Fırtına ve şiddetli rüzgarda okunacak dua! Peygamberimizin rüzgarlı havada yaptığı dua

Hortum, kasırga ve fırtına gibi şiddetli rüzgarlı havalarda Peygamber Efendimiz (SAV)'in hangi dualarla Allah'a sığındığını sizler için haberimizde araştırdık. Peki rüzgar eserken yapılan dua kabul olur mu? Rüzgar ve fırtınada okunacak dualar...

Değişen hava şartlarından dolayı esen rüzgarlı havalarda dua etmek, Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in şimdilerde ne yazık ki pek de hatırlanmayan sünnetlerinden biridir. Rüzgarın esmesi, sonlanması, fırtına ya da kasırgaya dönmesi yüce Allah (c.c)'un El-Kadir esmasını yani gücü ve kudretini bizlere hatırlatmaktadır. Hava olaylarından sorumlu olan Mikail (a.s)'a Allah (c.c) tarafından verilen bu emirden dolayı rüzgâra sövmek yasaklanmış ve câiz görülmemektedir. Rüzgârların eserek rahmetler getirmesi Allah’a hamd edilmesine, bazı zamanlarda da felaket ve musibetler getirmesi de Allah’a tövbe edilmesine ve ibret alınmasına vesile kılınmalıdır.

Deprem gibi doğal afetlere karşı koruyucu dualar! Deprem sırasında okunacak duaİLİŞKİLİ HABERDeprem gibi doğal afetlere karşı koruyucu dualar! Deprem sırasında okunacak dua

HADİS-İ ŞERİF: Ebû Hüreyre (r.a) rivayetlerine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Rüzgâr, Allah’ın kullarına bir nimetidir. Bazan rahmet, bazan da azap getirir. Rüzgârı gördüğünüz zaman ona sövmeyiniz. Onun hayrını isteyiniz; şerrinden de Allah’a sığınınız. “ (Ebû Dâvûd, Edeb 104)

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN RÜZGAR DUASI:

Hazret-i Âişe (r.a)'un naklettiklerine göre Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman korkusundan yüzünün rengi değişir, bâzen o buluta karşı durur bakar, bâzen geri döner, eve girer çıkardı. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Bunlar bir endişe alâmeti idi. Hazret-i Âişe (r.a) bunun sebebini öğrenmek isteyince Efendimiz (SAV):
“Ne bileyim, belki bu kara bulut Âd kavmine geldiği gibi bir azâb olur. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannetmişlerdi; ama o elîm bir azâb getirdi.” (Buhârî, Tefsîr, 46/2; Müslim, İstiskâ, 14-16)

 “Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler” [Hakka sûresi (69), 6].

Rüzgar şiddetli estiğinde Peygamberimiz (SAV) şöyle dua ederdi;

“Allâh’ım! Sen’den bu rüzgarın, bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve Sen’in gönderdiğin şeylerin hayırlı olmasını istiyorum. Bu rüzgarın, içinde bulunan şeylerin ve Sen’in gönderdiğin şeylerin şerrinden de Sana sığınırım.” (Müslim, İstiskâ, 15)

RÜZGARLI HAVADA "ALLAH-U EKBER!" DEMENİN ÖNEMİ

Enes b. Mâlik ile Câbir b. Abdullah’ın (r.a.) rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Büyük bir felaket veya büyük bir fırtına ile karşılaştığınız zaman tekbir getiriniz. Çünkü tekbir, kapkara toz bulutlarını açar.” (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 285)

Sabah namazının kazası kılınışı ve kaç rekat? Sabah namazının sünneti kaza edilir mi?

İLİŞKİLİ HABER

Sabah namazının kazası kılınışı ve kaç rekat? Sabah namazının sünneti kaza edilir mi?

BİR YORUM YAPIN 0