Allah (c.c)'a hesap vereceğimiz günün yaklaşması, günahkarlar tarafından istenilmeyen bir durum olsa da Allah'a kavuşmak isteyen Salih müminler için müjde gibidir. Toplum içerisinde sık tartışma konusu olan durum kıyametin ne zaman kopacağıdır. Kıyamet alametleri neler, Gerçekleşen büyük ve küçük kıyamet alametleri! Kuranda kıyamet alametleri geçiyor mu? Gerçekleşen kıyamet alametleri..

Dünyanın sonunun geldiğinin göstergesi olan kıyamet gününün belirli bir tarihi kesinlikle yoktur. Peygamberlerin dahi bilmediği yalnızca Yüce Allah'ımızın bildiği Kıyamet gününün var olduğuna dair pek çok hadis-i şerif ve ayetler vardır. Bu hadis-i şerifle beraber pek çok gerçekleşen kıyamet alameti gerçekleşmiştir. Özellikle de kabus gibi felaketlerin peş peşe sıralandığı 2020 yılında Koronavirüs salgın hastalığı, karınca istilası, Elazığ ve İzmir'de gerçekleşen büyük depremler, kıyamet alametlerinin işaretlerinden mi olduğu merak edildi. Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet (Mahşer) günü ile ilgili merak edilenleri sizler için derlemeye çalıştık...

KIYAMET GÜNÜ SURA NASIL ÜFLENECEK?

Terim anlamına baktığımızda 'kalkmak, ayaklanmak ve dirilmek' anlamlarına gelen kıyamet, yeryüzündeki her şeyin bir anda alt üst olarak yok olması, öncesinde yok olanların ve ölenlerin de yeniden dirilerek ayağa kalkacağı gündür. 4 büyük meleklerden Cebrail (a.s), Azrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s)'ın her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Bu meleklerden İsrafil (a.s) Kıyamet günü 'Sur' ismi verilen ve niteliğini Allah (c.c)'un bildiği şeye üflemesi ile gerçekleşecektir. Rivayetlere göre İbnu Amr İbni'l-As (r.a) şöyle anlatıyor: "Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e sur ile ilgili sorulunca: "Bu, içine üflenen bir boynuzdur!" diye buyruluyor." (Ebu Davud, Sünnet 24, (4742); Tirmizi, Kıyamet 9, (2432). İsrafil (a.s), Sur'a ikinci kez üfleyince de, ruhlar cesetlerine girerek diriliş gerçekleşir. Kuran-ı Kerim'deki Zümer Suresinde Allah (c.c) ayetinde şöyle zikrediyor: “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sûra bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar.” (Zümer, 39/68.)

İLİŞKİLİ HABEREcel ne demek, ecel vakti değişir mi? Her ölüm ecel mi, dua ile ömür uzar mı?

KIYAMET GÜNÜ NELER OLACAK? KIYAMET GÜNÜ YAŞANACAKLAR

Kıyamet günü yaşanacaklar! Kıyamet günü neler olacak?

''İnsanların hesap (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar.'' (ENBİYA/1) ayetinde kıyamet alametleri teker teker görülmeye başlasa dahi bazı insanların buna aldırış etmeyeceğinden bahsetmektedir. Halbuki başlarına geldiklerinde hiçbir şeyin fayda etmediği ve artık geri dönüşün olmadığı kıyamet günü ansızın onları yakaladığında insanların durumu ayetteki gibi olacaktır: ''Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.'' (YASİN/49-50)

Kuran-ı Kerimin Kıyamet suresinde 1/15 de bahsedilen o gün için “Kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.  Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.” ifadeleri yer almaktadır.

KURANDA KIYAMET GÜNÜNDEN NASIL BAHSEDİLİYOR?

Kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü yaşanacak olaylar neler? Kıyamet nedir?

(Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak."

"Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak."

"Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin." (TAHA/105-107)

O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (MEARİC/8-9)

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)

Sûr'a bir tek üfleme üflendiği,

Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur.

O gün gök yarılmış, sarkmıştır. (HAKKA/13-16)

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (NEBE/18-20)

Dağlar serpildikçe serpildiği

Dağılıp toz duman haline geldiği (VAKİ'A/5-6)

Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. (ENBİYA/104)

İLİŞKİLİ HABERAkşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Akşam ezanı neden hızlı okunur?

KIYAMET ALAMETLERİ! KIYAMETİN BÜYÜK VE KÜÇÜK ALAMETLERİ

Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet günü alametleri neler?

TIKLA OKU: DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

Sadece Allah tarafından bilinen kıyamet günü vaktinin ne zaman gerçekleşeceği günümüzde alametlerine bakılarak az çok anlaşılabilir. Ancak yinede kesinlikle hangi gün olunacağı uzmanlar tarafından bile bilinemez. Sadece küçük ve büyük olmak üzere görülebilecek bazı alametler, ahir zamandaki durumu gözler önüne serebilir. Peki bu kıyamet alametleri neler? Madde madde kısaca kıyamet alametleri göstergeleri:

KÜÇÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Allah (c.c) emrettiği dini gerekliliklerin ihmali ve ahlakın giderek bozulması gibi insan iradesine bağlı gerçekleşen küçük alametler arasında; ilmin yok olup cahilliğin artması, şarap içme ve zinanın yayılmasını oluşturan, adam öldürme durumlarındaki artışlar, dünya malının bolluğu gibi belirtiler küçük kıyamet alametleri arasında sayılabilir.

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Kıyametin kopmasından hemen ardından görülecek olup devamını birbirini izleyen olayları kapsar.

KISACA KIYAMET ALAMETLERİ NELER? MADDE MADDE KIYAMET ALAMETLERİ

Gerçekleşen kıyamet alametleri

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR?

1- Hz. Mehdi ortaya çıkacak,

Efendimiz (SAV), hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: ''Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.'' (Tirmizi)

2- İnsanlar Kuran-ı Kerim'in önemini unutacak, 3-  Farz ibadetlerden olan namaz kılınmayacak, 4- Emanete riayet edilmeyecek, 5- İnsanlar faizi helal sayacak, 6- Hak etmeyen seviyesiz kimseler yönetici konumuna geçecek,  7- Anne-babaya isyan edilip erkekler hanımların emrine girecek, 8- Geçmişe lânet okunacak, 9- Akşam mümin olarak uyuyan sabah kâfir olarak kalkacak, 10- Yöneticiler insanlara zulmedecek,

11- Mescitler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek, 12- Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, 13- Kadınlar sosyal hayatlarında daha çok ön plana çıkacak. 14- Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık artacak, hayasızlık çoğalacak, 15- Kader yok sayılacak 16- Toplu ve âni ölümler çoğalacak, 17- Sıla-i rahim kaybolacak 18- Kitapların sayısı artacak, 19- Yağmurlar ve yıldırımlar artacak 20- Güneş batıdan doğacak 21- Kabe yıkılacak 22- Yecüc ve Mecüc çıkacak 23- Dabbet-ül-arz çıkacak 24- Hz. İsa gökten inecek (İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235).

GERÇEKLEŞEN KIYAMET ALAMETLERİ!

Kıyamet alametleri olarak geçen durumlardan 10 tanesi gerçekleşmediği sürece kıyametin de olmayacağını söyleyen Efendimiz (SAV) hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28)

Halk arasında sık sık gündeme gelen ve tartışma konusu olabilen durumlardan birisi de kıyamet gününün ne zaman kopacağı ve alametlerinin neler olduğudur. Dini kaynaklarda belirtilen kıyamet alametlerinden bazılarının günümüzde gerçekleştiği düşünülmektedir. Gerçekleşen kıyamet alametleri arasında insanlar tarafından şu yorumlar yapılabilmektedir:

1- İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar.

kıyamet alametleri

2- İnsanlardaki memnuniyetsizlikler artıyor, hayatlarından şikayetçi oluyorlar.

psikolojik sorunlar

3- Büyük doğa olayları gerçekleşecek. Hava şartları normal seyrinde gitmeyecek...

Doğa olayları

4- Ülkeler arasında karmaşıklık yaşanarak iç savaşlar görülüyor, ilişkiler bozuluyor.

kıyamet günü

5- Cahillik artıyor, bilgisizlik daha net görülüyor...

İLİŞKİLİ HABER

Deprem gibi doğal afetlerden korunmak için dualar! Deprem olurken okunacak dua

İLİŞKİLİ HABER

Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Akşam ezanı neden hızlı okunur?

İLİŞKİLİ HABER

Peygamberimizin yağmur duası nedir? Kuraklık olmaması için okunacak dua

İLİŞKİLİ HABER

Devamlı abdestli olmanın faziletleri! Abdestin maddi ve manevi faydaları

BİR YORUM YAPIN 52

Enes 1 ay önce

Allah Hayırlı Hayat Hayırlı Ölüm Versin Rabbim Şerleşmiş Insanlardan Şerlerinden Ümmeti Muhammedi Korusun Selamunaleykum Allah'a Emanet Olun

Toplam 5 beğeni

Fırat Arslan 1 ay önce

Hayırlı geceler

Toplam 0 beğeni

Yusuf Turhan 2 ay önce

Rabbim sonumuzu hayr etsin İNŞAALLAH...

Toplam 1 beğeni

Fırat 1 ay önce

Hayırlara vesile olmasını dilerim hakkını helal et

Toplam 0 beğeni

Elanur 4 ay önce

Annem dün akşam kıyamet koptuğunu görmüş bende bir kać ay önce gördüm kıyamet koptuğuğunu bence kopucaksa kopsun ben korkmuyorum ben daha 11yaşında çocuğum ben direk cennette giderim diye düşünüyorum inşallah bence sizde korkmayın gereksiz bir korku Allah sonumuzu hayır etsin

Toplam 4 beğeni

Lolo 3 hafta önce

Cehalet artacak is ehli olmayan kiqilere verileczk..bencz bu da gerceklzsti

Toplam 0 beğeni

Duru 2 ay önce

Ne cahil bir yorum sizin gibiler yüzünden başımıza belalar bitmiyor

Toplam 0 beğeni

kimse 5 ay önce

allah bilir

Toplam 1 beğeni

Muhammet ali 6 ay önce

Allah herkesi bildiği gibi yapsın.hepinize iyi günler sağlıkla kalın hoşçakalınnn

Toplam 1 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun