Hüvallahüllezi duası nedir? Peygamber'imiz (SAV) Hüvallahüllezi duası hakkında ne demişlerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) verdiği müjdeler saymakla bitmez. Haşr suresinin içinde bulunan güzel haberi öğrenenlerin içi derinden sarsılıyor. Öyle ki Efendimiz'in (SAV) söylediklerine kulak veren büyük bir müjdeye nail oluyor. Müslümanların kitabı Kuranı Kerim'in vereceğimiz dört ayetiyle Müslümanlar evlerinden çıkmadan Efendimiz'in söylediği hadisle şehit sevabı kazanma fırsatı elde ediyorlar.

Müslümanlar hayatlarını şekillendirirken önce kitabımız Kuranı Kerim'e sonra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerine bakarlar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (SAV) hep Müslümanların iyiliğini düşünmüştür. Efendimiz (SAV) için ümmetinin her bir bireyi çok önemlidir. Öyle ki her birinin hem dünyasını ama daha çok ahiretteki hayatlarını düşünmüşlerdir. Müslümanlara öyle bir müjde vermiştir ki ümmetinin savaşmadan şehit sevabı kazanma ihtimali olduğunu söylemiştir. Haberimizde Hz. Muhammed'in (SAV) müjdelediği ayetleri ve durumları bulabilirsiniz.

Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî)

Haşr suresinin son üç ayetine Hüvallahüllezi denmiştir. Bu üç ayet insanı şehitlik mertebesine ulaştırabilirken öğrenilmemesi çok büyük bir imkanı kaçırmaya neden olur. Haberimizde Hüvallahüllezi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda haberimizde Hüvallahüllezi'nin Türkçe anlamına da ulaşabilirsiniz.

Kur-an okuyan çocuk

Kur-an okuyan çocuk

HÜVALLAHÜLLEZİ ARAPÇA  

Hüvallahüllezi Arapça

Hüvallahüllezi Arapça

Hüvallahüllezi Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

* Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn(e)

* Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)

* Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e)

* Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u) (Haşr Suresi 21-22-23-24)

3 ihlas 1 FatihaİLİŞKİLİ HABER3 ihlas 1 Fatiha'nın fazileti nedir? İhlas suresi ile hatim sevabı! İhlas hatmi yapılışı

Ellerini semaya açan mümin

Ellerini semaya açan mümin

HÜVALLAHÜLLEZİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. " (Haşr Suresi, 21-22-23-24)

Android kullananlar dikkat: Banka hesabınızı ele geçirebilecek 34 uygulama keşfedildi

İLİŞKİLİ HABER

Android kullananlar dikkat: Banka hesabınızı ele geçirebilecek 34 uygulama keşfedildi

BİR YORUM YAPIN 0