Dehşete düşürecek kıyamet günü yaşanacaklar! Küçük ve büyük kıyamet alametleri neler?

11 Mayıs 2020, 12:00
Dehşete düşürecek kıyamet günü yaşanacaklar! Küçük ve büyük kıyamet alametleri neler?

Allah (c.c)'a hesap vereceğimiz günün yaklaşması, günahkarlar tarafından istenilmeyen bir durum olsa da Allah'a kavuşmak isteyen Salih müminler için müjde gibidir. Günümüzde sık sık tartışma konusu olan durum kıyametin ne zaman kopacağıdır. Kıyamet alametleri neler? Kıyamet gün ne yaşanacak?Gerçekleşen büyük ve küçük kıyamet alametleri neler? Kuranda kıyamet alametleri geçiyor mu? Gerçekleşen kıyamet alametleri..

Terim anlamına baktığımızda 'kalkmak, ayaklanmak ve dirilmek' anlamlarına gelen kıyamet, yeryüzündeki her şeyin bir anda alt üst olarak yok olması, öncesinde yok olanların ve ölenlerin de yeniden dirilerek ayağa kalkacağı gündür. 4 büyük meleklerden Cebrail (a.s), Azrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s)'ın her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Bu meleklerden İsrafil (a.s) Kıyamet günü 'Sur' ismi verilen ve niteliğini Allah (c.c)'un bildiği şeye üflemesi ile gerçekleşecektir. Rivayetlere göre İbnu Amr İbni'l-As (r.a) şöyle anlatıyor: "Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e sur ile ilgili sorulunca: "Bu, içine üflenen bir boynuzdur!" diye buyruluyor." (Ebu Davud, Sünnet 24, (4742); Tirmizi, Kıyamet 9, (2432). İsrafil (a.s), Sur'a ikinci kez üfleyince de, ruhlar cesetlerine girerek diriliş gerçekleşir. Kuran-ı Kerim'deki Zümer Suresinde Allah (c.c) ayetinde şöyle zikrediyor: “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sûra bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar.” (Zümer, 39/68.) Dünyanın sonunun geldiğinin göstergesi olan kıyamet gününün belirli bir tarihi kesinlikle yoktur. Peygamberlerin dahi bilmediği yalnızca Yüce Allah'ımızın bildiği Kıyamet gününün var olduğuna dair pek çok hadis-i şerif ve ayetler vardır. Bu hadis-i şerifle beraber pek çok gerçekleşen kıyamet alameti gerçekleşmiştir. Son zamanlarda ortaya çıkan Korona virüsü dehşetinden sonra şimdilerde Umman'da görülen karınca istilası gibi felaketler, kıyamet alametlerinin işaretlerinden mi olduğu merak edildi. Peki Koronavirüs nedir? Koronavirüs kıyamet alameti mi? Kuranda karınca istilası geçiyor mu? Karınca istilası nerede görüldü? Karınca istilası olayı nedir? Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet (Mahşer) günü ile ilgili merak edilenleri sizler için derlemeye çalıştık...

KIYAMET GÜNÜ NELER OLACAK? KIYAMET GÜNÜ YAŞANACAKLAR

Kıyamet günü yaşanacaklar! Kıyamet günü neler olacak?

''İnsanların hesap (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar.'' (ENBİYA/1) ayetinde kıyamet alametleri teker teker görülmeye başlasa dahi bazı insanların buna aldırış etmeyeceğinden bahsetmektedir. Halbuki başlarına geldiklerinde hiçbir şeyin fayda etmediği ve artık geri dönüşün olmadığı kıyamet günü ansızın onları yakaladığında insanların durumu ayetteki gibi olacaktır: ''Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.'' (YASİN/49-50)

Kuran-ı Kerimin Kıyamet suresinde 1/15 de bahsedilen o gün için “Kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.  Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.” ifadeleri yer almaktadır.

KIYAMET GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK OLAYLAR NELER? KURANDA KIYAMET GÜNÜNDEN NASIL BAHSEDİLİYOR?

Kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü yaşanacak olaylar neler? Kıyamet nedir?

(Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak."

"Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak."

"Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin." (TAHA/105-107)

O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (MEARİC/8-9)

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)

Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,

Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman,

Kıyamet yaklaştı mı? Kıyamet kopması nedir?

İşte o gün olacak olur.

O gün gök yarılmış, sarkmıştır. (HAKKA/13-16)

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (NEBE/18-20)

Dağlar serpildikçe serpildiği

Dağılıp toz duman haline geldiği (VAKİ'A/5-6)

Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. (ENBİYA/104)

KIYAMET GÜNÜNDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR! KIYAMETİN DEHŞETİNDEN...

Kuran-ı Kerim okumanın faziletlerine ilişkin olarak Nevvâs bin Sem’ân (r.a.) şöyle rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz (SAV)'i şöyle buyururken işittim:

“Kıyamet günü Kur’ân ve dünyada hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’ân ehli, mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’ân’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır.”

Resûlullah bu iki sûre için üç misâl verdi ki onları hâlâ unutmuş değilim. Allah Resûlü sözlerine şöyle devam etti:

“Sanki onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibidirler ki aralarında bir nûr parlar veya sanki onlar, gökyüzünde kanat açmış iki grup kuş gibidirler. Kendilerini okuyan insanları müdâfaa ederler.” (Müslim, Müsâfirîn, 253. Ayrıca bkz. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 5/2883)

Kıyamet gününün dehşetinden korunmak için bol bol Kuran-ı Kerim okumamız gerektiğini ifade eden Efendimiz (SAV),“Kim Allah’ın kitâbından bir âyet öğrenirse kıyâmet günü öğrendiği âyet o kişiyi, yüzüne gülerek karşılar.” buyrulur. (Heysemî, VII, 161)

"Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma,  1/512-513)

TIKLA OKU: KEHF SURESİNİN KONUSU NE? KEHF SURESİ FAZİLETLERİ

SALGIN HASTALIKLAR KIYAMET ALAMETİ Mİ? SALGIN KORONAVİRÜS HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Korona belirtileri neler? Korona nedir? Korona nasıl bulaşır?

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılarak sağlığı tehdit eden ölümcül koronavirüs; İtalya, İran, Endonezya, Fransa, Polonya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden sonra Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'daki açıklamalarına göre toplamda 12 vaka Türkiye'de gerçekleşti. İlk vakanın gözlemde altında bekletilen çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini vererek, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

Corona virüsü belirtileri olarak şimdiye kadar gözlemlenen vakalarda virüs belirtileri şunlardır:

- Hafif veya şiddetli öksürük
- Yüksek ateş
- Nefes darlığı
- Zatürre
- Böbrek yetmezliği

HADİS-İ ŞERİF: "Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız." (Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm 100)

Karınca istilası nerede? Çekirge istilasından sonra karınca istilası

ÇEKİRGE İSTİLASINDAN SONRA KARINCA İSTİLASI!

KARINCA İSTİLASI NEREDE GÖRÜLDÜ?

İran ve Irak sınırlarında görülen çekirge istilasından sonra tüm Dünya büyük bir paniğe kapılmıştı. Koronavirüs belasından sonra ikinci felaket olarak görülen bu durumda normal şartlar altında tek başına yaşayan canlıların sürü halinde istilalara sebep olması herkesi korkuttu.

Çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası başladı. Umman'da çekilen karınca istilasının görüntüsü ise şu şekilde:

KURANDA KARINCA İSTİLASI GEÇİYOR MU?

Yüce Allah (c.c), kitabı olan Kuran-ı Kerimde şu ayeti zikretmektedir: “Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.”

A'râf Suresi 133.ayet

''Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir.''

Enbiya Suresi Âyet 40

TIKLA OKU: AKŞAM NAMAZININ FARZI NEDEN ÖNCE KILINIR? AKŞAM NAMAZI HİKMETİ NEDİR? AKŞAM EZANI ERKEN OKUNMASI...

KIYAMET CUMA GÜNÜ MÜ KOPACAK? KIYAMET HER YERDE AYNI ANDA MI KOPACAK?

kıyamet hangi gün kopacak

Toplum arasında kıyametle ilgili en çok gündeme gelen ve merak edilen konulardan birisi de kıyametin kopacağı günün belli olup olmadığıdır. Saatinin hiçbir şekilde kimse tarafından bilinmediği yalnızca Allah (c.c)'un bildiği kıyamet günü tarihi ile ilgili uzmanlar her ne kadar yaklaşımlarda bulunsalar da yanlıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'ın en sevdiği elçisi Peygamber Efendimiz' (SAV) bile bilmez. Ancak verilen bazı ipuçları ve alametlere göre, tüm önemli olayların Cuma günü gerçekleştiği bilinmektedir. Öyle ki rivayetlere göre hadis-i şerifte: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür: Âdem (a.s.) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)

İslam alemi için Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günü, dünya ve Hz. Adem (a.s) yaratılmıştır. Aynı şekilde Hz. Âdem (a.s) cennetten de cuma günü kovulmuştur. Bu bağlamda kıyamet de cuma günü kopacaktır.

NOT: Rivayetlere göre, bilinen haftanın Cuma'sı değil, kainatın Cuma'sı olacağı söyleniyor. Burada böyle denmesinden maksat; Müslüman kimseler için her günün Cuma niteliğinde olmasıdır. Dolayısıyla da her gün kıyamete hazırlık yapılması gerekir. Kıyamet kopmasa dahi her kişinin ölümü kendinin kıyametidir.

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK? KIYAMET AKŞAM NAMAZINDAN SONRA MI KOPACAK?

5 vakit farz namazın kılınışlarına baktığımızda sadece akşam namazında farzın önce sünnetin sonra kılındığını biliriz. Bu anlamda düşünecek olursak akşam namazı ile ilgili kıyamet vakti bağdaştırılabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) kıyametin kopma vakti sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka hiç kimse tarafından bilinmeyen beş gayptan (bilinmeyenden) biridir” buyurdu ve şu ayeti okudu:

"Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez...” (Lokman, 34) 

Kıyametin akşam ezanından sonra kopacağına dair olan hadis şöyledir:
Abdullah bin Ömer (ra) rivayet ediyor:

"Muhakkak, sizden önceki ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz, ikindi namazından gün batışına kadar geçen süre kadardır." (Kütüb-ü Sitte)

“Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır.” (Buhari, Tefsir-u Sure 6/9; Tirmizi, Deavat, 98)

KIYAMET GÜNÜ ALAMETLERİNİN ÖNEMİNDEN BAHSEDEN AYET: “Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!” -Muhammed Sûresi, 18. Ayet

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR NELER?

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR? KIYAMETİN BÜYÜK VE KÜÇÜK ALAMETLERİ

Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet günü alametleri neler?

TIKLA OKU: DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

Sadece Allah tarafından bilinen kıyamet günü vaktinin ne zaman gerçekleşeceği günümüzde alametlerine bakılarak az çok anlaşılabilir. Ancak yinede kesinlikle hangi gün olunacağı uzmanlar tarafından bile bilinemez. Sadece küçük ve büyük olmak üzere görülebilecek bazı alametler, ahir zamandaki durumu gözler önüne serebilir. Sözlüğe baktığımızda “alâmet” anlamındaki şeratın çoğul hali eşrât ile “zaman dilimi, belirlenmiş vakit” manasını taşıyan sâat kelimelerinden oluşan eşrâtü’s-sâa “kıyamet alâmetleri” anlamına gelir. Kıyametin kopmasına yakın görülebilecek küçük alametlerinden sonra büyük kıyamet alametleri görülecektir. Peki bu kıyamet alametleri neler? Madde madde kısaca kıyamet alametleri göstergeleri:

Küçük ve büyük kıyamet alametleri

KÜÇÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Allah (c.c) emrettiği dini gerekliliklerin ihmali ve ahlakın giderek bozulması gibi insan iradesine bağlı gerçekleşen küçük alametler arasında; ilmin yok olup cahilliğin artması, şarap içme ve zinanın yayılmasını oluşturan, adam öldürme durumlarındaki artışlar, dünya malının bolluğu gibi belirtiler küçük kıyamet alametleri arasında sayılabilir.

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Kıyametin kopmasından hemen ardından görülecek olup devamını birbirini izleyen olayları kapsar.

TIKLA OKU: SADAKA ÖMRÜ UZATIR MI? SADAKA VERMENİN FAZİLETİ

KISACA KIYAMET ALAMETLERİ NELER? MADDE MADDE KIYAMET ALAMETLERİ

Gerçekleşen kıyamet alametleri

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR?

1- Hz. Mehdi ortaya çıkacak,

Efendimiz (SAV), hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: ''Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.'' (Tirmizi)

2- İnsanlar Kuran-ı Kerim'in önemini unutacak,

3-  Farz ibadetlerden olan namaz kılınmayacak,

4- Emanete riayet edilmeyecek,

5- İnsanlar faizi helal sayacak,

6- Hak etmeyen seviyesiz kimseler yönetici konumuna geçecek, 

7- Anne-babaya isyan edilip erkekler hanımların emrine girecek,

8- Geçmişe lânet okunacak,

9- Akşam mümin olarak uyuyan sabah kâfir olarak kalkacak,

10- Yöneticiler insanlara zulmedecek,

kıyamet alametleri

TIKLA OKU: KABİR AZABI HERKESE OLUR MU? KABİR AZABI SEBEBİ

11- Mescitler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek,

12- Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,

13- Kadınlar sosyal hayatlarında daha çok ön plana çıkacak.

14- Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık artacak, hayasızlık çoğalacak,

15- Kader yok sayılacak

16- Toplu ve âni ölümler çoğalacak,

17- Sıla-i rahim kaybolacak

18- Kitapların sayısı artacak,

19- Yağmurlar ve yıldırımlar artacak

20- Güneş batıdan doğacak

21- Kabe yıkılacak

22- Yecüc ve Mecüc çıkacak

23- Dabbet-ül-arz çıkacak

24- Hz. İsa gökten inecek

(İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235).

TIKLA OKU: ENKAZ ALTINDA KALARAK ÖLEN ŞEHİT SAYILIR MI?

GERÇEKLEŞEN KIYAMET ALAMETLERİ!

KIYAMET ALAMETLERİNDEN HANGİLERİ GÖRÜLDÜ?

Gerçekleşen kıyamet alametleri

Kıyamet alametleri olarak geçen durumlardan 10 tanesi gerçekleşmediği sürece kıyametin de olmayacağını söyleyen Efendimiz (SAV) hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28)

Halk arasında sık sık gündeme gelen ve tartışma konusu olabilen durumlardan birisi de kıyamet gününün ne zaman kopacağı ve alametlerinin neler olduğudur. Dini kaynaklarda belirtilen kıyamet alametlerinden bazılarının günümüzde gerçekleştiği düşünülmektedir. Gerçekleşen kıyamet alametleri arasında insanlar tarafından şu yorumlar yapılabilmektedir:

1- İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar.

kıyamet alametleri

2- İnsanlardaki memnuniyetsizlikler artıyor, hayatlarından şikayetçi oluyorlar.

psikolojik sorunlar

3- Büyük doğa olayları gerçekleşecek. Hava şartları normal seyrinde gitmeyecek...

Doğa olayları

4- Ülkeler arasında karmaşıklık yaşanarak iç savaşlar görülüyor, ilişkiler bozuluyor.

kıyamet günü

5- Cahillik artıyor, bilgisizlik daha net görülüyor...

 

KURAN'DA KIYAMET ALAMETLERİ GEÇİYOR MU? KIYAMET GÜNÜ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Allah'ın kitabı olan Kuran-ı Kerim'de kıyamet günü işaretlerinin neler olduğuna dair yalnızda Ye’cûc ve Me’cûc’ün gelişinden (el-Enbiyâ 21/96), dâbbetü’l-arzın çıkışından (en-Neml 27/82), göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (ed-Duhân 44/11-12) ve ayın yarılacağından (el-Kamer 54/1) bahsedilmiştir.

“Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!”- Muhammed Sûresi, 18. Ayet

“Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,  İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”- Zilzal Sûresi

KIYAMET GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER:

''Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.'' -Müslim

''Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah’a ibadet eden kalmaz.'' - Hâkim

''Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar.'' - Müslim, İbni Mace

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
35 Yorum Var
 • Harun 1 ay önce Şikayet Et
  Kıyamet ne zaman kopacak kimse bilemez ama peygamber efendimiz sav ümmetimin 1500 yıl yaşanmayacağını söyler rabbim insanlara her zaman affedici ve büyüklük yapmıştır.. ama insanların kalpleri o kadar kara ve berbat olmuş ki kıyamet kopsada benim için pek birşey ifade etmiyor neticede o olay hepimizin başına gelecek ama kötü insanların ceza alacaklarına çok sevinirim inşaallah bu virüs kötü insanları hepsini allırda dünya tekrar eski haline döner İyi insanlara tek sözüm korkmayın Allah büyük zateni hepimiz birgün öleceğiz ha bugün ha yarın
  Cevapla
 • vay be arkadaş 1 ay önce Şikayet Et
  o sura üfleneck denen boynuz şeklinde olan şey arkadaşalr kara deliklerdir..her insan ölğnce kendş kıyameti olur .her güneş sisdemine uğruyan kara delikler de güneşleri öldrür ama evrenin Kıyameti aklım ermiyor daha trilyonlarca yil vrdir yada dünya yılıyla çünkü evrendeki her galaksi ve dunyanın kendi saati günü farklı kimi 3 gün kimi mesela haftalar 30 gün yillari farkli mevsimler bizde 4 tane kiminde mevsimler akla hayele sığmayacak şekilde burda kar yağmur falan var mevsim diğer gezegenlerde daha harikulede farkli mevsimler var düşünün gökden yagmur yerine bicir bcr çiçek gibi ama çiçek diyil kokulu şeyler yağıyor ve o gezegeni besliyor..aklınız almadı deymi almaz görmesseniz almıyr..
  Cevapla
 • oraloğlu 1 ay önce Şikayet Et
  nasihat ve bilgilendirme: Hepsi olacak. şüpheniz dahi olmasın. benden söylemesi. müşahade yakin ehli.
  Cevapla
 • Tenbih-ul Ğafilin 1 ay önce Şikayet Et
  ilgili hadisin sonunda gecen ve kiyamete idaret eden Allahin emri geldiğinde anlamindaki hatta ye'tillahi bi emrihi nin ebced degeri 1545 olup Elllahu alem kiyametin kopacağı tarihtir. 1542 de dunyaya donusune ters gaz halde buyuk bir gezegen çarpar. Nemesis niburi... yecuc ve mecucun hurucundan kırk sene sonra... bu salgin dabbetul arzdir.ebcedi 1441. Cikisindan 76 gun sonra felah buluruz insallah. Covid 19. Covid 4. 4*19=76 bayrama. Lakin sevvvalden muharremin sonuna dek devletler tarumar olur bas üstünde bas kalmaz. Evet bu ramaxanin 15 inde Cebrailin bir ismi zijretmesini bekliyoruz. O sayhada secdeye emir var...
  Cevapla
 • mustafa 1 ay önce Şikayet Et
  ben çocuk olduğum için bana yanlışlarımı yazabilirmisini
  Cevapla
Yorumların Tümünü Okuyun