Peygamberlikten sonra Allah katında en değerli rütbelerden olan şehitlik mertebesi, her Müslüman kimsenin hayali olan bir şeydir. Şehit olunduğu takdirde kul hakkı hariç tüm günahların affolunacağı bilinen şehitlikle ilgili merak edilenleri derlemeye çalıştık. Kimlere şehir denir? Uhrevi şehit nedir, kimlere denir? Şehitliğin mertebeleri...

İslami inançlarımıza göre Peygamberlikten sonra rütbesi en yüksek olan mertebe, şehitlik mertebesidir. Allah (c.c)'un herkese nasip etmediği şehitlik mertebesi, Allah katında değeri ve kıymeti en büyük olan rütbelerden biridir. Bu nedenden dolayıdır ki şehit olarak dünyadan ayrılan kimsenin tüm günahları ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Bunun içinde kendi içinde şehit olmaya can atan kimseler, ellerinde olmayan bu durumdan nasiplenebilmek için şehitliğin mertebelerini ve kimlere şehit denilebileceğini merak eder. Allah yolunda canını hiçe sayanların şehitlik makamına kavuşabileceği, Kuran-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçmektedir. "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Allah´ın lütfundan kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde, Rableri katında rızıklandırılırlar. Arkalarından gelecek olanlara şunu müjdelemek isterler: Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezler. Allah´tan bir nimeti ve lütfu ve Allah´ın mü´minlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.” (Al-i İmran, 3/169-171).

İLİŞKİLİ HABER Yangın söndürmek için dua! Yanarak ölen şehit olur mu? Afetten korunma duası

KİME ŞEHİT DENİR? ŞEHİTLİĞİN MERTEBELERİ! ŞEHİTLERİN ÖZELLİKLERİ:

Şehitliğin mertebeleri neler? Kimlere şehit denir?

Mümin bir kimsenin dünya hayatında erişmek istediği en özel makam şehitlik mertebesidir. Alimleri bile kıskandıran şehitlik, herkese kolay kolay nasip olmayan en güzel lütuflardan biridir. Sa’d bin Ebî Vakkâs -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: “Efendimiz (SAV), bize namaz kıldırırken bir kimse geldi. Safa girince:

'–Allah’ım, bana salih kullarına verdiğinin en faziletlisini ver!' diye dua etti. Efendimiz (SAV), namazı bitirince: –Az önce duâ eden kimdi? diye sordu. O zât: “–Bendim yâ Rasûlallâh!” dedi. Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “–Öyleyse atın çökertilecek ve Allâh yolunda şehîd edileceksin.” buyurdu. (Hâkim, I, 325/748). Dünyada ve ahirette şehit sayılan Mümin kimseler için şehîd-i kâmil terimi kullanılmaktadır. Şehîd-i kâmil olunabilmesi için 6 kriter gereklidir:

- Müslüman olma, Akıllı olma, Buluğ çağa erme, Cünüp olmama, adetli ve nifas halinde olmama.

şehit kimlere denir?

İLİŞKİLİ HABERDeprem gibi doğal afetlerden korunmak için dualar! Deprem olurken okunacak dua

TIKLA OKU: DEPREM GİBİ DOĞAL AFETLERDEN KURTULMA DUASI

- Vurulma ile beraber hemen ölmüş olmak. Vurulduktan sonra yiyip içer, herhangi bir tedavi uygulanırsa, vurulduğu taraftan başka yere taşınırsa ya da üzerinden bir namaz vakti geçecek kadar kişi yaşarsa, Şehîd-i kâmil tarafından çıkıp Uhrevî şehîd olunabilir. Dünyada şehit olarak değerlendirilmeyen, yıkanıp kefenlenerek gömülen ancak öbür dünyada şehit muamelesi görecek kimselere şehîd-i uhrevî denir. Ahiret şehidi grubuna girebilecek diğer kimseler de:

Suda boğulanlar, ateşte yananlar, (İbnu Mace, Cihad, 17), enkaz altında kalanlar, bulaşıcı hastalıktan ölenler, ateşli hastalıktan ölenler, ilim yolunda ölenler, doğumda ya da lohusayken ölenler, baş ağrısından ölenler, karın ağrısından ölenler, iş kazasından ölenler, cuma gecesi ölenler. Akrep, yılan sokması gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybeden kimseler...

ŞEHİDİN GÜNAHLARI AFFOLUR MU? ŞEHİDİN KUL HAKKI AFFEDİLİR Mİ?

Ebû Katâde (r.a) rivayetine göre, Efendimiz (SAV) ashab arasında ayağa kalktı ve: “Allâh yolunda cihâd ve Allâh’a îmân etmek, amellerin en fazîletlisidir.” diye hatırlattı. Bunun üzerine bir adam kalkıp: “–Yâ Rasulallâh! Şâyet Allâh yolunda öldürülürsem, bu benim günahlarıma keffâret olur mu?” diye sordu. Efendimiz (SAV) - ona: “–Evet, şâyet sen sabrederek, ecrini sâdece Allâh’tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allâh yolunda öldürülürsen, günahlarına keffâret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibrîl söyledi.” buyurdu. (Müslim, İmâre, 117; Tirmizî, Cihâd, 33/1712)

HADİS-İ ŞERİF: “Şehidin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allâh mağfiret eder.” buyrulmuştur. (Müslim, İmâre, 119)

ŞEHİT OLMAK İÇİN DUA! ŞEHİT OLMAK İSTEYEN NASIL DUA ETMELİ?

Şehit olma duası

TIKLA OKU: HER GÜN OKUNACAK DUALAR!

Bazı rivayetlere göre Hz. Ömer'in şehit olma durumuyla ilgili şöyle bir duası vardır:

"Allahumme inni eseluke fi sebilike ve vefaten bi beledi resulike."

"Allah'ım, senin yolunda şehit olmayı ve Resulünün beldesinde ölmeyi senden diliyorum." (Muvatta, 1021)

ŞEHİT OLMAK İSTEYEN BİR KİMSE...

"Şehid olmayı Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehidlerin derecesine eriştirir." (Müslim, İmâre, 156, 157; Ebû Davud, İstigfâr, 26; Neseî, Cihâd, 36; ibn Mâce, Cihâd, 15).

Şehitlikle ilgili hadis ve ayetler

ŞEHİTLERLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER! ŞEFAAT HAKLARI VAR MI?

Allah (c.c)'un izniyle ahirette şefaat etme durumuyla ile ilgili şehitlerin şefaat etme hakkının olup olmadığı en çok merak edilenler arasındadır. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) bu duruma şöyle açıklık getirmektedir:

"Şehid, ehl-i beytinden (aile ve akrabasından) yetmiş kişiye şefaat eder, şefaati kabûl edilir." (Ebû Dâvud, Tirmizî).

"Şehidin borçtan başka bütün günahları mağfiret olunur."(Müslim)

Ebû Hüreyre (r.a) rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV), şöyle buyurdu:

"Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan (karın ağrısından), suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar." (Buhârî, Cihâd 30; Müslim, İmâre 164)

AYETLER:

"O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.” (Nisâ, 74)

“...Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz." (Muhammed, 4)

İLİŞKİLİ HABER

Kanser gibi hastalıktan ölen şehit mi? Hastalık günahlara kefaret mi? Hastalık çekerek ölmek...

BİR YORUM YAPIN 0