Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı sonrası zikir ve duası! Akşam ezanı niye hızlı okunur?

30 Nisan 2020, 11:40
Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı sonrası zikir ve duası! Akşam ezanı niye hızlı okunur?

3 rekat farzı, 2 rekatta sünneti olmak üzere toplamda 5 rekatlık kılınan akşam namazı vakti geciktirilmeden eda edilmesi gereken bir namazdır. Farzının sünnetten önce kılındığı tek namaz olan akşam namazının nasıl kılındığını sizlere derledik. Akşam namazı kaç rekattır, akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazından sonra okunacak dua ve tesbih zikirleri neler? Akşam ezanı neden kısa? Akşam namazı kılınışı...

Akşam namazı, Müslümanların gün içerisinde kılması farz olan beş namazdan dördüncüsüdür. Akşam namazı vakti, güneşin batışıyla başlayıp şafağın kaybolmasıyla sona erer. Toplamda beş rekat olan akşam namazının 3 rekat farzı, 2 rekatta sünneti vardır. Farz olan namazlar arasında sadece akşam namazının farzı, sünnetten önce kılınır. Akşam namazını kıldıktan sonra iki ya da altı rekat namaz kılmak menduptur. (MENDUP: İslam dininde yapılması hâlinde sevap, yapılmazsa günah olmayan eylemlere verilen isimdir.)  Bu namazın adı ise evvabin namazıdır.  Akşam namazının vaktinin dar olması nedeniyle erken kılınması önerilir. Ebu Hureyre (r.a) rivayetlerine göre, Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: “Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.” (Tirmizi-Salat, 431). 6 rekatlık evvabin namazı kılınabildiği gibi Efendimiz (SAV)'in 2 rekatlık evvabin namazı kıldığı da bilinmektedir. İbn-i Ömer (ra) Peygamber Efendimiz’in akşam namazından sonra iki rekât namaz kıldığını bildirmiştir. (Buhârî, Teheccüd, 29)

TIKLA OKU: HER GÜN OKUNACAK FAZİLETLİ DUA VE TESBİHLER

AKŞAM NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR VE ZİKİRLER!

Akşam namazı nasıl kılınır?

Ümmü Seleme'den rivayetlerine göre: "Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem akşam namazından (farzından) dönünce eve girip iki rekât (sünnet namaz) kılardı. Sonra yapmış olduğu duada şöyle buyururdu: "Yâ mukallibe'î-kulûbi ve'1-ebsâri sebbit kulûbenâ alâ dînike." (Ey kalbleri ve görüşleri çeviren (Allah), kalblerimizi Senin dinin üzere sabit kıl)” (İbn-i Sünnî.)

Umâre ibni Şebib'den rivayet edildiğine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Kim akşam namazının arasından on defa:

"Lâ ilahe illâllâhu vahdehû lâ şerike lehû. Lehu 'I-mülkü ve lehu 'l-ham-dü yuhyî ve yumîtü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." (Tirmizî.)

Ma'kıl ibni Yesar'dan (ra) rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) buyurdu: "Kim sabahladığı zaman üç kez "Eûzü billâhissemî'il-alîmi mineşşeytâni'r-racîm.", der de sonra Haşr sûresinin sonundan üç ayet okursa, Allah o kimseye yetmiş-bin melek vazifeli kılar da ona akşamlayıncaya kadar rahmet dileğinde bulunurlar. O gün ölürse, şehid olarak ölür. Bunları akşamleyin söylerse, aynı durumda olur." (Tirmizi İbn-i Sünni Darimi)

Haşr Suresi son üç ayetinin Türkçe okunuşu:

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu). Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu

Haşr suresinin son üç ayeti

Akşam namazından sonra 10 kere okunması tavsiye edilen zikir:

Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve Hayyün lâ  yemütü bi-yedihil- hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı:

“Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.” (Buharî, Tirmizî, İbni Mâce, Dârîmî, Muvatta’, Müsned)

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZE SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

AKŞAM EZANI NEDEN KISA VE HIZLI OKUNUR?

Farzının sünnetten önce kılındığı tek namaz olan akşam namazının uzatılmadan kılınılmasının hikmetleri arasında bazı görüşler vardır. Bunlar şu şekilde öne sürülebilmektedir:

-Akşamleyin güneşin batması kişiye ölümü ve kıyameti anımsatmakta ve göçeceğimiz şu dünyadan ibadetlerimizi yaparken üşengeçlikten kurtulup bizim bir an evvel ibadete yönelmemizi sağlar.

-Diğer görüş akşam vakti kısa olacağı için meşguliyetlerin halledilebilmesine bağlanabilmektedir.

-Günün başlangıcı akşam vaktidir. Bu şekilde düşünüldüğünde güne farz namazı ile başlanmış olunur.

TIKLA OKU: NAMAZ KILDIKTAN TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI:

Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kılınışı

Niyet edilir – (Niyet ettim Allah’ım senin rızan için akşam namazının farzını kılmaya)

1. REKAT

İftitah tekbiri alınır -   Allahuekber

Sübhaneke okunur

Euzu besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Kur’an’dan zammı sure okunur

Allahuekber denip rükûa eğilinir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.                   

Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.

Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir.

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ  denir.

Allahuekber denip oturulur

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

2. REKAT

Allahuekber denir ve kıyama kalkılır.

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Kur’an’dan zammı sure okunur

Allahuekber deyip rüküa eğilinir

Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir

Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.

Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denip oturulur

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denip oturulur

Ettehiyyatü okunduktan sonra

Allahuekber deyip kıyama kalkılır

Akşam namazınında okunacak dua ve zikirler

3. REKAT

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Allahuekber deyip rüküa eğilinir

Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir

Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.

Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denip oturulur

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denip oturulur

Ettehiyyatü, Allahümme salli,- barik, Rabbena duaları okunur.

Sağ omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah denir

Sol omzumuza döner esselamü aleyküm ve rahmetullah deriz.

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNAN SURELER!

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR? AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN KILINIŞI:

1. REKAT:

Niyet edilir – (Niyet ettim Allah’ım senin rızan için akşam namazının sünnetini kılmaya)

İftitah tekbiri alınır -   Allahuekber

Sübhaneke okunur

Euzu besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Kur’an’dan zammı sure okunur

Allahuekber denip rükûa eğilinir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.             

Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.

Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir.

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ  denir.

Allahuekber denip oturulur

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denir ve kıyama kalkılır.

2. REKAT:

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Kur’an’dan zammı sure okunur

Allahuekber deyip rüküa eğilinir

Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir

Semi Allahü Limen Hamideh denerek kıyama kalkılır.

Kıyamda Rabbena Lekel Hamd denir

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denip oturulur

Allahuekber denip secdeye eğilinir.

Üç defa Sübhane Rabbiyel a'lâ denir.

Allahuekber denip oturulur

 Ettehiyyatü, Allahümme salli,- barik, Rabbena duaları okunur.

Sağ omzumuza döner  esselamü aleyküm ve rahmetullah denir

Sol omzumuza döner  esselamü aleyküm ve rahmetullah deriz.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar