Kuşluk namazı nedir, fazileti nelerdir? Kuşluk namazı nasıl kılınır?

26 Mart 2020, 06:19
 Kuşluk namazı nedir, fazileti nelerdir? Kuşluk namazı nasıl kılınır?

Öğle namazı vaktinden 45 dakika öncesine kadar kılınabilen Kuşluk namazının faziletleri çok kıymetli ve değerlidir. Efendimiz (SAV)'in tavsiye ettiği nafile namazlardan olan kuşluk namazı vakti ve kuşluk namazının kılınışını sizlere derledik. Kuşluk namazı nedir? Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk (Duha namazı) vakti ne zamandır? İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı ve kuşluk namazı faziletleri...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine nafile namaz olarak önerdiği kuşluk namazı Arapça'daki diğer adıyla 'Duha namazı' olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim'de direkt olarak Duha namazı şeklinde geçmeyen ancak bazı hadis-i şeriflere konu olduğunu gördüğümüz namazın fazileti rekat sayısına göre artmaktadır. Öyle ki bu Peygamber Efendimiz (SAV), "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar. " (et-Tahtavî, 321) Ayrıca günlük olarak bedenimizdeki her bir kemik kadarınca vermemiz gereken sadakalar için kuşluk namazı kılmanın yeterli olacağını buyuran Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi’l-ma’rûf bir sadakadır, nehy ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir.” (Müslim, Müsâfirîn, 84). Kuşluk namazının sevabından istifade etmek isteyen Müslüman kimseler bu namazı kılabilmek için kuşluk vaktinin tam olarak ne zaman denk geldiğini araştırmaya başlarlar. Peki kuşluk namazı ne zamana kadar kılınabilir? İşte kuşluk (Duha namazı) ile ilgili merak edilenler...

KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? KUŞLUK VAKTİ NE ZAMAN GİRER?

kuşluk namazı ne zaman kılınır?

Güneş bir mızrak boyu kadar çıktıktan, yani doğduktan 45 dakika sonra kılınmaya başlanan ve öğle ezanında 45 dk kalıncaya kadar devam eden kuşluk vaktinde 2, 4,8 ya da 12 rekat namaz kılmak çok sevaptır. En faziletli olan rekat sayısının ise 8 rekat olduğu bilinmektedir. Efendimiz (SAV)'in kuşluk vaktinde kılınan 12 rekat namaz için Allah (c.c)'un kişinin kendisine cennette bir köşk bina edeceğini söylediği nakledilmektedir. (Tirmizi, 'Vitr' 15).

Hadis-i şerif: "Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)

KUŞLUK NAMAZININ BİLİNMEYEN FAZİLETLERİ! DUHA NAMAZININ SEVABI

Kuşluk vakti ne zaman?

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), kuşluk namazı kılmanın faziletlerine işaretle hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için 4 rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Ümmü Hânî rivayetlerine göre, "Resûlullah (SAV) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)

Efendimiz (SAV)'in bir gün savaşta gönderdikleri askerlerin kısa zamanda muzaffer elde edip bolca ganimetle eve döndüler. Askerlerin bu başarısına gıpta ile bakanları görünce şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır:

''Size bunlardan daha kısa süren, daha çok ganimet getiren ve daha tez eve döndüren cihad yolunu göstereyim. Kuşluk namazı için camiye giden, daha az savaşmış, daha çok ganimet almış ve daha tez evine dönmüş olur.'' [İ. Ahmed]

EK BİLGİ: Kuşluk namazının en az 2 rekat, en fazla da 12 rekat kılınabileceği gibi ortasının 8 rekattan ibaret olduğunu söyleyen alimler vardır.

KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR? DUHA NAMAZININ KILINIŞI:

Kuşluk namazı nasıl kılınır?

DUHA NAMAZI KILINIŞI:

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İŞRAK NAMAZI İLE DUHA NAMAZI AYNI MI? İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır?

Nafile namazlarla ilgili merak edilen konulardan birisi de duha namazının yani kuşluk namazının işrak namazı ile aynı olup olmadığıdır. Konuyla ilgili hadis-i şeriflere baktığımızda bir hadiste 'Fesalla' diğer bir hadiste de 'Sümme Fesalla' görülebilmektedir. Buradaki Fe demek; hemen peşine kılınırsa Sümme demek de; sonra anlamı taşımaktadır. Bazı din insanlarının görüşlerine göre; o hadise bakıldığında işrak namazı çıkıyor, hemen güneş doğduktan sonra yakın zamanda kılınan. Sümme olarak ifade edilen namazdan da kuşluk namazı anlamı çıkıyor. Her iki hadiste güneş doğana kadar oturup zikredilirse şartı vardır.

İŞRAK NAMAZININ KILINIŞI:

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha okunur
Zammı sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, yeniden Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha okunur
Zammı sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz bitirilir.

Hadis-i şerif: “Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (işrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.” (İhyâ, c.1, s.336)

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar