Kız ve erkek çocuklarının ergenlik dönemi yaşı aynı cinslerde dahi değişkenlik gösterebilmektedir. Peki çocukken işlenen günahlar ne zamandan sonra amel defterine yazılmaya başlanır? Çocuklarda günahların yazıldığı yaş...

İmtihan olarak gönderildiğimiz şu dünyada dinimiz ve inancımız gereği yaptığımız tüm işler toplu iğne dahi boyutunda bile olsa bir bir yazılır. Öldüğümüzde bile kapanmayan amel defteri ile ilgili Ebu Hureyre (ra) rivayetinde, Efendimiz (SAV)'in şöyle buyurduğunu nakleder: "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd)

Bakara Suresinde zikredilen “Allah kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz.” ayet-i kerimesinde Allah (c.c)'un bizlere gücümüz dahilinde sorumluluklar verdiğini görebilmekteyiz. Peki bu durum çocuklarda nasıl? Çocukların günahı ne zaman yazılır?

HADİS-İ ŞERİF: “Biriniz İslâm’ı güzelce yaşadığında, yapacağı her bir iyiliğe karşılık on mislinden yedi yüz katına kadar (sevap) yazılır; yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli (günah) yazılır.” (Buhârî, Îmân, 31)

GÜNAHLAR KAÇ YAŞINDA YAZILMAYA BAŞLANIR?

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) ibadetlerden ve farzlardan mükellef olma yaşını hadis-i şerifinde şöyle bildirmektedir:

“Kalem üç kişiden kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan. Delikanlı oluncaya kadar çocuktan. Akıllanıncaya kadar deliden.” (Tirmizî, Hudud, 1)

Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme durumu ancak ve ancak buluğ çağa erdikten sonra mümkün olacağı için Allah (c.c) çocukluk döneminde anlamadan ve bilmeden yapılan şeylerden o kimseleri mesul tutmayacaktır. Kız ve erkek çocuklarında ergenliğe yani buluğ çağa ermeleri farklılık göstermektedir. Geneline baktığımızda erkeklerde 12 yaş kızlarda 9 yaşından 15 yaşına kadar buluğa girilebilir.

Kızlarda her ay başı adet kanı görmesi ile erkeklerde ise ihtilâm olma durumu ile kendini gösteren bu beşerî ve cinsî hissin başladığı günden beri sorumluluklar amel defterine ya “yerine getirdi” ya da “getirmedi” şeklinde geçirilir.

Eğer her iki cinsiyette de 15 yaşına kadar herhangi bir buluğ çağa girme belirtisi görülmezse 15 yaşından sonra hükmen buluğ sayılır. Bu evreden sonra artık amel defteri kesin olarak açıldığı için her kız ve erken dinen gerekileni yapmalıdır.

Anne ve babalar çocuklarında bu dönemi "korkutarak değil, sevdirerek aşılamalıdır." Öyle ki Efendimiz (SAV) hadis-i şerifinde de şöyle buyurmaktadır:  “Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız.” (Câmiü’sSağîr, 4/ s.1374 (H. No:) 

İLİŞKİLİ HABER

Bebeklerde doğum lekesi neden olur ve kalıcı mı? Doğum lekesi çeşitleri! Saraçoğlu'ndan kür

İLİŞKİLİ HABER

İslam ahlakında çocuk terbiyesi nasıl verilmeli? Peygamberimizin çocuklarla ilişkisi

İLİŞKİLİ HABER

Kuran-ı Kerim evde nerede durmalı? Kuran'ın bulunduğu odada yatmak günah mı?

BİR YORUM YAPIN 0