Mübarek üç aylardan biri olup Allah (c.c)'un ayı olarak bilinen Recep ayını en güzel şekilde değerlendirmek için Peygamberimiz (SAV)'in yapılmasını önerdiği ibadetleri sizlere derledik. Üç aylarının fazileti ve sırrı nedir, Üç aylarda hangi dualar okunur? Recep ayında hangi günler oruç tutulmalı? Peygamberimizin Recep ayı duası ve Recep ayında faziletli ibadetler...

Cahiliye Döneminde yaşayan Arapların bile saygıda kusur etmedikleri mübarek Recep Ayı, tüm İslam alemi için çok kıymetli bir aydır. Regaib ve Miraç kandilleriyle şereflendirilen bu mübarek ayda, Peygamber Efendimiz (SAV) her zamankinden daha fazla ibadet etmeye çalışırdı. Öyle ki; dua ettiği zamanlarda bile ''Allah'ım! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır'' buyurduğu bilinmektedir. (Camiü's- sağir, 2/90). Recep Ayının 'sağır' olarak nitelendirilmesinin bir sebebi de bu ay içerisinde işlenen yanlışların ve günahların manevi anlamda bu ayda duyulmamasından gelmektedir. Mümin kimselerin yalnızca sevaplarının ve ibadetlerinin şahit tutulduğu hürmetli ay, Allah (c.c) katında pek faziletlidir. Toplum içerisinde sıklıkla duyduğumuz bir terim olan Üç aylar dan ilki olan Recep ayı için faydalanmasını bilenlere çok büyük ecirler vardır. Tasavvuf ehlilerinden olan Zünnün Mısrî der ki: "Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer." Her Müslüman kendini ahirete hazırlamalı ve fazileti çok büyük olan bu ayda amel defterini sağ taraftan doldurmalıdır. Peki Recep ayından en güzel nasıl istifade edilir?

ÜÇ AYLARI ORUÇLU GEÇİRMENİN FAZİLETİ NEDİR? RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ...

Üç aylarda devamlı olarak tutulmamasını ama çoğunluğunun oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

''Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.'' [Taberani]

''Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.'' [Ebu Davud]

EK BİLGİ: Recep ya da Şaban ayı içerisinde 30 gün boyunca oruç tutulmasının önerilmemesinin nedeni; bu ayların Ramazan ayına benzemesinden dolayıdır. Sadece ve sadece kesintisiz olarak 30 gün oruç tutulan ay on bir ayın sultanı Ramazandır.

RECEP AYINDA KILINAN NAMAZ HANGİSİ? RECEP AYI NAMAZI KILINIŞI:

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.

Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

''Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i şerifin hürmetine, beni feyzi ilahine, afv-ı ilahine, rıza-yı  ilahine nail eyle, abid, zahid kulların arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-ı şerifin için ''Allahu Ekber''. Her rekatta 1 fatiha, 3 Kafirun, 3 ihlas okunur ve iki rekatta bir selam verilir. Böylelikle 10 rekat tamamlanır. İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir'' okunup dua edilir.

RECEBİN İKİNCİ 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

Recep'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekatlık namazdan sonra 11 kez, ''İlahen Vahıden Ehaden Sameden Ferden Vitran Hayyen Kayyumen Daimen Ebde'' duası okunur ve dua edilir.

RECEBİN ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

Recep'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rekatlık namaz sonrasında 11 kez:

Recep ayı namazı duası

RECEP AYI DUASI! RECEP AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Recep ayı duası! Peygamberimiz recep ayında hangi duayı okurdu?

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

 • DAHA SONRA 100 KEZ:

Recep ayı zikri

Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm.

RECEBİN İKİNCİ 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

 • DAHA SONRA 100 KEZ:

Recep ayı zikri

Sübhânallâhil-ehadis-samed.

RECEBİN SON 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

 • DAHA SONRA 100 KEZ:

Recep ayı tesbih

Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.

Dini kaynaklarda belirtilen bazı rivayetlere göre aşağıdaki istiğfar duasını Recep ayında 7 defa okuyanın günahları mağfiret olunmaktadır.

"Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yül1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ."

İLİŞKİLİ HABERSalavat nedir? Peygamberimize salavat nasıl getirilir? Sevgiliye en güzel salavatı şerifler

RECEP AYININ İLK CUMASINDA NE YAPILMALI?

Recep ayının ilk cumasının fazileti

Üç aylardan birincisi olan Recep Ayının ilk cuma gününde öğle ve ikindi arası yapılması tavsiye edilen 4 rekatlık bir namaz vardır. Bu namazın her rekatında 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Bitince “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEP AYI TÖVBE ETMENİN ÖNEMİ! GÜNAHLARIN AFFOLUNDUĞU AY...

recep ayının fazileti nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler

Ebedi mutluluk saadetine ulaşabilmek ve Allah'a daha yakın olabilmek için çok önemli bir fırsat olan bu ayda yapılan ibadetler, diğer aylarda yapılan ibadetlere göre kat kat daha sevaptır.

