Kuran-ı Kerim'de hangi sure kaçıncı cüz ve sayfada? Kuran-ı Kerim sureleri

25 Ocak 2020, 09:06
Kuran-ı Kerim'de hangi sure kaçıncı cüz ve sayfada? Kuran-ı Kerim sureleri

Gündelik yaşantımız içerisinde Kuran okumak istediğimizde hangi surenin kaçıncı cüzde olduğunu bilmek o sayfayı bulmada işimizi daha da kolaylaştıracağı için sizlere rehber olacak bilgileri derlemeye çalıştık. Kuran-ı Kerim kaç cüz? Kuranda cüz nasıl bulunur? Kuranda hangi cüz kaçıncı sayfa? Kurandaki sureler kaçıncı cüzde? Kaçıncı cüzde hangi sureler var? İşte Kuran-ı Kerimde bahsedilen temel konular...

Allah (c.c)'un kelamını içeren yüce kitabımız Kuran-ı Kerim, Cebrail (a.s)'ın vasıtasıyla Peygamber Efendimiz (SAV)'e gönderilen son kitaptır. Peygamber Efendimiz (SAV), 40 yaşlarındayken tefekkür etmek amacıyla gittiği Hira Mağarasında azığı yettiği kadar orada kalıp Allah’a ibadet ediyordu. Üç aylardan biri olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde yani Kadir Gecesinde nazil olan Kuran ayetleri 23 yıl boyunca inmiş ve her cüzünde 20 sayfa bulunmaktadır. Toplamda 30 cüz olan Kuran-ı Kerim'in hangi cüzünde hangi surenin olduğunu sizlere derledik. Her bir harfine ayrı ayrı sevapların yazıldığı Kuran-ı Kerim ayetlerinde anlamamız ve hayata geçirmemiz gereken pek çok şey vardır. Aklımızla algılayıp gönlümüzle yaşamamız gereken Kuran-ı Kerimi okurken  Allah (c.c) ile diyalog halinde olunur. Bu vesileyle de bizler Allah'ın rızasını kazanmak ve ona daha  yakın olabilmek için bol bol Kuran okumalıyız. Müslüman olarak bu Dünya’nın ahiret hayatı için ön hazırlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Amacımız Kuran’ı Kerim'in içeriğini anlamak ve kitabımızın ilkelerine uygun yaşamaktır.

TIKLA OKU: HER GÜN OKUNACAK DUA VE ZİKİRLER

KUR’AN-I KERİM'İ OKUMANIN ADABI VE İNCELİKLERİ NELER?

Kuranı kerim nasıl okunmalı?

1. Kuran’ı okumaya başlamadan önce abdest almalıyız.  Hayız, nifas ve cünüp durumlarında dua ayetlerinin dışında hiçbir ayet okunmaz. 

2. Eğer mümkünse Kuran-ı Kerim’i kıbleye dönüp okumalıyız.

3. Kuran-ı Kerim’i okurken elbisemizin temiz olması gerekir.  İdrar, kan ve pislik bulaşmış kıyafetlerle Kur’an okunmaz.

4. Okuduğumuz yerin temiz olması gerekir.  Hamam, lavabo, haram işlenen yerlerde Kur’an okunmaz.

5. Kuran-ı Kerim’e Euzu besmele ile başlamalıyız.

6. Kur’an okurken esnememiz gerekirse durup beklememiz gerekir.

7. Günün her vaktinde Kur’an okuyabiliriz.  Ancak şafak ve gece vaktinde okuduğumuzda daha bereketli olur.

8. Bulunduğumuz mekanda gürültü ve farklı bir etkinlik var ise okumayı ertelemeliyiz veya sessiz okumalıyız.

9. Kur’an okurken laubali hareketlerden kaçınmalıyız.

10. Manasını düşünmeliyiz.  Arapça bilmiyorsak meal ve tefsirlere bakmalıyız. 

Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri

Müjde ayetlerini okurken sevinmeliyiz, azap ve cehennem ayetlerini okurken Allah’a sığınmalıyız.

11. Tecvid kurallarını öğrenip bu kurallara uymalıyız.  Harf, hareke ve mahreçlere dikkat etmeliyiz.

12. Kur’an okumayı ‘SADAKALLAHÜL AZİM’ diyerek sonlandırmamız gerekir.  ‘Sadakallahül azim: Yüce Allah doğru söyledi, tasdik ediyorum‘ demek...

13. Kuran’ı okumayı bitirince kapağını kapatmalıyız.  Bel hizamızdan yüksek bir yerde muhafaza etmeliyiz.

14. Secde ayetleri okuduğumuzda hemen veya bitirdikten sonra secde etmeliyiz.

15. Duha suresinden sonra her besmeleden önce tekbir getirmeliyiz.

16. Okumamızı bitirdikten sonra kısa bir dua etmeliyiz ve sonrasında fatiha okumalıyız.

17. Allah’la bir bağ kurma amacıyla her gün bir veya daha fazla sayfa okuma hedefi koyalım.

KURAN-I KERİMDE BAHSEDİLEN TEMEL KONULARI... KURAN-I KERİM'İN ANA KONULARI NELER?

Kuran-ı Kerimin temel konuları

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ ZİKİRLER

İman ve tevhid: Allah’ın varlığı ve birliği hakkında ayetler.

Nübüvvet: Peygamberler, kitaplar ve melekler hakkında ayetler.

Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonraki hayat, kabirde vereceğimiz hesap ve mizan.

Cennet ve Cehennem: Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanlar cennetle müjdelenir.  Allah’a isyan edenlerin ise cehennemle cezalandırılacağı belirtilir.

İbadetler: Bütün akıl bali Müslümanlara farz kılınan namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetler.

İslam Hukuku: Hayatımızın her anını düzenleyen hükümler.

İslam Ceza Hukuku: Toplumun düzenini bozan, insanların ve bütün canlıların haklarını çiğneyen kişilere verilecek cezalar belirtilir.

Ahlak: Anne babaya saygı, insanlara davranış şekli, sevgi, merhamet, haram olan şeylerden kaçınma gibi konular işlenir.

Nasihat ve tavsiyeler: Allah’ı, ahireti, kabirde vereceğimiz hesabı hatırlatan tavsiyeler. 

İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanmanın ve Allah’a tevekkül etmenin önemi.

Geçmiş milletlerin tarihi: İslam’dan önce gelen peygamberler, kötülük önderleri ve farklı toplumları anlatan olaylar.   

Dua ve zikir: Allah’a yakınlaşmak için yapılacak dua ve zikir çeşitleri.

Cihad ve Şehadet: Allah yolunda yaşamak ve onun için ölmek. 

KURAN-I KERİMDE KAÇ CÜZ VE AYET VAR? HANGİ SURE KAÇINCI CÜZDE? KURAN-I KERİM SURE VE CÜZLERİ...

Hangi sure kaçıncı cüzde?

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK SURELER

1. CÜZ

1. Fatiha Suresi – 7 Ayet, 2. Bakara Suresi – 286 Ayet (142. ayete kadar)

2. CÜZ

2. Bakara Suresi (142. Ayetten 253. ayete kadar)

3. CÜZ

2. Bakara Suresi (253. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 3. Al-İ İmran Suresi 200. Ayetten (92. ayete kadar)

4. CÜZ

3. Al-İ İmran Suresi (92. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 4. Nisa Suresi – 176 Ayet (24. ayete kadar)

5. CÜZ

4. Nisa Suresi (24. Ayetten 148. ayete kadar)

6. CÜZ

4. Nisa Suresi (148. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 5. Maide Suresi – 120 Ayet (83. ayete kadar)

7. CÜZ

5. Maide Suresi (83. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 6. En’am Suresi – 165 Ayet (111. ayete kadar)

8. CÜZ

6. En’am Suresi (111. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 7. A’raf Suresi – 206 Ayet (88. ayete kadar)

9. CÜZ

7. A’raf Suresi (88. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 8. Enfal Suresi – 75 Ayet (41. ayete kadar)

10. CÜZ

8. Enfal Suresi (41.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 9. Tevbe Suresi – 129 Ayet (94. ayete kadar)

Kuran-ı KErim cüzleri

11. CÜZ

9. Tevbe Suresi (94. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 10. Yunus Suresi – 109 Ayet, 11. Hud Suresi – 123 Ayet (6. ayete kadar)

12. CÜZ

11. Hud Suresi (6. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 12. Yusuf Suresi – 111 Ayet (44. ayete kadar)

13. CÜZ

12. Yusuf Suresi (44. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 13. Ra’d Suresi – 43 Ayet, 14. İbrahim Suresi – 52. Ayet

14. CÜZ

15. El-Hicr Suresi – 99 Ayet, 16. Nahl Suresi – 128 Ayet

15. CÜZ

17. El-İsra Suresi – 111 Ayet, 18. Kehf Suresi – 110 Ayet (75. ayete kadar)

16. CÜZ

18. Kehf Suresi (75. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 19. Meryem Suresi – 99 Ayet, 20. Ta-ha Suresi – 135 Ayet

17. CÜZ

21. El-Enbiya Suresi – 112 Ayet, 22. Hac Suresi – 78 Ayet

18. CÜZ

23. El-Mü’minun Suresi – 118 Ayet, 24. Nur Suresi – 64 Ayet, 25. Furkan Suresi – 77. Ayetten (12. ayete kadar)

19. CÜZ

25. Furkan Suresi (12. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir), 26. Şuara Suresi – 227 Ayet, 27. Neml Suresi – 93 Ayet (56. ayete kadar)

20. CÜZ

27. Neml Suresi (56. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 28. Kasas Suresi – 88 Ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 Ayet (46. ayete kadar)

Kuran-ı kerim kaç cüz?

21. CÜZ

29. Ankebut Suresi (46. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),
30. Rum Suresi – 60 Ayet,
31. Lokman Suresi – 34 Ayet,
32. Secde Suresi – 30 Ayet,
33, Ahzab Suresi – 73 Ayet (31. ayete kadar)

22. CÜZ

33. Ahzab Suresi (31. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),
34. Sebe’ Suresi – 54 Ayet,
35. Fatır Suresi – 45 Ayet,
36. Yasin Suresi – 83 Ayet (28. ayete kadar)

23. CÜZ

36. Yasin Suresi (28. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.)
37. Saffat Suresi – 182 Ayet,
38. Sad Suresi – 88 Ayet,
39. Zümer Suresi – 75 Ayet (32. ayete kadar)

Kuran cüzleri

24. CÜZ

39. Zumer Suresi (32. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),
40. Mu’min Suresi – 85 Ayet,
41. Fussilet Suresi – 54 Ayet (47. ayete kadar)

25. CÜZ

41. Fussilet Suresi (47. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),
42. Şura Suresi – 53 Ayet,
43. Zuhruf Suresi – 89 Ayet ,
44. Duhan Suresi – 59 Ayet,
45. Casiye Suresi – 37 Ayet (33. ayete kadar)

26. CÜZ

45. Casiye Suresi (33. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),
46. Ahkaf Suresi – 35 Ayet,
47. Muhammed Suresi – 38 Ayet,
48. Fetih Suresi – 29 Ayet,
49. Hucurat Suresi – 18 Ayet,
50. Kaf Suresi – 45 Ayet,
51. Zariyat Suresi – 60 Ayet (31. ayete kadar)

27 .CÜZ

51. Zariyat Suresi (31.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir),
52. Tur Suresi – 49 Ayet,
53. Necm Suresi – 62 Ayet,
54. Kamer Suresi – 55 Ayet,
55. Rahman Suresi – 78 Ayet,
56. Vakı’a Suresi – 96 Ayet,
57. Hadid Suresi – 29 Ayet

Kuran-ı Kerim temel konuları

28. CÜZ

58. El-Mücadele Suresi – 22 Ayet,
59. Haşr Suresi – 24 Ayet,
60. Mümtehine Suresi – 13 Ayet,
61. Saff Suresi – 14 Ayet,
62. Cum’a Suresi – 11 Ayet,
63. Münâfikûn Suresi – 11 Ayet,
64. Teğabun Suresi – 18 Ayet,
65. Talak Suresi – 12 Ayet,
66. Tahrim Suresi – 12 Ayet

29. CÜZ

67. Mülk Suresi – 30 Ayet,
68. Kalem Suresi – 52 Ayet,
69. Hakka Suresi – 52 Ayet,
70. Me’aric Suresi – 44 Ayet,
71. Nûh Suresi – 28 Ayet,
72. Cin Suresi – 28 Ayet,
73. Müezzemmil Suresi – 20 Ayet,
74. Muddesir Suresi – 56 Ayet,
75. Kıyame Suresi – 40 Ayet,
 76. İnsan Suresi – 31 Ayet,
77. Murselat Suresi – 50 Ayet

30. CÜZ

78. Nebe’ Suresi – 40 Ayet,
79. Nazi’at Suresi – 46 Ayet,
 80. Abese Suresi – 42 Ayet,
81. Tekvir Suresi – 29 Ayet,
82. İnfitar Suresi – 19 Ayet,
83. Mutaffifin Suresi – 36 Ayet,
 84. İnşikak Suresi – 25 Ayet,
85. Bürüç Suresi – 22 Ayet,
86. Tarık Suresi – 17 Ayet,
87. A’la Suresi – 19 Ayet,
88. Ğaşiye Suresi – 26 Ayet,
89. Fecr Suresi – 30 Ayet,
90. Beled Suresi – 20 Ayet,
91. Şems Suresi – 15 Ayet,
92. Leyl Suresi – 21 Ayet,
93. Duha Suresi – 11 Ayet,
94. İnşirah Suresi – 8 Ayet,
95. Tin Suresi – 8 Ayet,
96. Alak Suresi – 19 Ayet,
97. Kadr Suresi – 5 Ayet,
98. Beyyine Suresi – 8 Ayet,
99. Zilzal Suresi – 8 Ayet,
100. Adiyat Suresi – 11 Ayet,
 101. Karia Suresi – 11 Ayet,
102. Tekasür Suresi – 8 Ayet,
103. Asr Suresi – 3 Ayet,
104. Hümeze Suresi – 9 Ayet,
105. Fil Suresi – 5 Ayet,
106. Kureyş Suresi – 4 Ayet,
107. Maun Suresi – 7 Ayet,
108. Kevser Suresi – 3 Ayet,
109. Kafirun Suresi – 6 Ayet,
110. Nasr Suresi – 3 Ayet,
111. Tebbet Suresi – 5 Ayet,
112. İhlas Suresi – 4 Ayet,
113. Felak Suresi – 5 Ayet,
114. Nas Suresi – 6 Ayet.

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar