Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur? Ağır hastalıklara etkili şifa duası

10 Aralık 2019, 07:36
Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur? Ağır hastalıklara etkili şifa duası

Ölüm döşeğinde yatıp ağır bir hastalığa yakalanan kimsenin Allah'tan ümit ederek şifa bulması için okuyabileceğiniz en etkili şifa dualarını bir araya getirdik. Peygamber Efendimiz (SAV)'in hastalıklara karşı önerdiği dualar neler? Şifa salavatı nedir, nasıl yapılır? Hasta olan kimseye hangi dualar okunmalı? Yoğun bakımdaki hastanın şifa bulması için okunabilir dua tavsiyeleri neler? Hastalıklara karşı şifa duaları.

''Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.'' (Buhari, Kader, 4) hadis-i şerifini ele alacak olursak, kainattaki tüm varlıklarda görülen hastalıkların aslında onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Burada ince düşünmemiz gereken asıl mesele ise Allah (c.c)'un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Başlangıçta farkında dahi olmadığımız ancak daha sonraki aşamalarda idrak ettiğimiz hayırlı haberler karşısında şükredip ihlaslı kulları arasında olup olmadığımızı ya da sıkıntılı bir süreç ile karşılaştığımızda (hastalık gibi) durumlarda her şeyin O'ndan geldiğini unutarak isyankarlığa düşüp düşmememiz asıl sınavımızdır. Allah (c.c) bizleri normal hayatta  çok sevdiklerimizle sınadığı bedensel sağlık problemleri ile de bizleri deniyor olabilir. Bunun için her şeyden önce tevekkül sahibi olmalı ve o problemimizden dolayı asla isyan etmemeliyiz. Tevekkül sahibi olamayan kimseler için ise elbette tedavi caizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV)'de hasta kimselerin şifa bulması için Allah'a dua edermiş ve sıhhat bulması için bazı dualar okurmuş. Peki bizler hasta olan yakınlarımız için hangi duaları okuyabiliriz? Hastalık anında okunacak dualar neler? Hasta kimseler için okunacak şifalar neler? Ağır hastalıklar için okunabilecek dua tavsiyeleri...

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR! PEYGAMBERİMİZDEN NAMAZ TAVSİYELERİ...

HASTAYA ŞİFA İÇİN DUA NASIL OKUNMALI?

Yoğun bakımdaki hasta için okunacak dualar

Hastalıklı kimselerin şifa bulması maksadı ile Allah (c.c)'un ipine sarılarak Kuran-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerini ve Efendimiz (SAV)'in şifa dualarını okumak güzel bir davranıştır. Yalnızca tıbbı tedavi yöntemlerin arkasına sığınmadan her şeyden önce 'Veren de O, Alan da O' düşüncesine sahip ihlaslı Müslümanların her şeyden önce bunun bir imtihan olduğunu bilmeleri ve ona göre hareket ederek kesinlikle isyan etmemeleri gerektiğini bilmelilerdir.

İster doğuştan olsun ister sonrasında başımıza gelebilecek her türlü işin yalnızca O'ndan geldiğinin bilincinde olmalı ona göre elimizden gelen bir şey varsa yapıp gerisini tevekkül ederek O'na bırakmalıyız. eni yeni hastalıkların kol gezdiği son zamanlarda teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da bizler elimizden gelen şeyi yani dua etmeyi en iyi şekilde yapmalıyız. Hasta bir kimsenin şifa bulması için dua okuyacaksak abdestli olmaya son derece önem göstermeliyiz.

TIKLA OKU: EFENDİMİZDEN HASTALIKLARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ!

Hastaya hangi dua ve sureler okunur?

Kimin için okunacaksa onun yanında iken okumaya dikkat etmekte önemlidir. Tüm bunların yanı sıra dua etmenin en önemli inceliklerinden birisi de kalben inanarak okumanın tesiridir. Yalnızca hasta kimseye okunacak dualarda değil normal yaşantımızda da Allah (c.c)'dan bir şey isterken ya da ibadet ederken samimi olmak en önemlisidir.

TIKLA OKU: DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

HASTA KİMSELERİN İYİLEŞMESİ İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR...

Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş: 

Hasta kişiye okunacak dualar

Türkçesi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Manası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Hz. Aişe validemiz (r.a)'un rivayetine göre, kendisine gelen hastanın bir an evvel şifa bulması için dua istendiği vakit şu duayı okumalarını tavsiye edermiş:

Şifa duaları

Manası: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.»” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19

TIKLA OKU: DOĞAL AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin hastalıklarda okuduğu dualar

Türkçesi: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” .(Müslim, Selâm 40)

Herhangi bir rahatsızlık durumunda Muavvizeteyn surelerini okuyup kendi üzerine üfler ve elinin üstüyle sildikten sonra mübarek ağzıyla şunu şöylermiş:

Peygamberimiz hasta olduğunda hangi duayı okurdu

Manası: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

Ağır hastalıklar için okunacak dualar

TIKLA OKU: NAZARA KARŞI OKUNABİLECEK EN ETKİLİ DUALAR

ŞİFA SALAVATI NEDİR? ŞİFA SALAVATI NASIL ÇEKİLİR?

Günlük hayatta uygulanması en faziletli zikirlerden biri olan salavat-ı şerife, Müslüman kimseler tarafından da sık sık uygulanmalıdır. Özellikle de hasta kimselerin şifa bulması için sık sık okuması gerektiği tavsiye edilen şifa salavatı ise şöyle...

Şifa salavatı nedir?

Türkçesi: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Manası: Ey Allah’ım! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

SIZLAMALI DİŞ AĞRILARI İÇİN ŞİFA NİYETİNE OKUNACAK DUA:

Hangi dişinin üzerinde ağrı varsa Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), o dişinin üzerine şehadet parmağını koyup Kuran-ın kalbi olan Yasin-i şerifin son kısmına kadar okunmasının şifa vereceğini buyurmaktadır. (Suyuti, el- Camıus Sagir, no: 5218)

Hastalık için en etkili şifa duaları

HASTALIK DURUMLARINDA ŞİFA İÇİN KISA DUALAR

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

KANSERE KARŞI OKUNACAK DUALAR! KANSERLİ KİŞİYE EN ETKİLİ DUA

Kanser için en etkili şifa dua

İleri dereceli bir kanser rahatsızlığı durumunda hastanın eski hayatına kavuşabilmesi ve hayati tehlikeyi atlatabilmesi için tıbbı tedavi yöntemlerinden bile daha mühim ve etkili olan salih bir dua ile Allah'ın izniyle hastanın şifa bulması kolaylaşabilir. Kanser gibi ölümcül hastalıklar durumunda sağlıklı bir vücut için hastanede gerekli müdahaleler yapılıyor iken hastanın durumu ağır olacağı için kendisi okuyamasa bile hastane köşelerinde perişan olmuş kimselerin şifa niyetine okuyabileceği bazı sure ve dualar vardır.

Hastalıklar karşısında Efendimiz (SAV)'in okuduğu şifa duaları aynı şekilde kanserli hastalara da okunabilir. Peki bu dua hangisi?

Şifa duaları

Aile içerisindeki fertlerden birinin rahatsızlanması durumunda Peygamber Efendimiz (SAV), mübarek elini hasta kimsenin alnına koyup şu duayı okurmuş:

"Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

Anlamı: "Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

KANSER HASTALARI İÇİN ÇEKİLEBİLECEK ESMALAR

Kanser hastasına okunacak dualar! En etkili şifa duası

Hayati tehlikeyi atlatamamış olan kanser hastaların bir an evvel şifa bulabilmeleri için yakınlarının bol bol dualar okuması, zikirler çekmesi gerekebilir. Kanser hastaları için en etkili dualar olsa da bunu tesbih gibi çekebileceği esma zikirleri de vardır. Allah (c.c)'un en güzel isimlerinden şifa niyetine çekilebilecek esmaları şu şekilde ayırabiliriz:  ''Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.''

Yine aynı şekilde kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de önemli olduğu bilinmektedir. Kanser hastası kişiler eğer çok ciddi bir durumda değillerse yani kendileri okuyabilecek durumda ise her gün kendileri bu sureyi okuyabilir. Şifa ayeti oalrak bilinen Tevbe Suresindeki 14. ayet “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” okunabilir.

HANGİ ESMA HANGİ HASTALIK İÇİN OKUNUR? ORGANLARA GÖRE ESMA...

Hastalık için esmaül hüsna zikirleri

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu için: El Cabbar

Saç sorunu için: El Bedi

Adale sorunu için: El Kavi

Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

Atardamar sorunu için: El Cabbar

Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

Bacak sorunu için: Er Rafi

Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Kolon sorunu için: Er Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Hadi

Akciğer sorunu için: Er Razık

Kemik sorunu için: En Nafi

Diz sorunu için: Er Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Nur

Kalp Damarı sorunu için: El Vahhab

Sinir sorunu için: El Muğni

Migren sorunu için: El Ğani

Guatr sorunu için: El Cabbar

Göz sorunu için: En Nur-Basir-Vahhab

Mide sorunu için: Er Rezzak

Böbrek sorunu için: El Hayy

Bağırsak sorunu için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Rahim sorunu için: El Halik

Romatizma sorunu için: El Muheymin

Göz Siniri sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

KURAN-I KERİMDE GEÇEN ŞİFA İLE İLGİLİ AYETLER VE ANLAMLARI:

Şifa ayetleri

“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

şifa ayetleri

“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

şifa ayetleri

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Google+'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
90 Yorum Var
 • Duaya muhtaç 2 hafta önce Şikayet Et
  2 buçuk yaşında ki kızım için dua istiyorum kimin ki kabul olur bilinmez Allah herkese şifa versin inşallah bizede dua edin nlur
  Cevapla
 • Merve 4 hafta önce Şikayet Et
  Kardeşim Ağır Hasta dualarınızı bekliyorum gönülden dua edebilirmisiniz bizim için rabbim bütün hastalara şifa versin
  Cevapla
 • Acizkul 1 ay önce Şikayet Et
  Babam kanser durumu kötü nolur dua edin her gecen aydınlığı vardır allahım bizim de aydınlığımızı şifamızla gönder rabbim bizlere yardım etsin
  Cevapla
 • Mihriban 2 hafta önce Şikayet Et
  Rabbim şafi ismiyle şifasını versin inşallah
 • Cevahır 1 ay önce Şikayet Et
  Ayagım kırıldı amelıyat oldum cok agrılarım var bana dua edın Allah razı olsun
  Cevapla
 • Halef 1 ay önce Şikayet Et
  Allah tum hastalarimiza siva versin kimselere aci gostermesin
  Cevapla
Yorumların Tümünü Okuyun