Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

11 Mart 2020, 10:10
Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

Ölüm döşeğinde yatıp ağır bir hastalığa yakalanan kimsenin Allah'tan ümit ederek şifa bulması için okuyabileceğiniz en etkili şifa dualarını bir araya getirdik. Peygamber Efendimiz (SAV)'in hastalıklara karşı önerdiği dualar neler? Koronovirüsünden nasıl korunulur? Koronovirüs önlemleri neler? Şifa salavatı nedir? Hasta olana hangi dua okunmalı? Yoğun bakımdaki hastanın şifa bulması için hastalıklara karşı şifa duası

''Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.'' (Buhari, Kader, 4) hadis-i şerifini ele alacak olursak, kainattaki tüm varlıklarda görülen hastalıkların aslında onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Burada ince düşünmemiz gereken asıl mesele ise Allah (c.c)'un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Başlangıçta farkında dahi olmadığımız ancak daha sonraki aşamalarda idrak ettiğimiz hayırlı haberler karşısında şükredip ihlaslı kulları arasında olup olmadığımızı ya da sıkıntılı bir süreç ile karşılaştığımızda (hastalık gibi) durumlarda her şeyin O'ndan geldiğini unutarak isyankarlığa düşüp düşmememiz asıl sınavımızdır. Allah (c.c) bizleri normal hayatta  çok sevdiklerimizle sınadığı bedensel sağlık problemleri ile de bizleri deniyor olabilir. Bunun için her şeyden önce tevekkül sahibi olmalı ve o problemimizden dolayı asla isyan etmemeliyiz. Peygamber Efendimiz (SAV), kendi dönemindeki hasta kimselerin şifa bulması için Allah'a dua edermiş ve sıhhat bulması için bazı dualar okurmuş. Şimdilerde ise ülkeden ülkeye yayılan Korono virüsü, toplum içerisindeki herkesi korkutmaya başladı. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronovirüs salgını, şimdilerde neredeyse tüm Dünyanın etrafını sardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece ki yaptığı açıklamada, Koronovirüs tehlikesinin artık Türkiye'ye bulaştığı öğrenildi. Erkek 1 kişide tespit edilen Koronovirüs'ten sonra vatandaşlar paniğe kapılarak hastalıktan korunmanın yollarını araştırmaya başladı. Peki Koronovirüs'e karşı ne gibi önlemler alınabilir? Koronovirüsten (salgın hastalıktan) korunmak için dua var mı? Hastalık anında okunacak dualar neler? Hasta kimseler için okunacak şifalar neler? Ağır hastalıklar için okunabilecek dua tavsiyeleri...

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR! PEYGAMBERİMİZDEN NAMAZ TAVSİYELERİ...

HASTAYA ŞİFA İÇİN DUA NASIL OKUNMALI?

Yoğun bakımdaki hasta için okunacak dualar

Hastalıklı kimselerin şifa bulması maksadı ile Allah (c.c)'un ipine sarılarak Kuran-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerini ve Efendimiz (SAV)'in şifa dualarını okumak güzel bir davranıştır. Yalnızca tıbbı tedavi yöntemlerin arkasına sığınmadan her şeyden önce 'Veren de O, Alan da O' düşüncesine sahip ihlaslı Müslümanların her şeyden önce bunun bir imtihan olduğunu bilmeleri ve ona göre hareket ederek kesinlikle isyan etmemeleri gerektiğini bilmelilerdir.

İster doğuştan olsun ister sonrasında başımıza gelebilecek her türlü işin yalnızca O'ndan geldiğinin bilincinde olmalı ona göre elimizden gelen bir şey varsa yapıp gerisini tevekkül ederek O'na bırakmalıyız. eni yeni hastalıkların kol gezdiği son zamanlarda teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da bizler elimizden gelen şeyi yani dua etmeyi en iyi şekilde yapmalıyız. Hasta bir kimsenin şifa bulması için dua okuyacaksak abdestli olmaya son derece önem göstermeliyiz.

TIKLA OKU: EFENDİMİZDEN HASTALIKLARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ!

Hastaya hangi dua ve sureler okunur?

Kimin için okunacaksa onun yanında iken okumaya dikkat etmekte önemlidir. Tüm bunların yanı sıra dua etmenin en önemli inceliklerinden birisi de kalben inanarak okumanın tesiridir. Yalnızca hasta kimseye okunacak dualarda değil normal yaşantımızda da Allah (c.c)'dan bir şey isterken ya da ibadet ederken samimi olmak en önemlisidir.

TIKLA OKU: DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

HASTA KİMSELERİN İYİLEŞMESİ İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR...

Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş: 

Hasta kişiye okunacak dualar

Türkçesi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Manası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Hz. Aişe validemiz (r.a)'un rivayetine göre, kendisine gelen hastanın bir an evvel şifa bulması için dua istendiği vakit şu duayı okumalarını tavsiye edermiş:

Şifa duaları

Manası: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.»” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19

TIKLA OKU: DOĞAL AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin hastalıklarda okuduğu dualar

Türkçesi: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” .(Müslim, Selâm 40)

Herhangi bir rahatsızlık durumunda Muavvizeteyn surelerini okuyup kendi üzerine üfler ve elinin üstüyle sildikten sonra mübarek ağzıyla şunu şöylermiş:

Peygamberimiz hasta olduğunda hangi duayı okurdu

Manası: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

Ağır hastalıklar için okunacak dualar

TIKLA OKU: NAZARA KARŞI OKUNABİLECEK EN ETKİLİ DUALAR

ŞİFA SALAVATI NEDİR? ŞİFA SALAVATI NASIL ÇEKİLİR?

Günlük hayatta uygulanması en faziletli zikirlerden biri olan salavat-ı şerife, Müslüman kimseler tarafından da sık sık uygulanmalıdır. Özellikle de hasta kimselerin şifa bulması için sık sık okuması gerektiği tavsiye edilen şifa salavatı ise şöyle...

Şifa salavatı nedir?

Türkçesi: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Manası: Ey Allah’ım! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

SIZLAMALI DİŞ AĞRILARI İÇİN ŞİFA NİYETİNE OKUNACAK DUA:

Hangi dişinin üzerinde ağrı varsa Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), o dişinin üzerine şehadet parmağını koyup Kuran-ın kalbi olan Yasin-i şerifin son kısmına kadar okunmasının şifa vereceğini buyurmaktadır. (Suyuti, el- Camıus Sagir, no: 5218)

Hastalık için en etkili şifa duaları

HASTALIK DURUMLARINDA ŞİFA İÇİN KISA DUALAR

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMA DUASI! BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül tehlike Korona virüsü ile ilgili herkesin eli kulağındaydı. Güney Afrika, Mısır, Nepal, Nijerya, Tunus, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş gibi daha nice ülkede tespit edilen bulaşıcı Korona virüsü, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'de de tespit edildi.

Türkiye'de ilk 'Koronavirüsü' vakasının dün gece 00.53'te açıklandığı öğrenilince vatandaşlar, salgın ve bulaşıcı bu hastalıktan korunmak için alınabilecek önlemleri araştırmaya başladı. Kuran-ı Kerim'deki (Nisa, 4/102) Suresinde zikredilen "Bütün ihtiyat tedbirlerini alın..." ayetinde görüldüğü gibi tedbir ve önlemler önemlidir. Bunun için hastalıklara karşı alabileceğiniz önlemler başlıca şunlardır:

El yıkama

Bağışıklık sistemini güçlendirme, sağlıklı beslenme, elleri su ve sabun ile en az 20 saniye olmak üzere sık sık yıkama, kalabalık ortamlardan uzak durma, maske ve eldiven takma gibi önlemler alınmalıdır.

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (SAV), her gece yatacağı zaman avuçlarını bir araya getirir, sonra üç kez "Kul huvallahû âhad"i, üç kez "Kul euzü birabbi'l-felak"ı  ve üç kez de "Kul euzü birabbi'n-nâs"ı okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerini vücudunun uzanabildiği yerlerine sürerdi. Bunu yaparken de ellerini önce başına sonra yüzüne ve daha sonra da vücudunun ön kısmına sürerdi. Bunu üç kez tekrar ederdi. Hastalandığı zaman da aynı şeyi benim kendisine yapmamı söylerdi. (Buhari) 

Korona virüs önlemleri

SABAH VE AKŞAM ŞERDEN KORUNMAK İÇİN...

“ Bir kimse sabahleyin; "Maşaallahu la havle velâ kuvvete illa billah, Eşhedü ennallahe alâ külli şey'in kadir” zikrinin çekilmesi tavsiye edilir.

KANSERE KARŞI OKUNACAK DUALAR! KANSERLİ KİŞİYE EN ETKİLİ DUA

Kanser için en etkili şifa dua

İleri dereceli bir kanser rahatsızlığı durumunda hastanın eski hayatına kavuşabilmesi ve hayati tehlikeyi atlatabilmesi için tıbbı tedavi yöntemlerinden bile daha mühim ve etkili olan salih bir dua ile Allah'ın izniyle hastanın şifa bulması kolaylaşabilir. Kanser gibi ölümcül hastalıklar durumunda sağlıklı bir vücut için hastanede gerekli müdahaleler yapılıyor iken hastanın durumu ağır olacağı için kendisi okuyamasa bile hastane köşelerinde perişan olmuş kimselerin şifa niyetine okuyabileceği bazı sure ve dualar vardır.

Hastalıklar karşısında Efendimiz (SAV)'in okuduğu şifa duaları aynı şekilde kanserli hastalara da okunabilir. Peki bu dua hangisi?

Şifa duaları

Aile içerisindeki fertlerden birinin rahatsızlanması durumunda Peygamber Efendimiz (SAV), mübarek elini hasta kimsenin alnına koyup şu duayı okurmuş:

"Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

Anlamı: "Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

KANSER HASTALARI İÇİN ÇEKİLEBİLECEK ESMALAR

Kanser hastasına okunacak dualar! En etkili şifa duası

Hayati tehlikeyi atlatamamış olan kanser hastaların bir an evvel şifa bulabilmeleri için yakınlarının bol bol dualar okuması, zikirler çekmesi gerekebilir. Kanser hastaları için en etkili dualar olsa da bunu tesbih gibi çekebileceği esma zikirleri de vardır. Allah (c.c)'un en güzel isimlerinden şifa niyetine çekilebilecek esmaları şu şekilde ayırabiliriz:  ''Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.''

Yine aynı şekilde kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de önemli olduğu bilinmektedir. Kanser hastası kişiler eğer çok ciddi bir durumda değillerse yani kendileri okuyabilecek durumda ise her gün kendileri bu sureyi okuyabilir. Şifa ayeti oalrak bilinen Tevbe Suresindeki 14. ayet “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” okunabilir.

HANGİ ESMA HANGİ HASTALIK İÇİN OKUNUR? ORGANLARA GÖRE ESMA...

Hastalık için esmaül hüsna zikirleri

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu için: El Cabbar

Saç sorunu için: El Bedi

Adale sorunu için: El Kavi

Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

Atardamar sorunu için: El Cabbar

Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

Bacak sorunu için: Er Rafi

Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Kolon sorunu için: Er Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Hadi

Akciğer sorunu için: Er Razık

Kemik sorunu için: En Nafi

Diz sorunu için: Er Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Nur

Kalp Damarı sorunu için: El Vahhab

Sinir sorunu için: El Muğni

Migren sorunu için: El Ğani

Guatr sorunu için: El Cabbar

Göz sorunu için: En Nur-Basir-Vahhab

Mide sorunu için: Er Rezzak

Böbrek sorunu için: El Hayy

Bağırsak sorunu için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Rahim sorunu için: El Halik

Romatizma sorunu için: El Muheymin

Göz Siniri sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

KURAN-I KERİMDE GEÇEN ŞİFA İLE İLGİLİ AYETLER VE ANLAMLARI:

Şifa ayetleri

“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

şifa ayetleri

“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

şifa ayetleri

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
100 Yorum Var
 • Hakan 6 gün önce Şikayet Et
  Yüce Allah şafi ismiyle şifa versin bediüzzaman hz şöyle diyor hastalık öldürmez ecel öldürür,hastaların başında ağlayanlar ölmüş, hasta şifa bulmuştur.o yüzden sabır ve tevekkül ile Allah a dua edin
  Cevapla
 • Hasan 1 hafta önce Şikayet Et
  Selamun aleykumherkese babam yoğun bakımda beyın kanaması geçirdi Allahpeygamber aşkına dua edinsizlerinde ne derdi varsa yüce rabbim kolaylık versin
  Cevapla
 • Bilge 2 hafta önce Şikayet Et
  Benimde annem böbrek hastası diyalize girecek bende canım annem için safi adıyla allahimdan şifa istiyorum .sizdend.e dua bekliyorum allah rızası icin
  Cevapla
 • biri 2 hafta önce Şikayet Et
  Türkçesi yerine Okunuşu yazması gerekiyor
  Cevapla
 • Aliye 3 hafta önce Şikayet Et
  Selamün aleyküm kardeslerim Öncelikle Rabim tüm hasta olan müslümalara şifa versin. Babam Kendi komasında yatıyor ve de aynı zamanda diyalizde iki günde bir olan diyaliz saati normalinde 4 saat oluyordu şimdi ise komada olduğu için makinalar yavaş çalışması lazım 72 saat diyaliz oluyor, narkoz verilmiyor ama uyanamıyor Herkesden dua bekliyorum kardeşlerim rabbim benim babama herkesin babasına hastalarımıza şifa versin
  Cevapla
 • Turan 2 hafta önce Şikayet Et
  Amin Allah bütün hastalara şifa versin unutmayın Allah’ın verdiği hiçbir hastalık şifasız değildir o Şafi ve rahmandır çok merhametlidir
Yorumların Tümünü Okuyun