Kuranda Ay tutulması etkileri! Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır? Ay tutulmasında okunan dua

Güneş ve ay tutulması gerçekleştiği zaman Allah'a karşı ibadette olmamızı buyuran Peygamberimiz (SAV)'in bu konuda sahih hadisleri vardır. Ay tutulunca kılınan husuf namazı ile güneş tutulunca kılınan küsuf namazının kılınışını sizlere derledik. Hüsuf ve küsuf ne demek? Ay tutulmasına ne yapılmalı? Ay ve güneş ayetleri:

Kişi ne kadar sevilirse sevilsin hiç kimse için Güneş ve Ay tutulmasının olmayacağını buyuran Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).

Hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Dünya'da Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği vakit Müslüman kimseler için ibadette bulunmak en makbulüdür.  Efendimiz (SAV), ise güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5) Cahiliye Devrindeki insanlar, güneş ve ay tutulmasının asıl sebebinin yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulacağı gibi saçma sapan bir batıl inanışa sahipti. Böyle bir durumun söz konusu bile olmayacağını söyleyen Peygamber Efendimiz (SAV), Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını bizlere tavsiye etmektedir. 

HUSUF NAMAZI NEDİR? HUSUF NAMAZI KAÇ REKAT, HUSUF NAMAZI KILINIŞI

Ay tutulmasında kılınacak namaz! Ay tutulması namazı nedir? Husuf namazı nasıl kılınır?

Ay tutulmasında kılınacak namaz! Ay tutulması namazı nedir? Husuf namazı nasıl kılınır?

Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı öne sürülmektedir. Ancak kılındığı zaman için de besi yoktur yani caizdir denilmiştir. (İmam-ı A`zam`a göre) Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.

KÜSUF NAMAZI NEDİR? GÜNEŞ TUTULUNCA KILINACAK NAMAZ

Güneş tutulması nedir? Güneş tutulunca kılınacak namaz hangisi? Küsuf namazı nasıl kılınır?

Güneş tutulması nedir? Güneş tutulunca kılınacak namaz hangisi? Küsuf namazı nasıl kılınır?

Güneş tutulması gerçekleştikten sonra kılınan nafile namazdır. En az iki rekattır. Kıraati gizli ya da açıktan olabilir diyenler olduğu gibi gündüz kılınacağı için kıraatin gizli okunması gerektiğine dair görüşlerde vardır. Ay tu­tulması namazı gece kılındığı için açıktan okunur. İmam namazdan sonra cuma hutbesi yapar gibi iki hutbe okuyup cemaati hayırlı amel uygulamaya ve günahların tövbesine davet eder. Güneş tutulmasındaki küsuf namazı , güneşin açılması ya da tutulmuş halinde batmasıyla kaçırılmış olur. Ay tutulmasında kılınan husuf namazı da Ay´ın açılması ya da Güneş´in doğmasıyla ka­çırılmış olur.

HADİS-İ ŞERİF: "Rasûlullah (SAV) iki rek'at namaz kıldı ve rek'atlarda ayakta duruşları (kıyamı) uzun yaptı. Sonra geri döndü, güneş açılınca da şöyle buyurdu: "Bunlar, Allah'ın kendisiyle kullarını korkuttuğu belgelerdir. Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en yeni kıldığınız namaz gibi namaz kılınız" (Buhârî, Küsuf, 6, 14; Müslim, Küsûf, 21, 24; Ebû Dâvud, İstiskâ, 3, 4).

KÜSUF VE HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR? 2 REKATLIK NAFİLE NAMAZ KILINIŞI:

Tutulma nasıl olur? Güneş ve ay tutulması ayetler

Tutulma nasıl olur? Güneş ve ay tutulması ayetler

AY TUTULUNCA KILINACAK NAMAZ/ GÜNEŞ TUTULUNCA KILINACAK NAMAZ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Zammı sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz bitirilir.

33 defa “Allâhü Ekber” diye tekbir getirip ardından:

 “Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” denir. Dua ve tekbirden sonra gönülden geçirilerek sadaka verilir ve Allah'a sığınılır.

Güneş ve ay tutulması namazı nedir?

Güneş ve ay tutulması namazı nedir?

EK BİLGİ "Bu gibi mucizeleri gördüğünüz zaman, farz namazlardan en son kıldığınız namaz gibi namaz kılınız" hadisinden hareketle Ay yada Güneş tutulması yaşandığında en son kıldığınız farz namaz kaç rekatsa o kadar rekat namaz kılınabilir. Namaz rükunları normalden uzun olmalıdır.

AY TUTULMASINDA OKUNACAK ESMA VE ZİKİRLER

312 kez Ya Rakiybu 

75 kez Ya Muzillu 

14 kez Ya Vehhab 

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh. 

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

PEYGAMBERİMİZİN HİLAL'İ GÖRÜNCE OKUDUĞU DUA:

Peygamberimizin hilali görünce okuduğu dua

Peygamberimizin hilali görünce okuduğu dua

“Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân selâmet ve İslâm hilâli eyle! Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz Allah’tır.” (Tirmizî, Deavât, 50)

KURAN-I KERİMDE GÜNEŞ VE AY İLE İLGİLİ AYETLER

Güneş ve ay tutulması ayetleri

Güneş ve ay tutulması ayetleri

  • (Yâsîn Suresi), 37. Ayet

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

  • (Yâsîn Suresi), 40. Ayet

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

  • (Fussilet Suresi), 37. Ayet

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

  • (Yûnus Suresi), 5. Ayet

 O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

  • (Ra'd Suresi), 2. Ayet

Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

  • (Furkân Suresi), 45. Ayet

Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

  • (Furkân Suresi), 46. Ayet

Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

2024 ay tutulması ne zaman? 25 Mart ay tutulması saat kaçta, nereden gözükecek?

İLİŞKİLİ HABER

2024 ay tutulması ne zaman? 25 Mart ay tutulması saat kaçta, nereden gözükecek?

BİR YORUM YAPIN 2

Havva Nur 1 yıl önce

Selamunaleyküm ... la havle ... olması gereken yer ... li havle ... şeklinde yazılmış bilginize.

Toplam 2 beğeni

kamil 2 yıl önce

duaların arapça yazılımına dikkat etmenizi rica ederim. yanlış ezberlenip akılda yanlış kalmasına sebep olabilir.

Toplam 3 beğeni