ile birlikte gelen yani cümle şeklindeki esmaların olduğu geçmektedir. Allah (c.c)'un 99'dan daha çok daha fazla ismi vardır sadece bize bildirilmesi istenen rakam 99'dan ibarettir. Allah'ın isimlerinin 99 ile sınırlı olduğunu söylemek yanlıştır, sonsuz sayıda ismi vardır...

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet etmiştir:

“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) Cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)

TIKLA OKU: CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK EN KIYMETLİ DUALAR

HANGİ ESMA ZİKRİ NEYE İYİ GELİR? ESMA ZİKİRLERİ...

Esmaül hüsna zikirleri

TIKLA OKU: NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR?

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu  için: El Cabbar

Saç sorunu  için: El Bedi‘

Adale sorunu için: El Kavi

Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

Atardamar sorunu  için: El Cabbar

Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

Bacak sorunu için: Er Rafi‘

Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Kolon sorunu için: Er Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Hadi

Akciğer sorunu için: Er Razık

Kemik sorunu  için: En Nafi

Diz sorunu  için: Er Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Nur

Kalp Damarı sorunu  için: El Vahhab

Sinir sorunu  için: El Muğni

Migren sorunu  için: El Ğani

Guatr sorunu için: El Cabbar

Göz sorunu  için: En Nur-Basir-Vahhab

Mide sorunu için: Er Rezzak

Böbrek sorunu  için: El Hayy

Bağırsak sorunu  için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Rahim sorunu  için: El Halik

Romatizma sorunu  için: El Muheymin

Göz Siniri  sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

TIKLA OKU: KURANIN KALBİ YASİNİN BİLİNMEYEN HİKMETLERİ VE FAZİLETLERİ

ESMAÜ'L-HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Tesbihte hangi esma zikirleri çekilmeli

TIKLA OKU: KABİR ZİYARETİ DUASI NEDİR? MEZARLIKTA OKUNAN DUALAR

1- Allah (C.C.): "Eşi benzeri olmayan."
2- Er-Rahmân: "Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, dünyanın sahibi"
5- El-Kuddûs: "Noksanlıktan uzak."
6- Es-Selâm: "Tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi"
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi."
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye galip ve hakim olan."
17- El-Vehhâb: "Çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettâh: "Darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, her şeyi bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren"
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren"
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden"
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim"
30- El-Adl: "Mutlak adil"
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan."
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Acele etmeyen"
34- El-Azîm: "Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi"
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok,"
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi."
43- El-Kerîm: "Çok ikram eden."
44- Er-Rakîb: "Kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden"
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli"
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven"
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün"
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı"
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık"
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz"
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden"
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi"
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan"
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük"
67- El-Vâhid: "Tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden"
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan"
73- El-Evvel: "Ezeli olan."
74- El-Âhir: "Ebedi olan"
75- El-Zâhir: "Varlığı açık "
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol"
80- Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren"
82- El-Afüvv: "Affı çok olan"
83- Er-Raûf: "Çok merhametli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi"
89- El-Mugnî: "Zengin eden."
90- El-Mâni: "Engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem"
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran"
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi."
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

ESMAÜL HÜSNA İSİMLERİ İLE DUA EDİLİR Mİ?

Esmaül hüsna

Allah (c.c) katında dua etmenin en makbul görülebileceği durumlardan birisi de Allah'ın birbirinden güzel isimlerini araya katarak dua etmektir.

Dua sırasında “Ya Allah”, “Ya Rab” diye hitap ederken herhangi bir Esma’ül Hüsna’dan olan isimlerinden biriyle de dua edilebilir. Örneğin; dua ederken günahların gizli kalması için niyazda bulunurken Allah'ın hatalarını örten, gizleyen ve bağışlayan manasına gelen ''El- Settar'' ismi kullanılabilir. Ya da ''Ya Âlim, ya Kerim, ya Latif yani “Ey Latif Allah’ım! Ey Kerim Allah’ım! Ey Rahim Allah’ım!” şeklinde de dua edilebilir.

KURAN-I KERİMDE GEÇEN ESMAÜL HÜSNA TAMLAMALARINDAN BAZILARI...

El-A’lâ: (en yüce, en şerefli),

Erhamü’r-râhımîn: (merhamet edenlerin en merhametlisi )

Ahsenü’l-hâlikîn: (yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en iyisi)

Ehlü’l-mağfire: (mağfiret ehli, affedici )

Esra’u’l-hâsibîn: (hesap soranların, hesap görenlerin en süratlisi)

Hâliku külli şey’in: (her şeyin yaratıcısı)

Hayru’l-fâsılîn: (hükmedenlerin, haklı ile haksızı ayırt edenlerin en hayırlısı)

Hayru’l-fâtihîn: (hükmedenlerin, nimet verenlerin, hayır kapılarını açanların en hayırlısı)

Hayru’l-ğâfirîn: (bağışlayanların en hayırlısı)

Hayru’l-hâkimîn: (hüküm ve karar verenlerin en hayırlısı )

Mâlikü’l-mülk: (bütün mülkün sahibi)

Meliki’n-nâs: (insanların meliki)

Rabbü külli şey’in: (her şeyin rabbi)

Rabbü’l-âlemîn: (âlemlerin rabbi)

Rabbü’l-ard: (yeryüzünün rabbi)

Rabbü’l-arş: (arşın rabbi)

Zü’l-celâl ve’l-ikrâm: (azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi)

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar