Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? İşte küçük ve büyük kıyamet alametleri...

06 Şubat 2020, 10:45
Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? İşte küçük ve büyük kıyamet alametleri...

Allah (c.c)'a hesap vereceğimiz günün yaklaşması, günahkarlar tarafından istenilmeyen bir durum olsa da Allah'a kavuşmak isteyen Salih müminler için müjde gibidir. Günümüzde sık sık tartışma konusu olan durumlardan birisi de kıyametin ne zaman kopacağıdır. Peki kıyamet alametleri neler? Büyük ve küçük kıyamet alametlerinden hangileri gerçekleşti? Kuranda kıyamet alametleri geçiyor mu? Gerçekleşen kıyamet alametleri..

Terim anlamına baktığımızda 'kalkmak, ayaklanmak ve dirilmek' anlamlarına gelen kıyamet, yeryüzündeki her şeyin bir anda alt üst olarak yok olması, öncesinde yok olanların ve ölenlerin de yeniden dirilerek ayağa kalkacağı gündür. 4 büyük meleklerden Cebrail (a.s), Azrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s)'ın her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Bu meleklerden İsrafil (a.s) Kıyamet günü 'Sur' ismi verilen ve niteliğini Allah (c.c)'un bildiği şeye üflemesi ile gerçekleşecektir. Rivayetlere göre İbnu Amr İbni'l-As (r.a) şöyle anlatıyor: "Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e sur ile ilgili sorulunca: "Bu, içine üflenen bir boynuzdur!" diye buyruluyor." (Ebu Davud, Sünnet 24, (4742); Tirmizi, Kıyamet 9, (2432). İsrafil (a.s), Sur'a ikinci kez üfleyince de, ruhlar cesetlerine girerek diriliş gerçekleşir. Kuran-ı Kerim'deki Zümer Suresinde Allah (c.c) ayetinde şöyle zikrediyor: “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sûra bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar.” (Zümer, 39/68.) Dünyanın sonunun geldiğinin göstergesi olan kıyamet gününün belirli bir tarihi kesinlikle yoktur. Peygamberlerin dahi bilmediği yalnızca Yüce Allah'ımızın bildiği Kıyamet gününün var olduğuna dair pek çok hadis-i şerif ve ayetler vardır. Peki kıyamet günü neler olacak? Kıyamet (Mahşer) günü ile ilgili merak edilenleri sizler için derlemeye çalıştık...

KIYAMET CUMA GÜNÜ MÜ KOPACAK? KIYAMET HER YERDE AYNI ANDA MI KOPACAK?

kıyamet hangi gün kopacak

Toplum arasında kıyametle ilgili en çok gündeme gelen ve merak edilen konulardan birisi de kıyametin kopacağı günün belli olup olmadığıdır. Saatinin hiçbir şekilde kimse tarafından bilinmediği yalnızca Allah (c.c)'un bildiği kıyamet günü tarihi ile ilgili uzmanlar her ne kadar yaklaşımlarda bulunsalar da yanlıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'ın en sevdiği elçisi Peygamber Efendimiz' (SAV) bile bilmez. Ancak verilen bazı ipuçları ve alametlere göre, tüm önemli olayların Cuma günü gerçekleştiği bilinmektedir. Öyle ki rivayetlere göre hadis-i şerifte: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür: Âdem (a.s.) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)

İslam alemi için Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günü, dünya ve Hz. Adem (a.s) yaratılmıştır. Aynı şekilde Hz. Âdem (a.s) cennetten de cuma günü kovulmuştur. Bu bağlamda kıyamet de cuma günü kopacaktır.

NOT: Rivayetlere göre, bilinen haftanın Cuma'sı değil, kainatın Cuma'sı olacağı söyleniyor. Burada böyle denmesinden maksat; Müslüman kimseler için her günün Cuma niteliğinde olmasıdır. Dolayısıyla da her gün kıyamete hazırlık yapılması gerekir. Kıyamet kopmasa dahi her kişinin ölümü kendinin kıyametidir.

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK? KIYAMET AKŞAM NAMAZINDAN SONRA MI KOPACAK?

5 vakit farz namazın kılınışlarına baktığımızda sadece akşam namazında farzın önce sünnetin sonra kılındığını biliriz. Bu anlamda düşünecek olursak akşam namazı ile ilgili kıyamet vakti bağdaştırılabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) kıyametin kopma vakti sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka hiç kimse tarafından bilinmeyen beş gayptan (bilinmeyenden) biridir” buyurdu ve şu ayeti okudu:

"Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez...” (Lokman, 34) 

Kıyametin akşam ezanından sonra kopacağına dair olan hadis şöyledir:
Abdullah bin Ömer (ra) rivayet ediyor:

"Muhakkak, sizden önceki ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz, ikindi namazından gün batışına kadar geçen süre kadardır." (Kütüb-ü Sitte)

“Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır.” (Buhari, Tefsir-u Sure 6/9; Tirmizi, Deavat, 98)

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR NELER?

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR? KIYAMETİN BÜYÜK VE KÜÇÜK ALAMETLERİ

Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet günü alametleri neler?

TIKLA OKU: DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

Sadece Allah tarafından bilinen kıyamet günü vaktinin ne zaman gerçekleşeceği günümüzde alametlerine bakılarak az çok anlaşılabilir. Ancak yinede kesinlikle hangi gün olunacağı uzmanlar tarafından bile bilinemez. Sadece küçük ve büyük olmak üzere görülebilecek bazı alametler, ahir zamandaki durumu gözler önüne serebilir. Sözlüğe baktığımızda “alâmet” anlamındaki şeratın çoğul hali eşrât ile “zaman dilimi, belirlenmiş vakit” manasını taşıyan sâat kelimelerinden oluşan eşrâtü’s-sâa “kıyamet alâmetleri” anlamına gelir. Kıyametin kopmasına yakın görülebilecek küçük alametlerinden sonra büyük kıyamet alametleri görülecektir. Peki bu kıyamet alametleri neler? Madde madde kısaca kıyamet alametleri göstergeleri:

Küçük ve büyük kıyamet alametleri

KÜÇÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Allah (c.c) emrettiği dini gerekliliklerin ihmali ve ahlakın giderek bozulması gibi insan iradesine bağlı gerçekleşen küçük alametler arasında; ilmin yok olup cahilliğin artması, şarap içme ve zinanın yayılmasını oluşturan, adam öldürme durumlarındaki artışlar, dünya malının bolluğu gibi belirtiler küçük kıyamet alametleri arasında sayılabilir.

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Kıyametin kopmasından hemen ardından görülecek olup devamını birbirini izleyen olayları kapsar.

TIKLA OKU: SADAKA ÖMRÜ UZATIR MI? SADAKA VERMENİN FAZİLETİ

KISACA KIYAMET ALAMETLERİ NELER? MADDE MADDE KIYAMET ALAMETLERİ

Gerçekleşen kıyamet alametleri

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR?

1- Hz. Mehdi ortaya çıkacak,

Efendimiz (SAV), hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: ''Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.'' (Tirmizi)

2- İnsanlar Kuran-ı Kerim'in önemini unutacak,

3-  Farz ibadetlerden olan namaz kılınmayacak,

4- Emanete riayet edilmeyecek,

5- İnsanlar faizi helal sayacak,

6- Hak etmeyen seviyesiz kimseler yönetici konumuna geçecek, 

7- Anne-babaya isyan edilip erkekler hanımların emrine girecek,

8- Geçmişe lânet okunacak,

9- Akşam mümin olarak uyuyan sabah kâfir olarak kalkacak,

10- Yöneticiler insanlara zulmedecek,

kıyamet alametleri

TIKLA OKU: KABİR AZABI HERKESE OLUR MU? KABİR AZABI SEBEBİ

11- Mescitler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek,

12- Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,

13- Kadınlar sosyal hayatlarında daha çok ön plana çıkacak.

14- Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık artacak, hayasızlık çoğalacak,

15- Kader yok sayılacak

16- Toplu ve âni ölümler çoğalacak,

17- Sıla-i rahim kaybolacak

18- Kitapların sayısı artacak,

19- Yağmurlar ve yıldırımlar artacak

20- Güneş batıdan doğacak

21- Kabe yıkılacak

22- Yecüc ve Mecüc çıkacak

23- Dabbet-ül-arz çıkacak

24- Hz. İsa gökten inecek

(İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235).

TIKLA OKU: ENKAZ ALTINDA KALARAK ÖLEN ŞEHİT SAYILIR MI?

GERÇEKLEŞEN KIYAMET ALAMETLERİ!

KIYAMET ALAMETLERİNDEN HANGİLERİ GÖRÜLDÜ?

Gerçekleşen kıyamet alametleri

Kıyamet alametleir olarak geçen durumlardan 10 tanesi gerçekleşmediği sürece kıyametin de olmayacağını söyleyen Efendimiz (SAV) hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28)

Halk arasında sık sık gündeme gelen ve tartışma konusu olabilen durumlardan birisi de kıyamet gününün ne zaman kopacağı ve alametlerinin neler olduğudur. Dini kaynaklarda belirtilen kıyamet alametlerinden bazılarının günümüzde gerçekleştiği düşünülmektedir. Gerçekleşen kıyamet alametleri arasında insanlar tarafından şu yorumlar yapılabilmektedir:

1- İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar.

kıyamet alametleri

2- İnsanlardaki memnuniyetsizlikler artıyor, hayatlarından şikayetçi oluyorlar.

psikolojik sorunlar

3- Büyük doğa olayları gerçekleşecek. Hava şartları normal seyrinde gitmeyecek...

Doğa olayları

4- Ülkeler arasında karmaşıklık yaşanarak iç savaşlar görülüyor, ilişkiler bozuluyor.

kıyamet günü

5- Cahillik artıyor, bilgisizlik daha net görülüyor...

 

KURAN'DA KIYAMET ALAMETLERİ GEÇİYOR MU? KIYAMET GÜNÜ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Allah'ın kitabı olan Kuran-ı Kerim'de kıyamet günü işaretlerinin neler olduğuna dair yalnızda Ye’cûc ve Me’cûc’ün gelişinden (el-Enbiyâ 21/96), dâbbetü’l-arzın çıkışından (en-Neml 27/82), göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (ed-Duhân 44/11-12) ve ayın yarılacağından (el-Kamer 54/1) bahsedilmiştir.

“Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!”- Muhammed Sûresi, 18. Ayet

“Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,  İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”- Zilzal Sûresi

KIYAMET GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER:

''Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.'' -Müslim

''Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz.'' - Hâkim

''Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar.'' - Müslim, İbni Mace

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
13 Yorum Var
 • Meryem 2 hafta önce Şikayet Et
  Allah bizleri doğru yolda ayırmasın bizleri afetsin
  Cevapla
 • Gizli 2 hafta önce Şikayet Et
  Allah ıslah etsin bizleri yazık bu genç yaşımızda neler bizi Allah'tan uzak ediyor iman edin dua edin sukur edin
  Cevapla
 • Ömer 2 hafta önce Şikayet Et
  Allah bizi ıslah etsin kıyamet alametlerinden biride dinden anlamayan insanlar dini yorumlayacak kahr edici Allah bize doğru yolu nasip etsin inşallah
  Cevapla
 • Elif 2 hafta önce Şikayet Et
  Bir evlat hayirsiz bir evlat evlendikten sonra evlendigi karisi kocasinin ailesini eve almak istemiyorsa ve ogluda bunu kabul ediyorsa kopsun kiyamet kopsun artikk allah hickimseye kötü gelin vermesin insanlik kalmamiş erkek adam kalmamiş dunyada yazik
  Cevapla
 • Safa 3 hafta önce Şikayet Et
  Allah kıyametin ani olacağını söylüyor . Ani olacak şeyin alametimi olur. Lütfen uydurma bilgiler vermeyin
  Cevapla
 • Sltn 2 hafta önce Şikayet Et
  Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar. (Muhammed suresi 18. Ayet)
 • Hamdi 3 hafta önce Şikayet Et
  kıyametin ne olduğunu biliyor musun? Kıyamet alametleri kıyamet günü yaklaştıkça yaşanacak/vuku bulacak olaylardır. Kıyametin yaklaştığının habercileridir.
 • menafi 3 hafta önce Şikayet Et
  binaların dayanıksız yapılması depremde binanın yıkılacağından haber verir yani yıkılma alametidir dolayısıyla ani olan kıyametinde belli başlı alametleri vardır ve bir iki tanesi haricinde çoğu gerçekleşmiştir. herkesin ölümü kendisinin küçük bir kıyametidir.
 • Egeliden 3 hafta önce Şikayet Et
  Ani olacak elbette,çünkü alametlere de insanlar inanmayacak masal (!) diye gülüp geçecek.tıpkı senin gibi..
Yorumların Tümünü Okuyun