Deprem ve fırtına gibi doğal afetlerden korunmak için dualar! Deprem olurken okunacak dua

24 Eylül 2020, 16:41
Deprem ve fırtına gibi doğal afetlerden korunmak için dualar! Deprem olurken okunacak dua

Ne zaman karşılaşacağımız belirsiz olan doğal afetler karşısında felaketlerden korunmak için okunabilecek duaları sizler için derledik. Özellikle de sık yaşanma ihtimali kuvvetli olan depreme karşı okunabilecek dua tavsiyeleri için haberimizi inceleyebilirsiniz! Peki doğal afetlerden korunmak için hangi dualar okunabilir? Deprem esnasında okunacak dua hangisi? Tutulma olayının depremi tetiklemesi...

Dünyanın çeşitli yerlerinde görülen deprem, sel, fırtına ve Tsunami gibi doğal afetler binlerce insanın can kaybına yol açarak nice sorunları beraberinde getirebilmektedir. Genelden özele indirgeyecek olursak; ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer aldığından dolayı neredeyse tüm illerimiz her gün büyük ya da küçük şiddetinde olmak üzere deprem riski ile karşı karşıyadır. Dünyanın yüzeyinde meydana gelen depremler bazen sallantı bazen şiddetli bir yıkım ile kendini gösterirken, bazen de farkında bile olmadığımız oldukça küçük değerde depremlerin meydana gelmesi ile sonuçlanır. Yeryüzüne yakın bir yerlerde şiddetli deprem gerçekleşirse Tsunami bile çıkabilir. Günümüzde yetkililer her ne kadar afetlerin ortaya çıkış nedenlerini ele alan çalışmaları bizlere sunsa da işin özünde Allah (c.c) bizlere acizliğimizi ve asıl vazifemizin kulluk olduğunu doğa olayları ile bizlere hatırlatır. Kuran-ı Kerim'de insanlığın başına gelen 'musibet' olarak nitelendirilen bu doğa olaylarını önlemek her ne kadar elimizde olmasa da gerekli tedbir ve önlemleri alarak doğal afetlerden korunmak mümkündür. Bunun için en kuvvetli silahımız ise dualardır. Peygamber Efendimiz (SAV), bela ve musibetlerden korunmak için sadaka verilmesini uygun görmüştür. 

TIKLA OKU: ENKAZ ALTINDA KALARAK ÖLEN ŞEHİT SAYILIR MI? ŞEHİTLİK MERTEBELERİ

DEPREMİN MANEVİ SEBEPLERİ NELER? KURANDA GEÇEN DEPREM AYETLERİ VE DEPREMLE İLGİLİ HADİSLER...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in depremlerin artış göstermesinin kıyamet alametlerinden birine işaret ettiği "Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz" (Buhari) hadis-i şerifinde ahir zamana doğru bu gibi afetlerin artacağından bahsedilmektedir. Başımıza gelen her türlü bela ve musibetin asıl olarak bizden kaynaklandığı Kuran-ı Kerim'deki Şura Suresinde açık olarak geçmektedir. "Size gelen musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz (günahlar) yüzündendir." (Şura 30)  ayeti geç olmadan manevi anlamda kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini ifade edebilmektedir. Artık ne yazık ki haramların helal bir şeymiş gibi normalleştirilmeye çalışıldığı şu ahir zamanda, zina ve fitneler de artınca depremlerin meydana gelmesi sonucundadır. Efendimiz (SAV)'in Depremle ilgili hadis-i şeriflerine şu örnekleri verebiliriz:

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır.''  (Taberani)

"Allahü Teâlâ, bir meleğe, bir beldeyi yıkmasını emreder. O melek, bu beldede hiç günah işlemeyen bir zatın da olduğunu bildirince, Cenab-ı Hak, "Belde halkı ile onu da alt üst et! Çünkü o zat, günah işleyenlere yüzünü ekşitmemiştir" buyurdu."(Beyheki)

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur." (Hakim)

KURAN-I KERİM'DE DEPREMDEN BAHSEDİLEN AYET ÖRNEĞİ:

"Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"

"Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"  (Araf; 97,98)

DEPREM NEDİR? DEPREM NASIL OLUŞUR?

artçı deprem neden olur

Yer kabuğundaki fay hatlarının kırılması ile meydana gelen deprem, özellikle de hissedildiği zaman son derece korku ve endişe veren bir durumdur. Kayaların kırılgan olması nedeniyle yüksek basınca uğranılarak birtakım kırılmalar oluşur. Kayalıklarda meydana gelebilecek gerilme sonucunda ani hareketler görüldüğü zaman yeni fay ortaya çıkabilir ya da kaya mevcut olan faya kadar kayabilir. Gerilme ile beraber boşalma oluşur ve enerji açığı ortaya çıkar.

