İslamiyette baş gösteren hastalıklar! Salgın ve bulaşıcı hastalıktan korunma duası

Kuran-ı Kerim ayetleri ve Peygamberimizin hadislerinden kaynağı alınan tıbbi uygulamalar, günümüzde Tıbb-ı Nebevi olarak nitelendirilmektedir. Sağlığı bozan bazı rahatsızlıklar durumunda iyileştirme ve sünnet amaçlı uygulanabilen bazı etkili yöntemleri sizlere araştırdık. Salgın ve bulaşıcı hastalıktan korunma duası! Peygamber Efendimiz zamanında hastalıklar nasıl tedavi edilir?

Allah (c.c)'un kimilerini rızkıyla, kimilerini evladıyla, kimilerini de sağlığıyla imtihana tabi tuttuğu kulları üzerinde her ne olursa olsun isyankar olunmamasını ve sabredenlerle olunması gerektiğini bizlere buyurmaktadır. Öyle ki Allah (c.c) kitabı olan Kuran-ı Kerimde; Yâ eyyuhellezîne âmenustainû bis sabri ves salât(salâti), innallâhe meas sâbirîn(sâbirîne) buyuruyor. Yani 'Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.' diye hitap ederek sabretmenin önemini bizlere vurguluyor. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor: "Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar." (Buharî, Marda,1).

Bu sıkıntılar arasında derde düşülen konu sağlık ise; kişi en başta Allah (c.c)'dan yardım dilemeli, sonra gereğini yapmalıdır. Her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da bizlere rehber olan Peygamber Efendimiz (SAV)'in hastalıklar karşısında önerdiği tedavi yöntemlerini sizlere derledik.

SALGIN VE BULAŞICI HASTALIKTAN KORUNMA DUALARI

Salgın ve bulaşıcı hastalık duası

Salgın ve bulaşıcı hastalık duası

Hz. Ayşe (R.A)'un rivayetine göre, Efendimiz (SAV), kendisine hasta birisi getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi; Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb,18,).

İLACI BULUNMAYAN HASTALIKTAN KORUNMA DUASI

Şifa duası

Şifa duası

(Ebû Dâvûd, rakam:1554; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:13004)

SABAH VE AKŞAM OKUNDUĞUNDA HİÇBİR ŞEYİN ZARAR VEREMEYECEĞİ DUA

Hiçbir şeyin zarar veremeyeceği dua

Hiçbir şeyin zarar veremeyeceği dua

Türkçe okunuşu: Euzü bi kelimatihillahittammeti min şerri ma halaka.

BULAŞICI HASTALIKLARIN DEFİ İÇİN SIKÇA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA

Bulaşıcı hastalıktan korunma duası

Bulaşıcı hastalıktan korunma duası

Kaynak: (en-Nebhânî, Se‘âdetü’d-dâreyn, sh:576, 303-304)

Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur? İLİŞKİLİ HABERHastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN DÖNEMİNDE HASTALIKLAR!

EFENDİMİZİN İZİNDEN SAĞLIK MUCİZELERİ...

Peygamberimizden sağlık tavsiyeleri! Peygamber efendimizden şifalı bitkiler

Peygamberimizden sağlık tavsiyeleri! Peygamber efendimizden şifalı bitkiler

Allah (c.c)'un bizlere emanet olarak bıraktığı vücudumuzda görülebilecek bazı sağlık problemlerini iyileştirmek için uygulanabilecek tıbbi tedavi yöntemleri elbette bulunmaktadır. Hele ki uygulanan yöntemler Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetlerinden ise Allah (c.c)'un da izniyle şifa bulunacaktır...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in sağlık alanında uyguladığı tedavi yöntemlerine ilişkin şöyle hadis bulunmaktadır: ''3 şeyde şifa vardır: Hacamat, bal şerbeti ve dağlama; fakat dağlamaktan hoşlanmam.'' (Buhari, Tıb, 3,4). (Dağlamak: İnsana acı veren şeyleri tehlikeli durumlar).

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER? MİDE AĞRISINI DURDURMAK İÇİN...

Ebû Saîd el-Hudrî’nin (r.a) rivayetine göre, bir adam Efendimiz’e gelerek, kardeşinin, mide rahatsızlığının olduğunu söyledi. Efendimiz (SAV),

“–Ona bal şerbeti içir!” buyurdu. Söylenileni yaptıktan bir süre sonra gelip:

“–Bal şerbeti içirdim, ancak onun rahatsızlığını artırmaktan başka bir işe yaramadı.” dedi. Adam3 kez gidip geldi. Sonunda Efendimiz:

“–Şüphesiz Allâh doğru söylemekte, kardeşinin karnı ise yalan söylemektedir.” buyurdu. Sonra o kimse bir kere daha bal şerbeti içirdiğinde kardeşi şifâ buldu. (Buhârî, Tıb, 4; Müslim, Selâm, 91)

KANAMA NASIL DURDURULUR? KANAMANIN DURMASI İÇİN...

Kanama nasıl durdurulur?

Kanama nasıl durdurulur?

Rivayetlere göre Efendimiz (SAV)'in yaralandığı Uhud Gazvesinde aldığı darbeden dolayı ikiye ayrılan miğferin halkaları yüzüne gelmişti. Alt dudağı yarılmış, alnı yaralanmıştı. Peygamberimiz ilk önce hasara uğrayan yerleri su ile temizlemiş. Kanama kesilmediği durumda Hz. Fatıma (r.a), 1 parça kadar hasırı yakarak küllerinin yaranın üstüne bastırmış ve kanın akmasını durdurmuştur. Efendimiz (SAV)'in bu tedaviyi susarak onayladığı bilinmektedir.

KURDEŞEN NASIL GEÇER? KURDEŞENİ ÖNLEMEK İÇİN...

Halk arasında yaygın görülebilen bir tür deri hastalığı olan kurdeşen için Efendimiz (SAV), bazı tavsiyelerde bulunmaktadır: Normal şartlar altında ipek giyimin yasak olduğu dinimizde Abdurrahman b. Avf ve Zübeyr b. Avvam'ın kurdeşen hastalığına yakalanması ile Efendimiz, ipek elbise giyimine izin verdiği bilinmektedir. Ayrıca soğan ve sarımsak tüketiminin de kurdeşen için iyi geldiği ifade edilebilmektedir. (İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim)

BUNAMA VE DELİLİK HASTALIĞI NASIL GEÇER? CÜNUN HASTALIĞI İÇİN...

Cuzzam hastalığı nasıl geçer?

Cuzzam hastalığı nasıl geçer?

Erken yaşta bunama ve delilik olarak nitelendirilen Cünum hastalığı için Efendimiz (SAV) hacamatı tavsiye etmektedir. ''Size ense çukurundan (gamahduvet) hacamatı öneririm. O 72 hastalığa devadır. Delilik (cünun), cüzzam, baras (abraş, ciltteki beyaz benekleri) ve diş ağrıları gibi 5 hastalık bunlardandır.'' (Ali b. Ebi Bekir el- Heysemi, Mecmeuz zevaid ve menbe'ul-fevaid)

BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER? BAŞ AĞRISININ TEDAVİSİ İÇİN...

Hz. Peygamber (SAV) bizzat Ebû Taybe adında bir Haccâm’a başından kan aldırmak suretiyle hacamat yaptırmış, hacamat ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: "Hacamat (kan aldırma) sizin için en iyi tedavi yollarından biridir.” (Buhâri, Tıb 13; Müslim)

Hacamat bölgeleri ve faydaları! Peygamber sünneti İLİŞKİLİ HABERHacamat bölgeleri ve faydaları! Peygamber sünneti 'Hacamat' nasıl yapılır? Hacamat çizikleri..

VEBA SALGINI NASIL GEÇER? VEBAYI ÖNLEMEK İÇİN...

Peygamber Efendimiz dönemininin hastalıklarından biri olan veba salgını için Efendimiz (SAV), ''Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden ayrılmayınız.'' (Buhari, Tıbb 30, Müslim, Selam 92; Muvatta, Cami 23, Tirmizi, Cenaiz 66)

İSLAM TARİHİNDE BAŞ GÖSTEREN BÜYÜK HASTALIK: VEBA SALGINI!

Ebu'l- Hasan el- Medaini (r.a) şöyle anlatmaktadır: İslamiyette 5 büyük taun (vea) salgını olmuştur:

- Peygamberimizin zamanında, hicretin 6. senesinde Medain'in Şireveyh yerinde veba salgını ortaya çıkmıştır.

- Hz. Ömer döneminde Şam çevresinde Amvas'ta ortaya çıkan vebada yaklaşık 25.000 kişi ölmüştür.

- Hicretin 69. yılının Şevval ayında ve İbni Zübeyrde ortaya çıkan  vebada tam 70.000 kişi ölmüştür. (Enes b. Malik'in 83 oğlu ve torunu ölmüştür)

- Hicretin 87. yılında Feteya vebası görülmüştür.

- Hicretin 131. yılındaki Recep ayında veba ortaya çıkmıştır.

(Bu kısım İmam-ı Nevevi El- Ezkar Dualar ve Zikirler kitabından derlenmiştir)

BİR YORUM YAPIN 3

misafir 2 yıl önce

Benim dinimde, elinden gelen gayreti göster gerisini Allah (c.c) a bırak der. Buna da tevekkül denir. Bir şey yapmadan gayret göstermeden dua ile çözülecek bir şey yoktur. Cüzzi irade vermiş, kullan diye oturduğu yerden hindu gibi dua ile yaşamak benim dinimde yok. Aşı bulun, ilaç bulun, takdiri ilahi tecelli ettiyse de kadere razı olun. Muska yazar gibi sadece dua ile şifa arayan hangi dinse benim dinim o değil. Benim dinim İslamiyet.

vahim 2 yıl önce

İslamda hastalık için yapılacak doa yoktur. Fıtrata uygun yaşayan herkes sağlıklı olur...Kitapta emredilen hayatı yaşadığında hem dünya hem de ahiret mutluluğuna erişir...

Fikri Bayram 4 yıl önce

"İslamiyette Baş Gösteren Hastalıklar" diye haber başlığı mı olur... Çoluk çocuğa mı yazdırıyorsunuz haberleri?! İslam coğrafyasında görülen hastalıklar demek çok zor!?

Toplam 12 beğeni