Hangisi doğru: Estağfurullah mı, Estağfirullah mı? Tövbe için estağfurullah zikrinin fazileti

10 Nisan 2021, 09:35
Hangisi doğru: Estağfurullah mı, Estağfirullah mı? Tövbe için estağfurullah zikrinin fazileti

Hem Arapça'da hem de Türkçe'de sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan Estağfirullah, Allah'a tövbe etmek için kullanılan en güzel zikirlerden biridir. Peki hangisi doğrusu: Estağfurullah mı, Estağfirullah mı? Estağfirullah zikrinin faziletleri:

Toplum içerisinde daha çok insanlarla diyalog halindeyken tevazu, teşekkür ve alçakgönüllülük manasını taşıyan bir kelime olan 'Estağfirullah', köken olarak baktığımızda Arapça'dır. Arap dilinde “Allâh’tan af ve mağfiret dilerim” demek olan Estağfirullah, TDK'ya çevrildiğinde Türkçe'ye 'Estağfurullah' olarak geçmektedir. Gündelik yaşantımız içerisinde insanlarla iletişimdeyken kullandığımız 'Estağfirullah', yapılan bir işe karşılık teşekkür mahiyetinde, bir şey değil ve rica ederim anlamını taşımaktadır. Arap dilinde 'Estağfirullah' kelimesinin kökü istiğfardan gelir. İstiğfarın kelime anlamı ise “Allah’tan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe.” demektir.

  • Büyük-küçük demeden bu zamana kadar işlediğimiz tüm günahlardan pişman olup samimi bir şekilde tövbe eden kimsenin durumu için Allah (c.c)'un kapıları açıktır.
     
  • Allah'a şirk koşmanın haricinde her türlü hatanın affı olduğunu duyuran dinimizde dilimizi olabildiğince zikirle meşgul etmeliyiz.
     
  • Gafletimizden dolayı günah işlesek bile umutsuzluğa kapılmamalı ama nasıl olsa Rabbim'in merhameti büyüktür beni de affeder yanılgısına düşmemeliyiz.

ESTAĞFİRULLAH ÇEKMENİN FAZİLETLERİ! EN GÜZEL TÖVBE ZİKİRLERİ

Estağfirullah zikri

Allah'ı anmanın en güzel yollarından biri olan tesbihte çekilen Estağfirullah zikrinin fazileti ile ilgili hadis-i şerifte şöyle geçmektedir: "Her sabaha çıktığımda mutlaka Allah Teala'ya yüz defa istiğfar ederim" buyuran Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) devamlı istiğfar etmiş ve ümmetinin de istiğfar etmesini tavsiye etmiştir. Farz namazlardan sonra istiğfar getirmenin sünnet olduğunu buyuran dinimizde Efendimiz (SAV), selam verip namazı bitirmesinin sonrasında üç kere "estağfirullah, estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyh" ya da buna benzer bir sözle istiğfarda bulunur "Allahümme ente's-selâm ve minke's-selâm" derdi. (Müslim, Mesâcid, 135; Tirmizî, Salât, 112).

TÖVBE İÇİN EN GÜZEL TÖVBE ESTAĞFİRULLAH DUASI:

Estağfirullah çekmenin fazileti

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ."

FARKLI BİR TÖVBE DUASI ZİKRİ...

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN TÖVBE İSTİĞFAR DUASI:

Türkçesi: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASININ FAZİLETİ:

En güzel tövbe şeklinin 'Seyyidül İstiğfar' olarak ifade edildiği bu dua ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in şöyle bir hadis-i şerifi vardır: “Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar