Umre yaparken okunacak dualar hangileridir? Kabe'yi görünce nasıl dua edilmeli?

Kutsal topraklara umre yapmak için gidecek olan Müslüman kimselerin bilmeleri gereken tavsiye duaları sizler için araştırdık. Peki umre ibadetinde hangi dualar okunur? Kabe'yi ilk gördüğümüzde ne yapmalıyız? Kabe'yi görünce hangi dualar okunmalı? Tavaf ederken nasıl dua edilir? Telbiye nedir, telbiye duası nasıl edilir? Umreye giderken okuması gereken özel dualar ve ibadetler... Tüm detaylarıyla haberimizde.

Kutsal topraklara gitmeye niyetlenip dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerinden uzak durarak, umre yapmak isteyen kimselerin gerek ruhen gerek de madden buna hazır olması gerekmektedir. İbadetlerin en özü olan dua, kulun kendisini Allah (c.c)'a karşı en güzel ifade etme halidir, onunla konuşmasıdır. Bu nedenle özellikle de kutsal topraklara ayak basan kimselerin duasız tek bir anı bile olmaması önerilir. Gerekirse bunun için birtakım ön hazırlıklar yapılarak "İhram duaları, Tavaf duaları, Harem-i şerif duaları, Hacerül Esved duaları, Mültezem duaları, Makam-ı İbrahim duaları ve Sa'y duaları" gibi önemli bilgileri yanınızda bulunduran bir kitap ya da çıktı bulundurmanız yararlı olacaktır. Umre yaparken okuyacağınız bu duaların geneli kısa kısa olduğu için ezberlenmesi de kolaydır, dilerseniz ezberleye de bilirsiniz. Bu haberimizde, umreye gitmek için madden ve manen hazırlık yapanlara rehber olabileceğini düşündüğümüz umre dualarını ve umre yaparken bilinmesi gereken bazı önemli noktalara değindik. Peki umre ibadeti nasıl yapılır? Umrede okunacak dualar neler? Kabe'yi görünce hangi dualar okunmalı? İhrama nasıl girilir, ihram kuralları neler? Umrede Tavaf ve Telbiye duaları...

UMRE İBADETİ NASIL YAPILIR? UMREDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kabe

Kabe

1. İhrama hazırlanmak: Umre ibadetini gerçekleştirmek isteyen kadın ve erkeklerin dikkat etmeleri gereken başlıca kurallar vardır. Bunlardan birisi de gerekli görülüyorsa koltuk altı ve kasık kıllarının alınması, saç-sakal tıraşının yapılmasıdır. Bıyıklar düzeltilip tırnaklar kesildikten sonra güzel bir boy abdesti alınır. Erkekler üzerinde ne varsa hepsini çıkartır. İzâr ve ridâ isimli iki parçalı ihram örtüsünü giyerler. Ridânın uçlarını birbirine bağlamak ya da iğne ile sabitlemek mekruhtur. Kadınlar elbise ve ayakkabıları üzerinde duracak şekilde, başlarını açmazlar, yüzlerini de kapatmazlar.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ihram için önerdiği yerler:

Abdullah B. Abbas (ra) dedi ki:

''Peygamber Efendimiz (SAV) Medine Ahalisi için; Zu'l-Huleyfe'yi, Şam ahalisi için; Cuhfe'yi, Necd ahalisi için Karnu'l- Menazil'i ve Yemen ahalisi için de 'Yelemlem'i ihrama girme yeri (Mikat) olarak belirledi. Bu yerler, aynı zamanda buranın halkı olmayıp da hac veya umreye bu yönden gelenlerin de Mikatıdır."

2. İhram namazı: 2 rekatlık bir ihram namazı kılınır. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun Suresi onur, 2. rekatında ise yine Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur.

3. Umreye niyet ve telbiye: Umre yapmak isteyen kimse âfâkî ise mîkât sınırlarını aşmadan, Hıll bölgesinde gidiyorsa bulunduğu mekanda, Harem bölgesinde bulunuyorsa Hıll bölgesinde örneğin Ten’ım’e giderek ihrama girer. İhrama girerken niyet edilir, telbiye getirilir.

Umreye niyet duası

Umreye niyet duası

"Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur" denir. Niyet ettikten sonra,

Buyur Allah’ım buyur! Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur ” (Ebû Dâvûd, Menâsik, 27; II, 404. İbn Mace, Menasik, 15. II, 974.) diyerek Telbiye getirilir. İhrama girilmiş ve yasaklarına başlanmış olur. Mekke'ye gidene kadar olabildiğince salavatlar getirilir ve Telbiye duaları okunur.

4. Harem duası: Mekke'ye yaklaşıp Harem bölgesine girince,

harem duası

harem duası

Kutsal topraklara giderken nasıl giyinilmeli? Hac ve Umre kıyafetleriİLİŞKİLİ HABERKutsal topraklara giderken nasıl giyinilmeli? Hac ve Umre kıyafetleri

“Allah’ım! Burası senin haremindir, emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl, beni dostlarından ve itaatkâr olanlardan eyle” diye dua edilebilir.

Harem duası

Harem duası

"Allah'ım! Rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru" şeklinde dua ile Mescid-i Harem’e girilir.

5. KABE'Yİ İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE OKUNABİLECEK DUALAR:

"Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike."