"Şüphesiz Recep, Allah-ü Teâlâ'nın kendisinde sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahların silindiği, duaların kendisinde kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açıldığı büyük bir aydır." (Kenzül-Ummâl)

Edilen içten ve samimi tövbeler karşısında Allah (c.c)'un rahmet kapısından eli boş çevirmeyeceğini hadis-i şerif şöyle açıklık getirmektedir:

“Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir, 22)

PEYGAMBERİMİZ ÜÇ AYLARDA NASIL DUA EDERDİ?

RECEP AYI DUASI OKUNUŞU

recep ayında oruç tutmanın sevabı

Peygamber Efendimiz (SAV)'in mübarek üç aylarda en çok ettiği dualardan biri:

''Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan'' (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.)

Peygamberimizin recep ayı duası

RECEP AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

 • - Mümkün olduğu kadar oruç tutmaya gayret gösterilmelidir.

Peygamber Efendimiz (SAV), Receb ayı girince oruç tutmayı arttırırdı. İbn-i Abbas şöyle diyor:

''Resulullah (SAV) Recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, '(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)' derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, '(Galiba) hiç tutmayacak' derdik.'' (Buhari, Savm:53)

 • - Üç aylarda sohbetler düzenlenebilir, Kuran-ı Kerim ziyafetleri verilebilir.
 • - Peygamber Efendimiz (SAV)'e salavatlar çekilebilir.
 • - Allah'ın ayı olduğu için bu aya özel olarak yapabileceğiniz tavsiye ibadetler arasında Esmaül Hüsna zikirleri yer alabilir.
 • - Aramızın bozuk olduğu kimselerle helalleşip, gönülleri alınmaya çalışılabilir.
 • - Günahların affı için samimi dil ile Allah'a yalvarıp yakarılmalıdır.
 • “Her insan hata eder. (…) Hata edenlerin en hayırlısı, tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyâme, 49)
 • - Sahabelerin, Allah dostlarının ve alimlerin kabirleri ziyaret edilip dua edilebilir.

BİR YORUM YAPIN 9

Selam 11 ay önce

Allah razı olsun emek verenlerden. Yalnız recep ayının 11-20'si arasında kılınacak namazdan sonra 11 defa çekilen zikrin sonunda "ebde" yazılmış. "Ebada " şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. Saygı ve duayla..

Toplam 1 beğeni

recep 1 yıl önce

ALLAH'ın Kitabın'da Olmayan ve ALLAH Resulün yapmadığı hatta Yasakladığı BİTAD'lar Sevap değil Günah kazandır. Hele ki Mevlitlerde ALLAH'a ve Resulüne yalanlarla uydurmalarla İftira atılıyor.Hele Mevlid'lerde ALLAH Yerine Resulü Övülüyor halbuki ALLAH Bütün Resullerini Nebilerini sadece ALLAH'IN Övülmesi için gönderilmiş. Ama İnsanlar görünür bir İlah İstedikleri için Resulleri ya ALLAH'ın Oğlu ya Sevgilisi yaparak Resulleri Nebileri Hatta Şeyhlerini ALLAH'IN Yanına Ortak ediyorlar. Ne Yazık ki KUR'AN'da Bunların ŞİRK Olduklarını Bildikleri halde Diyanette bu Şirki Hurafeleri destekliyor. İslam Dünyası'da KUR'AN'I Terk ettikleri için AZAPTAN Kurulamıyor.

Toplam 3 beğeni

nazım 1 yıl önce

ALLAH (subhanehu teala) MÜSLÜMANLARDAN RAZI OLSUN

Toplam 3 beğeni

Xxxxm 1 yıl önce

Kılınacak namazları bunun kaynakda yazar mısınız dayanağınız nedir lütfen cevap verirmisiniz

Toplam 1 beğeni

Hakirin teki 1 yıl önce

Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu arkadaşlar içerikler çok çeşitli Allâh Celle Celaluhu hazretlerimiz sizden razı olsun daha öncede aynı şekilde yazınıza cevap yazdım Allâh C.C açılımı Celle Celaluhu Hz.Peygamberimiz S.A.V Sallahu Aleyhi ve Sellem açılımı bunlara neden dikkat etmiyorsunuz âlemlere rahmet olarak gelen kainatın efendisi Peygamberimiz Sallahu Aleyhi ve Sellem ve bunca güzelliği ve bizi yaradan Rabbimize Hz.Allâh Celle Celaluhu hazretlerimiz sizce gucenmezmi Sevgililerin en sevgilisi aramızda lütfen dikkat edelim sizin için diyorum kimbilebilir okuyucularınızın hepsi bu kisatlmalarimi biliyor sevabını alırsınız ben dedim Şahid ol Yarab Şahid Yarab Şahid ol Yarab

Toplam 7 beğeni

Vatandaş 1 yıl önce

Evet aynen Allah razı olsun senden kardeşim. Açılım olması iyi olur bilmeyen öğrenir.... Sonsuz sayıda Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed olsun inşallah. Şu mübarek günde acımız var. Allah ülkemizi selamete çıkarsın. Şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerin ve Türk milletinin başı sağ olsun sabırlar ihsan eylesin. Amin

Toplam 4 beğeni

İslam 1 yıl önce

Daha çok böyle içerikler gelsin. Allah razı olsun teşekkürler. Hz. Ömer: Bir haram için 70 helalden vazgeçtik.

Toplam 10 beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun