Birleşmiş Milletler'in 'Dünya Kadınları 2020: Trendler ve İstatistikler' adıyla yayımladığı rapor verilerine göre, Dünya üzerinde CEO pozisyonundaki kadın oranı yalnızca % 28 oranında kalıyor.

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz Salı günü yayımlanan raporda, 2019 yılı itibarıyla küresel çapta yönetici pozisyonlarında yalnızca % 28 oranında kadın bulunduğu belirtildi. 'Dünya Kadınları 2020: Trendler ve İstatistikler' adıyla yayınlanan ve 100 verinin hikayesinin derlendiği raporda, Dünya üzerinde kadın-erkek eşitliğinin durumunun anlatıldığı bir tablo çizildi. Raporda, 'Küresel olarak kadınlar, bazı bölgesel farklılıklarla birlikte 2019 itibarıyla yönetici pozisyonlarının yalnızca yüzde 28'ine sahip. Kuzey Afrika ve Batı Asya ile Orta ve Güney Asya'daki ülkelerde ise bu oran son 20 yıldır önemli ölçüde değişmeyerek yüzde 13 seviyesinde takılı kaldı.' ifadelerine yer verildi.

Yer alan verilerde 2000 yılından bu yana, kadınların yönetici pozisyonlarında bulunma oranının artış gösterdiği fakat ilerlemenin çok az olduğu kaydedildi. 'Özellikle üst düzey karar almayı gerektiren yönetim pozisyonlarında kadınların yetersiz temsil edilmesi daha da belirgin. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2018 yılında düzenlenen bir ankete katılan şirketlerin yüzde 48'inde yönetim pozisyonunda en az bir kadın vardı ancak yalnızca yüzde 31'inde üst düzey yönetici pozisyonlarında kadınlar bulunuyordu.' denildi. 

KADIN CEO VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER AZ

Dünya Bankası tarafından yapılan ankette, şirketlerin sadece % 18'inde CEO pozisyonunda kadınların olduğu sonucu ortaya çıktı. Fortune 500 şirketlerindeyse bu durum değişiyor. Bu şirketlerde kadın CEO oranı yüzde 7,4 yani 500 CEO'dan yalnızca 37 kişi kadın. Dünya üzerindeki en büyük 500 şirketten sadece bir tanesinin CEO'su kadın. Raporda yer alan bir diğer ifade ise; 1998 yılına kıyasla ilerleme az da olsa, üst düzey kurumsal karar alıcılar tarafında cinsiyet eşitsizliği önemli bir durum olmaya devam ediyor.

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ İLE CEO'DA KADIN OLMA ŞANSI AZALIYOR

ILO’nun yapmış olduğu 2018 anketi sonuçlarına göre, kadınların şirketlerde CEO pozisyonuna yükselmeleri ile bağlı bulundukları kurumun büyüklüğü doğru orantıda ilerliyor. Küçük işletmelerin % 26'sından fazlasında kadın CEO bulunuyor. Bu işletmelerde en fazla 100 üzeri işçi çalışıyor. Fakat 250'den fazla işçisi bulunan büyük işletmelerde bu oran, sadece % 16'ı da kalıyor.

Çalışan işçilerin cinsiyetlerindeki dağılım da, bu pozisyona seçilecek kişiyi etkileyen bir diğer etken. Çalışan sayısında kadınlar fazlalık gösteriyor ise, CEO'nun kadın olması daha yüksek oluyor. Yüzdelik oranı ise % 22'lik bir artışa tekabül ediyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı İstatistik Bölümü tarafından 1990 yılından bu yana, her beş yılda bir Dünya Kadınları raporu hazırlanıyor. Bu rapor, Dünya çapında cinsiyet eşitliği durumunu sayısal verilerle gözler önüne seriyor.

İLİŞKİLİ HABER

Ahmet Hakan'dan Athena Gökhan'a tokat gibi cevap!

BİR YORUM YAPIN 0