Manası: "Allah’ım! Sana ibadet için yönelinen şu Kâbe senin beytindir. Saygı gösterilmesini buyurduğun bu kutsal belde haremindir. Buradaki emniyet güven senin sağladığın emniyettir. Burası cehennem azabından sana sığınanların makamıdır."

“Allah’ım! Es-selam olan Sensin. Sendendir selam. Ey Rabbimiz, bizi Es-selam ile dirilt.” 

Kabe duası

Kabe duası

"Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’ım! Bu senin Evindir. Onu Sen yüceltin, Sen şereflendirdin, Sen değerli yaptın .Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi! Onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah’ım! Sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy, ey Celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün."

6. Hacerül esvedi selamlama: Kabe'nin köşesinde bulunan Hacerül Esved taşının oraya gelinerek o yöne doğrulunur. Eller omuz hizasına kadar kaldırılıp "Bismillahiallahuekber" diyerek selam gönderilir, tekbir, tehlil ve tahmîd getirir. Eğer o an orası kalabalıksa eziyet vermemek için Hacer-i Esved-i öpmeden değilse öperek selamlamayı tamamlayın.

7. Umre tavafına niyet: Hemen alttaki umreye tavaf niyet duası okunduktan sonra Kabe sol tarafa alınıp Hatim'in dışından dolanarak yapılır. 

Umreye niyet duası

Umreye niyet duası

Şavt aralarında Rüknü Yemânî ve Hacer-i Esved’i uzaktan,

şavt duası

şavt duası

"Allah'ım! Senin için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle" demek müstehaptır.

8. Tavaf namazı kılma: Eğer kalabalık değilse Makam-ı İbrahim ’in arkasında kalabalıksa uygun yerde 2 rekat "tavaf namazı" kılınır. Namaz bittikten sonra dua edilerek, peşinden zemzem içilir ve Hacer-i Esved’i istilam edilir.

Zemzem duası: Allâhûmme innî es’elüke ilmen nâfian ve rizkan vâsian ve şifâen min külli dâin ve sekam.

Manası: Allah’ım! Senden hayırlı ilim, bol rızık ve her hastalık meşakkatten şifâ istiyorum

9. Umre için s'ay: Umrenin sa'yini yapmak için Safa'ya gidilir. Ka'be'ye döndükten sonra, tekbir, tehlil, tahmîd ve salat ü selam getirilerek dualar edilir. Sa’y niyeti edilir.

Say duası

Say duası

"Allah'ım! Senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak umrenin sa'yini yapmaya niyet ediyorum. Sa’yi benim için kolaylaştır ve kabul eyle" şeklinde dua ederek yapması Sa'y yedi şavt olarak Safa’da başlanıp Merve’de bitirilir.

10. Tıraş olma: Müsait olunan bir ortamda saç tıraşı olunur ya da saçlar kısaltılır. İhramdan çıkılmış olunur.

UMREDE HANGİ DUALAR OKUNUR? UMRE İBADETİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KISA DUALAR

Mültezem duası:

Mültezem duası

Mültezem duası

"Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu cehennem ateşinden azad eyle ve beni kötülüklerin hepsinden ve şeytanın şerrinden koru. Bana rızık olarak verdiklerinle beni yetinir kıl. Bana verdiklerinde bana bereket ver. Allah’ım! Beni bu misafir kullarının en hayırlılarından kıl. Beni bağışla ve bana acı. Çünkü Sen’sin bağışlayıcı ve acıyıcı olan. Allah’ım! Ben Sen’den ölüm anında bir rahatlık (selamet), hesap anında bir bağışlama diliyorum. Ey Allah’ım! Muhammed’e ve O’nun tüm ashabına salat ve selam eyle.” (Ebu Davud: 1481; Tirmizi: 3477; Nesai, el-Mücteba: 3/44)

Tavaf duası:

tavaf duası

tavaf duası
“Rabbimiz! Bize dünyada hasene (iman ve Salih amel) ver. Ahirette de bize hasene ver ve bizi cehennem azabından koru.” (Bakara: 201)

Kabe'nin rükunları arasında edilebilir dua:

Rukn'i Şami'de edilebilir dua:

Rukn-i şami duası

Rukn-i şami duası

Rukn-i Yemnai'de edilebilir dua:

Rukn-i Iraki'de edilebilir dua:

Makam-ı İbrahim'de namazdan sonra okunabilir dua:

Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, “Allah’ım! İşlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et. Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl.” (Müslim: Fethu’l-Bari, 17/40)

Aynı yerde okunabilir bir diğer dua:

"Allah'ım! Ben Sen'den başka ilah olmadığına, İlah’ın ancak Sen olduğuna iman ederek istiyorum. Ancak Sen İlah’sın. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeye malik olan, doğurmayan ve doğrulmayansın. Günahlarımı affet. Çünkü Sen’sin çok bağışlayıcı ve acıyıcı olan." (İbn Mace: 3855; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 6/461)

Safa ve Merve duası (İbn Ömer’in duası)

"Allah'ım! Beni Rasul’unun sünneti üzere yaşat ve beni O’nun milleti üzere öldür ve beni saptırıcı fitnelerden koru." (Beyhaki, es-Sünen el-Kübra: 5/95)

BİR YORUM YAPIN 1

İZZET avci 5 ay önce

Teşekkürler gayet açıklamalı