Haşr suresinin faziletleri nelerdir? 'Lev Enzelna' Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Sabah akşam 3 kez okunduğunda meleklerin duasını kazanmamıza vesile olan ve son 4 ayetinin Arapça okunuşu ile Türkçe mealine de yer verdiğimiz bu haberimizde Haşr suresinin faziletlerini sizler için araştırdık. Peki Haşr suresinin faziletleri nelerdir? 70 bin meleğin duasında amin dediği Haşr Suresinin Arapça okunuşuna ve Türkçe anlamına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Gündelik yaşantı içerisinde 'Lev Enzelna' olarak ismini zikrettiğimiz 4 ayet, Haşr Suresinde geçmektedir. Medine'de inen Haşr suresi, toplamda 24 ayetten oluşmakla beraber nice faziletli sırları da içerisinde barındırır. Öyle ki Malik b. Yesâr`ın rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "Euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned).

Rivayetlerin genelinde son üç ayetten söz edilmesi ile beraber, "Levenzelnâ'dan aşağısı" diyen rivayetler de bulunmaktadır. (bk. Kurtubî, XVNI/1).

  • Kelime anlamına baktığımızda toplamak manasına gelen Haşr sözcüğünün yer aldığı surede Medine'de yaşayan ve Hz. Peygamberle yaptıkları antlaşmaya sadık kalmayarak İslam toplumunu yok etmek üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den toplu şekilde sürülmesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklardan bahsedilmektedir.

LEV ENZELNA ARAPÇA OKUNUŞU

Lev Enzelna suresi okunuşu

Lev Enzelna suresi okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

21. Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâhi ve tilkel emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn.

22. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu ve‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huverrahmânurrahîm.

23. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huvelmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi ‘ammâ yuşrikûn.

24. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel-ardi vehuve-l’azîzulhakîm. (Haşr 21-22-23-24)

Türkçe anlamı; 

21. Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

22. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı[5] da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.[6]

23. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

24. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

haşr suresinin faziletleri nelerdir

haşr suresinin faziletleri nelerdir

HAŞR SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Sabah ve akşam 3 kez (besmeleden önce) “Eûzü billâhi’ssemîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm” dedikten sonra Haşr Suresi’nin son 3 ayetini okuyanlar için büyük müjdeden bahseden hadisin sıhhat derecesiyle ilgili eleştiriler bulunmakla beraber özellikle sabah namazlarından sonra bu 3 ayet okunmaktadır.

Ayrıca sahih hadi-si şerif kaynağında geçen ifadeye göre Resulullah (SAV) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün, ve A’la) surelerini okurdu.(Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an)

ETİKETLER

BİR YORUM YAPIN 1

Eloş 2 yıl önce

Mishary Alafasy den bu ayetleri dinlemenizi tavsiye ederim

Toplam 4 beğeni