Kaya kütlelerinde titreşimler meydana gelerek depremi oluşturur. Haberlerde depremin nerede olduğuna yönelik kullanılan deprem merkezi kavramı ise depreme sebep olan kayanın kırılması veya kaymanın oluştuğu yere deprem merkezi denilmektedir.

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR? ARTÇI SARSINTILAR

deprem duaları

Meydana gelen asıl depremden sonra ufak ufak görülen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Bu sarsıntılar depremin meydana geldiği bölgede hissedilir. Ana depremden daha hafif düzeyde görülen artçı sarsılmaların sayısı oldukça fazla olabilmektedir.

TIKLA OKU: EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE OKUNMASI GEREKEN KORUYUCU DUALAR

AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Doğal afetlerden korunma duası

TIKLA OKU: AĞIR HASTA KİŞİLER İÇİN OKUNACAK DUALAR

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine “Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum.” denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: ”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”

Anlamı:Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.”

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

 “Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez.” (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

“Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

Manası: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

Sel, deprem ve kasırga gibi doğal felaketlere karşı okunabilir tavsiye dua:

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Anlamı: Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

gökgürültüsünde okunacak dua

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR! DEPREM DUASI

Uzmanların verdiği bazı bilgiler sonucunda beklenen büyük İstanbul depremi başta olmak üzere günümüzde görülen hafif ve orta düzey şiddetli depremler beraberinde artçıları da getirince deprem korkusu daha da artmaya başlandı. Durum böyle olunca deprem gibi afetlerden korunmak için okunabilir dualar araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz (SAV)'de ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini bizlere öğütlemiş ve 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın' buyurmuştur.

AYETEL KÜRSİ SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele olarak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir. Zelzeleden bahseden surenin Arapça'sını okuyamıyorsanız Türkçesini şu şekilde okuyabilirsiniz:

Euzü besmele çekilir.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Ensarlardan olup İkinci Akabe biatına katılan isimlerden biri olan Ebû’l-Yeser (r.a.) okuduğu rivayet edilen kaza ve bela duası şu şekildedir:

Anlamı:Allah’ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.) (Ebû Dâvud, age., II, 92, nr. 1552)

SALATEN TUNCİNA DUASI TÜRKÇE:

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ inneke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

GÖK GÖRÜLTÜSÜNE KARŞI OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA:

Gökgürültüsü ve şimşek duası

TIKLA OKU: KABİR ZİYARETİ DUASI NEDİR? MEZARLIKTA OKUNABİLİR DUALAR

Peygamber Efendimiz (SAV) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duayı okurdu: 

“Allah’ım bizi gazabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu azabından önce bize afiyet içinde ölüm ver.” (Tirmizi)

RÜZGARLI HAVALARDA OKUNMASI TAVSİYE DUA:

Peygamber Efendimiz (SAV), rüzgarlı havalarda şu duayı okurdu: 

“Allah’ım, senden bunun hayrını ve bunda olan menfaatlerin da hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum.” (Buhari)

rüzgar eserken okunacak dua

Ebû Münzir Übey İbni Kâ’b (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV), bir hadisinde şöyle bahsetmektedir:

“Rüzgâra sövmeyiniz. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar gördüğünüzde:

Allahümme innâ nes’elüke min hayri hêzihi’r-rîhi ve hayri mâ fîhâ ve hayri mâ ümirat bihi. Ve neûzü bike min şerri hêzihi’r-rîhi ve şerri mâ ümirat bihi:

Anlamı: Allah’ım! Senden bu rüzgârın hayrını, onun içinde olanların hayrını ve emrolunduğu şeyin hayrını isteriz. Bu rüzgârın şerrinden, içinde bulunanların şerrinden ve emrolunduğu şeyin şerrinden sana sığınırız, deyiniz.”

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
22 Yorum Var
 • fatihin fedaisi 1 ay önce Şikayet Et
  evini sağlam yap.
  Cevapla
 • Musa Sarıoğlu 7 ay önce Şikayet Et
  Faydali güzel paylaşım teşekkürler
  Cevapla
 • Sam. READIES 8 ay önce Şikayet Et
  İnsanı yaratan ımdat duygusunu da tedbir duygusunu da yaratmış . Aksini düşünmek kendimizi inkar olur.
  Cevapla
 • alparslan 8 ay önce Şikayet Et
  verende o alanda, nedir senden gidecek telaşını görende can senin zannedecek
  Cevapla
 • Aslan 8 ay önce Şikayet Et
  Boş yapma. Sen orda olaydın görürdüm artisliğini
 • yavuz 8 ay önce Şikayet Et
  dua yı ne kadar da yanlış anlamışız. dua dilimizden çıkanlar değil ellerimizle yaptıklarımızdır. japonyada deprem olur bir elin parmakları kadar insan ölmez bizde onbinlerce. sizce dua hangisi. japonların yaptıkları mı yoksa bizim yaptıklarımız mı.
  Cevapla
Yorumların Tümünü Okuyun