Aşure günü ibadetleri! Muharrem ayında Aşure günü duası ve faziletli zikirleri

Hem hicri yılın başlangıcı hem de 2022 Muharrem ayının başlangıcına denk gelen 30 Temmuz Cumartesi günü itibariyle faziletli ibadetlere yönelmek gerekir. Bolluk ve bereket ayı olan Muharrem'in 10. gününe denk gelen Aşure günü hakkında merak edilenleri sizlere araştırdık. Muharrem ayı aşure günü oruç tutulur mu? Muharrem ayında Aşure günü duası...

Hicri senenin başlangıcında ilk ayımız olan Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Ramazan ayı dışında en çok nafile oruç tuttuğu aylardan olması ile bilinir. Nafile ibadetler arasında oruca bol bol yer verilmesi gereken bu mübarek ayda, dinimiz açısından oldukça önemli olaylar geliştiği için tüm Müslüman alemi açısından oldukça mühimdir. Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure günü ise yapılması faziletli olan birçok ibadet vardır. Bunların başında 10 kişiye selam vermek gibi güzel davranışların olduğu, yapıldığı zaman kat kat sevapların yazıldığı daha nice ibadetler vardır. Aşure günü tutulan orucun, kendisinden önceki 1 senenin günahların bağışlanacağına kefaret olduğu yönünde rivayetler de mevcuttur.

Muharrem ayı yapılacak ibadetler! Muharrem ayı tesbih zikirleri ve dualarıİLİŞKİLİ HABERMuharrem ayı yapılacak ibadetler! Muharrem ayı tesbih zikirleri ve duaları

Aşure günü nedir?

Aşure günü nedir?

Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor: “Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..” (Müslim 1153/202)

En pratik ve lezzetli şekersiz aşure tarifi! 1 kase aşure kaç kalori? Evde aşure yapımıİLİŞKİLİ HABEREn pratik ve lezzetli şekersiz aşure tarifi! 1 kase aşure kaç kalori? Evde aşure yapımı

10 Muharrem Aşure günü vuku bulan hadiseler;

Rivayetlere göre; İslam tarihinde Kerbelada Hz. Hüseyin Radıyallahu anh efendimizin şehid edildiği gün de 10 muharrem aşure gününe tekabül etmektedir. Allah (cc) Şefaatlerine nail eylesin.-Amin-

1- Allah'ın, Âdem -aleyhisselâm-ın tevbesini bu günde kabul ettiği
2- Ve Âdem(as)'in bu günde 'Safiyyullah' olduğu,
3- İdris -aleyhisselâm-ın yüce bir mekâna bu günde ref olunduğu,
4- Nuh(as)'u gemiden bu günde çıkardığı,
5- İbrahim(as)'i ateşten bu günde kurtardığı,
6- Tevrat'ı Musa -aleyhisselâm-a bu günde indirdiği,
7- Yûsuf(as)'u zindandan bu günde kurtardığı,
8- Ya'kub(as)'un gözlerinin bu günde iade olunduğu,
9- Eyyûb(as)'un bu günde şifâya ka-vuşduğu,
10- Yûnus(as)'un balığın karnından bu günde kurtulduğu,
11- Kızıldeniz'in Benî İsrail'e bu günde yarılıp geçtikleri ve kurtuldukları,
12- Dâvûd -aleyhisselâm-ın bu günde mağfiret olunduğu,
13- Süleyman(as)'a bu günde mülk ve saltanat verildiği
14- ve Muhammed -aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ın geçmiş ve gelecek günâhlarının bu günde mağfiret olunduğu rivayet olunur.
15- Dünyânın yaradılmağa ilk başlandığı,
16- yeryüzüne yağmurun ilk yağdığı gün âşûra günüdür, diye de rivâyet olunmuştur.
Bu günde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak sene boyunca berekete vesile olur. Yine bu günde oruçlu bulunup gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve rizây-ı ilâhîye sebeb olacağı ifâde buyurulmuştur.
Yahudilere benzememek için dokuzuncu ve onuncu günleri yahud onuncu ve onbirinci günleri beraber oruç tutulması gerektiği İbn-i Abbas'dan rivâyet edilmiştir.
Er-Ravzu'l-Fâık kitabında şu kıssa anlatılır:
Bir vakit Basra'da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin âşûra gününde müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur'ân okuyarak okutarak geceyi ihya ederler, nerde fakîr ve yoksul, kimsesiz varsa buldurur, hepsine tasaddukda bulunur, dul ve yetimlere ikramda bulunur, elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler. Kız, babasına sordu:
-Babacığım bu gün nedir? Komşumuz herkesi evine toplayıp bu geceyi Kur'ân ve zikirle ihya ediyor? Babası:
-Yavrucuğum, bu gün âşûra günüdür, Allah katında bu günün hürmeti büyüktür, ayrıca çok da faziletleri vardır, dedi.
Sonra uykuya vardılar. Fakat kız çocuğunun gözüne uyku girmiyordu.Sanki nefesi kesilmiş bir halde huşû' ve haşyet ile Kur'ân'ı ve zikrullah'ı dinliyordu. Kur'ân'ın hatim duâsını yapdıkları vakit, yüzünü semâya doğru çevirdi ve Allah'a niyâz ederek:
-Ey Mevlâm! Bu gecenin senin indindeki hürmeti hakkı için, senin rızânı kazanmak için bu gece Kur'ân'ını okumak için uyumamış kulların hürmeti için beni şu hâlimden kurtar, kalbimin kırıklığını sar! dedi. Daha sözünü bitirmemişdi, o anda afiyet bularak bütün ağrı ve sancılarından kurtularak kalkıp doğruldu. Sabahleyin bu hâli görünce şaşıp kalan babası:
-Kızım bu nasıl oldu? diye sordu. O da;
-Babacığım, bu gün ile Allah'a tevessül ettim. O da ânında bana sıhhatimi ihsan etti, dedi.
(Dualar ve Zikirler/Ramazanoğlu Mahmud Sami(K.S) kitabından alıntıdır.

AŞURE GÜNÜ NE YAPILIR? AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Adetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirlerİLİŞKİLİ HABERAdetli kadın hangi ibadetleri yapabilir? Adetliyken okunacak dualar ve zikirler

1- Yukarıda da bahsedildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak yalnızca aşure günü yani tek bir gün oruç tutulmaz. Ya kendisinden bir gün önce ya da kendisinden bir gün sonra oruç tutulmalıdır. (9-10-11)'ini birleştirerek oruç tutmanın faziletli olduğu bilinmektedir.

2- Muharrem ayının 1'inci ila 10'uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.

3- Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.

4- Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.

5- “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir. 

aşure günü ibadetleri nelerdir

aşure günü ibadetleri nelerdir

6- “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

7- 10 mümine selam verilebilir.

8- Hasta kişiler ziyaret edilebilir.

9- O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.

10- Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir. 

AŞURE GÜNÜ OKUNMASI GEREKEN DUA

aşure duası

aşure duası

AŞURE DUASI'NIN TÜRKÇESİ:

Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.

AŞURE DUASININ ANLAMI:

"Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' mahsustur. Salatü selam ise Onun resulü Efendimiz (s.a.v.) ile onun ashabına olsun. Kendisinden önce varlık olmayan, varlığı, yaşamı, kulları için keremi, merhameti, kullarına bağışladığı nimetler sonsuz olan Allah'ım! Bu yeni yılda, yıl boyu huzurundan kovulan şeytandan korunmayı, kötülüğü emreden nefsime karşı galip gelmeyi yardımını diliyorum, beni sana yakın tutacak işlerle meşgul olmayı diliyorum. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım!

Ey Erhamer Rahimin Rabbim rahmetinin bereketi ile duamızı kabul eyle, Allah'ın selamı Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun ashabının ehli beytinin üstüne olsun."

BİR YORUM YAPIN 15

M.ö 1 yıl önce

Alevie ve şia düşüncesi bu. Matem tutulmaz oruç tutulur. Ikram yapılır

Toplam 2 beğeni

Murat 1 yıl önce

Dua çok büyük bir ibadettir ve Mümine hiç bir şeyde olmayan bir lezzet verir. Gerçek müminin kalbinde, aklında, dilinde hep Allah vardır. Sevgili unutulur mu? Bağlantı kesilir mi? Cenabı Allah "De ki: 'Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?" buyuruyor. Demek ki Mümin kendi içinde sürekli Rabbi ile konuşacak, hamd edecek, her sıkıntısını ona söyleyecek ve tek yardımcısının o olduğunu bir an bile unutmayacak ve gözlerini bu hal üzerinde kapatıp o hal üzerinde tekrar ahirette açacak... İyi ki Allah var iyi ki "Ben ben'ım" Ruh sahibi şuurlu bir varlığım. Sonsuza kadar yok olmak yok. Zaten hep vardım!

Toplam 5 beğeni

Zehra 2 yıl önce

Aşura peygamber efendimizin mübarek torunun vahşice katledildiği gündür. O gün oruç tutulmaz ve yas tutulur. Peygamber torunu katledenler o gün tatlı dağıtmış ve bunu kutlamıştır. Aşure ikramının o gün haricinde yapılması uygun görülmüştür.

Toplam 7 beğeni

Derya 7 ay önce

Bilakis bugün oruç tutulur

Toplam 0 Beğeni

arfa 1 yıl önce

sen o niyetle yapıyorsan yapma zaten cahil!... ''ameller niyetlere göredir''.

Toplam 0 Beğeni

Safa 1 yıl önce

1-oruç tutulmalı veya tutulmamalı diye bişey yok. 2- Olay vahşice doğru. Lakin yas tutma diye şey de yanlış. Olaydan ibret alınmalı. 3- Hem tatlı yapılması hemde yapılmaması din ile ilgili bir tarafı yoktur. Kosaca Mübahtır.4- Zaten dinimzi de Aşure çorbasına benzettik. İçinde her şey var. Biraz Kurandan biraz, azar da hadisten, rüyadan, kerametten, menkibeden içini doldurduk. Tanınmaz hale bu şekilde geldi. İşimiz zor.

Toplam 0 Beğeni

Livanur 1 yıl önce

Kardeşim aşure günü oruç tutulmaz deyip hadis i inkâr etmiş olursunuz muharremin 10 unda oruç tutmak vacip ti ramazan orucu gelince muharremin orucu vacip olmaktan çıktı ama Efendimizin bugün oruç tutmamiz için hadisleri var kâfirlere muhalefet için bizim iki gün tutmamiz söyleniyor araştırın.. Bu arada aşure Nuh a.s tufaninda yapılan bişey

Toplam 0 Beğeni

Livanur 1 yıl önce

Kardeşim aşure günü oruç tutulmaz deyip hadis i inkâr etmiş olursunuz muharremin 10 unda oruç tutmak vacip ti ramazan orucu gelince muharremin orucu vacip olmaktan çıktı ama Efendimizin bugün oruç tutmamiz için hadisleri var kâfirlere muhalefet için bizim iki gün tutmamiz söyleniyor araştırın.. Bu arada aşure Nuh a.s tufaninda yapılan bişey

Toplam 0 Beğeni

zafergülten 3 yıl önce

tam aşure yaparken,-bogaziçi tarafından elektriğimiz kesildi,8 saat gelmedi,mum ışığında aşure yapmak zorunda kaldık,yine mum ışığında dua okuduk. böyle günde olsun mu,kasten yapar gibi,kesilme kesilme ,aşure günü 8 saat kesil.tesadüfün bu kadarı fazla.

Toplam 4 beğeni

Engin kara 1 yıl önce

Allah kabul etsin inşallah

Toplam 0 Beğeni

asımın nesli 4 yıl önce

inşallah bir mucize gerçekleşir alemi islam işgaleden, zülümden,terörden, küfürden kurtulur

Toplam 22 beğeni

Safa 1 yıl önce

Müslümanlar yatsın, Kuranı terketsinler sen bekle mucizeyle Allah bizi kurtarır diye !

Toplam 0 Beğeni

Yunus 2 yıl önce

Amin inşaallah

Toplam 0 Beğeni

ultrAslan 3 yıl önce

Amin inşALLAH

Toplam 1 Beğeni

esra 3 yıl önce

aminn

Toplam 3 Beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun