Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

18 Eylül 2020, 08:42
Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

Ölüm döşeğinde yatıp ağır hastalığa yakalanan kimsenin Allah'tan ümit ederek şifa bulması için okuyabileceğiniz bazı etkili şifa duaları vardır. Şifa duaları ve ayetleri ile Allah'a teslim olmalı hastanın iyileşmesi için dualar etmelisiniz. Peygamberimiz (SAV)'in hastalıklara karşı duaları neler? Şifa salavatı nedir, hastaya hangi dua okunmalı? Yoğun bakımdaki hastanın iyileşmesi için hastalıklara karşı şifa duası:

''Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.'' (Buhari, Kader, 4) hadis-i şerifini ele alacak olursak, kainattaki tüm varlıklarda görülen hastalıkların aslında onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Burada ince düşünmemiz gereken asıl mesele ise Allah (c.c)'un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Başlangıçta farkında dahi olmadığımız ancak daha sonraki aşamalarda idrak ettiğimiz hayırlı haberler karşısında şükredip ihlaslı kulları arasında olup olmadığımızı ya da sıkıntılı bir süreç ile karşılaştığımızda (hastalık gibi) durumlarda her şeyin O'ndan geldiğini unutarak isyankarlığa düşüp düşmememiz asıl sınavımızdır. Allah (c.c) bizleri normal hayatta  çok sevdiklerimizle sınadığı bedensel sağlık problemleri ile de bizleri deniyor olabilir. Bunun için her şeyden önce tevekkül sahibi olmalı ve o problemimizden dolayı asla isyan etmemeliyiz. Peygamber Efendimiz (SAV), kendi dönemindeki hasta kimselerin şifa bulması için Allah'a dua edermiş ve sıhhat bulması için bazı dualar okurmuş. Peki hastalık anında okunacak dualar neler? Hasta kimseler için okunacak şifalar neler? Ağır hastalıklar için okunabilecek dua tavsiyeleri...

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR! 

HASTALARA ŞİFA VEREN DUALAR! HASTAYA ŞİFA İÇİN DUA NASIL OKUNMALI?

Yoğun bakımdaki hasta için okunacak dualar

Hastalıklı kimselerin şifa bulması maksadı ile Allah (c.c)'un ipine sarılarak Kuran-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerini ve Efendimiz (SAV)'in şifa dualarını okumak güzel bir davranıştır. Yalnızca tıbbı tedavi yöntemlerin arkasına sığınmadan her şeyden önce 'Veren de O, Alan da O' düşüncesine sahip ihlaslı Müslümanların her şeyden önce bunun bir imtihan olduğunu bilmeleri ve ona göre hareket ederek kesinlikle isyan etmemeleri gerektiğini bilmelilerdir.

İster doğuştan olsun ister sonrasında başımıza gelebilecek her türlü işin yalnızca O'ndan geldiğinin bilincinde olmalı ona göre elimizden gelen bir şey varsa yapıp gerisini tevekkül ederek O'na bırakmalıyız. eni yeni hastalıkların kol gezdiği son zamanlarda teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da bizler elimizden gelen şeyi yani dua etmeyi en iyi şekilde yapmalıyız. Hasta bir kimsenin şifa bulması için dua okuyacaksak abdestli olmaya son derece önem göstermeliyiz.

TIKLA OKU: EFENDİMİZDEN HASTALIKLARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ!

Hastaya hangi dua ve sureler okunur?

Kimin için okunacaksa onun yanında iken okumaya dikkat etmekte önemlidir. Tüm bunların yanı sıra dua etmenin en önemli inceliklerinden birisi de kalben inanarak okumanın tesiridir. Yalnızca hasta kimseye okunacak dualarda değil normal yaşantımızda da Allah (c.c)'dan bir şey isterken ya da ibadet ederken samimi olmak en önemlisidir.

TIKLA OKU: DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

HASTA KİMSELERİN İYİLEŞMESİ İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR...

Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş: 

Hasta kişiye okunacak dualar

Türkçesi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Manası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

TIKLA OKU: DOĞAL AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin hastalıklarda okuduğu dualar

Türkçesi: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” .(Müslim, Selâm 40)

Herhangi bir rahatsızlık durumunda Muavvizeteyn surelerini okuyup kendi üzerine üfler ve elinin üstüyle sildikten sonra mübarek ağzıyla şunu şöylermiş:

Peygamberimiz hasta olduğunda hangi duayı okurdu

Manası: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

TIKLA OKU: YA ŞAFİ İSMİNİN ZİKRİ! YA ŞAFİ İSMİ DUASI

HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN YA ŞAFİ ESMASI İLE DUA...

İsmailağa cemaatinin tanınmış hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü'nün sohbetinde geçen bilgiye göre, hastalıkların şifası için şu dua tavsiyesi geçmektedir:

İhlas ile güzel bir Euzü besmele çekilinir. Daha sonra büyük günahlar işlenmişse bile Allahın izniyle mağfiret edici dua olan şu sözler 3 kez okunur. (Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh) Ardından 7 defa her birinin başında Euzü besmele çekilerek Fatiha okunabilir. (Şifa niyetine) 422 kere gözler kapalı huşulu bir şekilde YA ŞAFİİ tesbihi çekilinir.

Hastalığın şifası için: "Allâhümmeşfi enteşşâfî lâ şifâe illâ şifâük. Allâhümme şifâen lâ yuğâdiru seqamen ve lâ elemân'' okunur. (Dua ve salavat ile)

Ağır hastalıklar için okunacak dualar

TIKLA OKU: NAZARA KARŞI OKUNABİLECEK EN ETKİLİ DUALAR

ŞİFA SALAVATI NEDİR? ŞİFA SALAVATI NASIL ÇEKİLİR?

Günlük hayatta uygulanması en faziletli zikirlerden biri olduğu bilinen salavat-ı şerife, okunması tavsiye edilebilir tesbihlerdendir. Özellikle de hasta kimselerin şifa bulması için sık sık okuması gerektiği tavsiye edilen şifa salavatı ise şöyle...

Şifa salavatı nedir?

Türkçesi: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Manası: Ey Allah’ım! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

SIZLAMALI DİŞ AĞRILARI İÇİN ŞİFA NİYETİNE OKUNACAK DUA:

Hangi dişinin üzerinde ağrı varsa Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), o dişinin üzerine şehadet parmağını koyup Kuran-ın kalbi olan Yasin-i şerifin son kısmına kadar okunmasının şifa vereceğini buyurmaktadır. (Suyuti, el- Camıus Sagir, no: 5218)

Hastalık için en etkili şifa duaları

EN ETKİLİ ŞİFA DUALARI! HASTALIK DURUMLARINDA ŞİFA İÇİN KISA DUALAR

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (SAV), her gece yatacağı zaman avuçlarını bir araya getirir, sonra üç kez "Kul huvallahû âhad"i, üç kez "Kul euzü birabbi'l-felak"ı  ve üç kez de "Kul euzü birabbi'n-nâs"ı okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerini vücudunun uzanabildiği yerlerine sürerdi. Bunu yaparken de ellerini önce başına sonra yüzüne ve daha sonra da vücudunun ön kısmına sürerdi. Bunu üç kez tekrar ederdi. Hastalandığı zaman da aynı şeyi benim kendisine yapmamı söylerdi. (Buhari) 

SABAH VE AKŞAM ŞERDEN KORUNMAK İÇİN...

“ Bir kimse sabahleyin; "Maşaallahu la havle velâ kuvvete illa billah, Eşhedü ennallahe alâ külli şey'in kadir” zikrinin çekilmesi tavsiye edilir.

KANSERE KARŞI OKUNACAK DUALAR! KANSERLİ KİŞİYE EN ETKİLİ DUA

Kanser için en etkili şifa dua

İleri dereceli bir kanser rahatsızlığı durumunda hastanın eski hayatına kavuşabilmesi ve hayati tehlikeyi atlatabilmesi için tıbbı tedavi yöntemlerinden bile daha mühim ve etkili olan salih bir dua ile Allah'ın izniyle hastanın şifa bulması kolaylaşabilir. Kanser gibi ölümcül hastalıklar durumunda sağlıklı bir vücut için hastanede gerekli müdahaleler yapılıyor iken hastanın durumu ağır olacağı için kendisi okuyamasa bile hastane köşelerinde perişan olmuş kimselerin şifa niyetine okuyabileceği bazı sure ve dualar vardır.

Hastalıklar karşısında Efendimiz (SAV)'in okuduğu şifa duaları aynı şekilde kanserli hastalara da okunabilir. Peki bu dua hangisi?

Şifa duaları

Aile içerisindeki fertlerden birinin rahatsızlanması durumunda Peygamber Efendimiz (SAV), mübarek elini hasta kimsenin alnına koyup şu duayı okurmuş:

"Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

Anlamı: "Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

KANSER HASTALARI İÇİN ÇEKİLEBİLECEK ESMALAR

Kanser hastasına okunacak dualar! En etkili şifa duası

Hayati tehlikeyi atlatamamış olan kanser hastaların bir an evvel şifa bulabilmeleri için yakınlarının bol bol dualar okuması, zikirler çekmesi gerekebilir. Kanser hastaları için en etkili dualar olsa da bunu tesbih gibi çekebileceği esma zikirleri de vardır. Allah (c.c)'un en güzel isimlerinden şifa niyetine çekilebilecek esmaları şu şekilde ayırabiliriz:  ''Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.''

Yine aynı şekilde kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de önemli olduğu bilinmektedir. Kanser hastası kişiler eğer çok ciddi bir durumda değillerse yani kendileri okuyabilecek durumda ise her gün kendileri bu sureyi okuyabilir. Şifa ayeti oalrak bilinen Tevbe Suresindeki 14. ayet “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” okunabilir.

HANGİ ESMA HANGİ HASTALIK İÇİN OKUNUR? ORGANLARA GÖRE ESMA...

Hastalık için esmaül hüsna zikirleri

Kulak sorunu için: Es Semi Omurga sorunu için: El Cabbar Saç sorunu için: El Bedi Adale sorunu için: El Kavi Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak Atardamar sorunu için: El Cabbar Kanser sorunu için: Celle Celaluhu Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim Bacak sorunu için: Er Rafi Göz ve damar sorunu için: El Muteali Kolon sorunu için: Er Rauf Karaciğer sorunu için: En Nafi‘ Prostat sorunu için: ErReşid Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘ İdrar kesesi sorunu için: El Hadi Akciğer sorunu için: Er Razık Kemik sorunu için: En Nafi Diz sorunu için: Er Rauf Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu Kalp sorunu için: En Nur Kalp Damarı sorunu için: El Vahhab Sinir sorunu için: El Muğni Migren sorunu için: El Ğani Guatr sorunu için: El Cabbar Göz sorunu için: En Nur-Basir-Vahhab Mide sorunu için: Er Rezzak Böbrek sorunu için: El Hayy Bağırsak sorunu için: EsSabur Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari Rahim sorunu için: El Halik Romatizma sorunu için: El Muheymin Göz Siniri sorunu için: Ez Zahir Tansiyon sorunu için: El Hafid Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

KURAN-I KERİMDE GEÇEN ŞİFA AYETLERİ VE ANLAMLARI:

Şifa ayetleri

“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

şifa ayetleri

“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

şifa ayetleri

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
166 Yorum Var
 • Fatih 2 hafta önce Şikayet Et
  Bu alanda en güzel kaynak Hayrat Yayınlarının "Kaynaklarıyla Dua Mecmuası" kitabı. İçerisindeki tüm dualar, Peygamber efendimiz (sav) 'den rivayetle gelen kütüb-i sitteden dualar. Yoksa piyasada para için Efendimizden (sav) dualar diye kaynaksız çıkan birçok kitap var. Birçoğu uydurma. Şimdi denilebilirki insan istediği gibi dua edebilir Allah'a. Tabii ki insan dilediği gibi dua eder ama Peygamberimizin (sav) tavsiye ettiği duaları yapmak isteyenler için ya da Peygamberimizin (sav) yaptığı duları yapmak isteyenlere de gerçek kaynak lazım. Bu çalışması için Hayrat Yayınevinden Allah razı olsun.
  Cevapla
 • Kadir 2 hafta önce Şikayet Et
  Annem göğüs kanseri ne olur nolur bizede dua edin çok ihtiyacımız var,
  Cevapla
 • ökkeş 2 hafta önce Şikayet Et
  kurban olduğum rabbim annene ve tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine, esmaül hüsnanın, peygamberimizin, tüm peygamberlerin, kuranı kerimin, ashabın, kabenin tüm velilerin hürmetine dualarımızı kabul eylesin ve şifa versin hastalarımıza. maddi manevi her sıkıntımızı gidersin helal kazançla dünya ve ahirette kazananlardan eylesin. amin
 • Tülay 2 hafta önce Şikayet Et
  Yarabbim dilerim ki hastanelerde şifa bekleyen tüm.hastalarimiza şifalar nasip et yarabbim ki güzeller güzeli Allahım Tüm dünya da var olan Corona virüsü den de tüm dünya nin kurtulmasını. Nasip et Allahım sen ol dersen olur sen ol demezsen olmaz güzeller güzeli Allahım sen biz insan oğlu için ne hayırlı ise onu nasip et yarabbim
  Cevapla
 • Yunus emre 4 hafta önce Şikayet Et
  Selamün Aleyküm 3 gündür emine annem yoğum bakımda entüpede baglı covid 19 nedeniyle yatıyor kalp ve kronik rahatsızlığı var oksijen düzeni normalin alt sınırında nefesini alamıyor test sonucu negatif cıkmıs ama nefes ve oksijen sıkıntısı var dua ediyoruz ismiyle sizlerdende dua bekliyorum rabbim bütün hastalarımıza sağlık ve sifa versin
  Cevapla
 • ökkeş 2 hafta önce Şikayet Et
  rabbim acil şifa versin tüm hastalarımıza
 • mehmet 3 hafta önce Şikayet Et
  Rabbim şafi ismi hürmetine hastanıza ve bütün hasta olan kardeşilerimize şifa versin.
 • Nurşah 1 ay önce Şikayet Et
  Hakan dayım 20 gündür yoğun bakımda nefes alması için tek yğrek halimde dua ediyoruz ismiyle sizlerden de dua bekliyoruz. Rabbim bütğn hastalra şifa versin.
  Cevapla
 • Dilek 3 hafta önce Şikayet Et
  Allah şifasıni versin benim abimde ayni durumda 6 gun oldu allahim sen buyuksun tum hastalarimiza şifa ver yarabbim
 • Yunus emre 4 hafta önce Şikayet Et
  Gecmiş olsun rabbim dayınıza sifa versin insallah iyi olur biran önce aranıza döner
 • Eşref Yıldız 1 ay önce Şikayet Et
  Geçmiş olsun, Allah dayınıza da, bütün hastalara acil şifalar versin.
Yorumların Tümünü Okuyun