Allah'ın isimleri için kullanılan tabire Esmaül Hüsna adı verilir. Allah'a (C.C) nispet edilen isimleri ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ilahi isimleri ise 100'den fazladır. Bugün yazımızda sizlere Allah isminin anlamı nedir? Ya Allah zikri ne anlama gelir? Esmaül Hüsna Ya Allah ne demek konusundan bahsediyoruz.

Keşfedilmiş ve keşfedilmemiş, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan, bütün övgülere layık olan tek ilah Allah’tır (cc).  Allah, gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz bütün âlemlerin sâhibi ve mâliki, kâinatın yegâne yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibâdete lâyık olan yüceler yücesi Rabbimizin doksan dokuz isminin bütün hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı özel adıdır. (Tirmizi, Ebu Davud) Allah (cc) kelimesi özel isimdir. Bizi yaratan Rabbimiz’den (cc) başka hiçbir kimseye verilemeyecek bu ad çok özeldir. Arapçada ﷲ olarak yazılır. Allah (cc) anlamını sayfalarca yazsak yetmez. Haberimizde elimizden geldiğince bu ismin anlamını yazmaya çalıştık.

ALLAH İSMİNİN ANLAMI NEDİR? ALLAH İSİM OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Allah (cc) ismi celal-i yüz isimden oluşan Esma-ül Hüsna’nın hepsini kendi içinde barındırır. Allah (cc) diyen bir kimse Rabbimiz’i bütün güzel isimleriyle zikretmiş olur. Arapça’da beş harfle yazılan ismin her harfi tek tek atılsa bile Allah’ın isminden hiçbir şey eksilmez. İlk elif harfi çıksa ‘lillah’ kalır. Buda ‘Allah için’ demektir. Birinci lam harfi çıkarılsa ‘lehu’ ismi kalır. Türkçe’ye çevirdiğimizde Allah için anlamını alırız. Lam atılsa hu kalır. Buda O (cc) demektir. Tek tek harflere bile ayırınca Allah (cc) ismi çıkan bu kelime hiçbir dile çevrilemez. Eşi benzeri olmayan bu özel ismin yeri hiçbir şekilde doldurulamaz. Allah ismi, ifâde ettiği ilâhî mânâsıyla yalnız Allah'a aittir ve hiçbir kelime bu ismin anlamını ve muhtevâsını ifâde gücüne sahip değildir. Bu isim başkası için de kullanılamaz. (Tirmizi)

ALLAH İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE KAÇ YERDE GEÇİYOR?

Allah (cc) esması tesbih çekilirken oldukça tercih edilir. Lafza-i Cemal olarak da bildiğimiz isim çok faziletlidir. Allah’ın (cc) bütün isim ve sıfatları içinde olduğundan hem bu dünyadaki yaşadığımız sorunlar için hem de ahiretteki güzel hayatı kazanmak için çekilebilecek bir zikirdir. Ya Allah esması tesbih çekilirken yapılacak ilk tercihlerden olmalıdır. Maddi ve manevi sıkıntılardan hep Allah’a (cc) sığınırız. Bütün kâinatı ve bizleri yaratanın en önemli ve en anlamlı ismi Allah’tır. Maneviyatımızı güçlendirmek için Allah zikri en büyük anahtardır. Hiç uzaklaşmamız gereken İslam, bu zikirle adeta insanları koruma kalkanına alır. Şeytanın şerrinden korunmak için kullanılır. Sırat köprüsünden rahat geçebilmek için anahtar cümlenin yani şehadetin içindedir. Kitabımız Kuran-ı Kerim’de toplam 2697 yerde geçen Zat-ı Akdesin ism-i Allah (cc) bütün esmaların sultanıdır.

YA ALLAH (CC) ZİKRİNİN FAZİLETLERİ

  • “Ya Allah” ism-i şerifini her gün zikreden kimse Allah’u Teala’nın sevgisini kazandırır. İslam’ın ruhu, dinin kaynağı, saadet ve kurtuluşun sebebi ancak sevgidir. Kim Allah’ın sevgisine erişmek isterse Allah’ı bol bol zikretmelidir.
  • Zikretmekle insanı ihsan derecesine ulaştıran bir hal nasip olur. İhsan derecesi, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet yapmanın nasip olmasıdır. (İşte bu tasavvuf ehlinin erişmek istedikleri en son hedeftir.)
  • Zikir Allah’a yöneltir. Allah’ı zikreden insan, gitgide öyle bir hale gelir ki, her meselede Allah’u Teala, onun sığınağı, barınağı ve korunağı olur.
  • “Ya Allah” ism-i şerifini zikreden Allah’a yakınlık meydana getirir. Zikir ne kadar fazla yapılırsa, yakınlık o kadar artar. Zikirden ne kadar gafil olunursa o kadar Allah’tan uzaklaşılmış olur.
  • “Ya Allah” ism-i şerifini zikreden kimsenin kalbine Allah’u Teala’nın heybet ve büyüklüğünü yerleştirir. Ayrıca kişi Allah’ın huzurundaymış gibi olur.
  • Zikir kalp ve ruhun gıdasıdır. Kalbe ve ruha gıda verilmemesi bedene gıda (yemek) verilmemesi gibidir.
  • Zikir kalbin pasını siler. Tertemiz hale getirir.
  • Kim rahatlık zamanlarında Allah’ı anarsa, musibet zamanlarında Allah onu anar. Yani ona rahmet eder.

Bakara Suresi 152. Ayette:  “Siz Ben’i anın ki Ben de sizi anayım.”

Kudsi bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur: “Kim Ben’i gizlice zikrederse, Ben de onu gizlice zikrederim.”

BİR YORUM YAPIN 1

mekansız 5 ay önce

ALLAH bizi affetsin ülkemize güzellikler versin.inşallah

Toplam 2 beğeni