Cenaze namazı sevabı! Cenaze namazı nasıl kılınır, hangi dua okunur? Ölünün arkasından ağlamak

Efendimiz (SAV), ölünün arkasından sesli ağlamanın uygun olmadığını belirtmiştir. Peki ölünün arkasından neden ağlanmaz? Ölen kişinin arkasından sesli ağlamak ölüyü rahatsız eder mi? Cenaze işlemleri nasıl yapılır? Vefat anında neler yapılmalı? Cenaze nasıl defnedilir? Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı duası nedir? Cenaze duasını bilmeyenler ne okumalı? Abdestsiz cenaze namazı kılınır mı?

Kuran-ı Kerim'deki Ankebut Suresinin 57. ayetinde geçen "Külli nefsin zâikatü'l-mevt", yani "Her nefis ölümü tadacaktır." ifadesi, zamanı geldiği vakit hiçbir kimsenin ölümden kaçamayacağı onu er ya da geç bulacağını bizlere anlatmaktadır. Gerçekleştiği vakit merhum kimsenin yakınlarını derinden sarsan bu ölümler, bizlere Dünya'ya neden geldiğimizi ve buradan da nereye gideceğimizi bizlere tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Bizler de ölümü çokça anmak ve unutmamak için bol bol kabir ziyaretlerinde bulunmalı, ölen yakınlarımız için Allah (c.c)'dan rahmet istemeliyiz. Ölen kimseyi gömmek için yapılan cenaze işlemlerinde yapılması gereken bazı işlemler genellikle sünnet ile sabittir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in bizzat kendisinin uyguladığı cenaze işlemleri her ölen kimsede uygulanmalıdır. İlk olarak cenaze dediğimizde ismini sıklıkla duyacağımız kelimelerin anlamlarına bakalım...

TIKLA OKU: ÖLÜNÜN ARKASINDAN YASİN OKUNUR MU?

Muhtazar: Son nefesini vermeye az kalan ve ölmek üzere olan kimseye denir.
Teçhiz: Ölü kimse için yapılması gereken başlıca hazırlıklardır.
Gasil: Ölünün Gasilhane'de yıkanmasıdır.
Defin: Ölen kişinin kabre konulmasıdır.
Telkin: Muhtazarın yanına kelime-i tevhit ve kelime-i şehadet okunması ve Münker ile Nekir sorgulayıcı meleklerin sorması muhtemel soru ve cevapların ölüye hatırlatılmasıdır.
Teşyi: Ölünün namazının kılınacağı yere ve namaz bitince de kabristana taşınmasıdır.
Taziye: Ölünün yakınlarına baş sağlığı niyetinde yapılan ziyaretlerdir.

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? VEFAT ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Ölüm nasıl gerçekleşir? Cenaze işlemleri nasıl yapılır?

Ölüm nasıl gerçekleşir? Cenaze işlemleri nasıl yapılır?

İlk olarak resmi kurumlar tarafından düzenlenen Ölüm belgesi alınır. Ölüm olayı evde meydana gelmişse; Ölüm Belgesi bağlı bulunulan İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, hastanede gerçekleşmiş ise Başhekimlik tarafından yapılır. Trafik kazası ya da nedeni beli olmayan şüpheli ölümlerde savcılık tarafından işlemsiz cenazeye müdahale edilememektedir. Ölüm belgesi olmadan hiçbir aşama gerçekleşmez.

Ölüm belgesi bilgi sistemine düştüğü vakit cenaze sahibi ile iletişimde bulunularak araç verilir. Cenaze işlemlerinin tamamı ölünün kan ve sıhrı akrabalarınca takip edilmelidir. Cenaze İşleri Şefliğine götürülen Ölüm belgesi dışında cenaze aile kabrine defnedilecekse mezar yerini bilen Mezar Yeri Kullanma Belgesi ile gelir.

En yakın ilçede bulunan gasilhaneye nakil gerçekleştikten sonra dini gerekliliklerimize uygun Ücretsiz bir şekilde (nakil, gasil, kefenleme, defin) uygulanır. Cenaze namazının kılınacağı camide dua edildikten sonra ölen kimse defnedilecek mezarlığa doğru yola çıkarılır. Bu esnada gasilhaneye gidip gelme, camiye gidip gelme, definde mezar tahtası gibi işlemler yine ücretsiz yapılmaktadır.

TIKLA OKU: MEZARLIKTA HANGİ DUALAR OKUNUR? MEZARA ÇİÇEK EKMEK...

ÖLÜNÜ ARKASINDAN AĞLAMAK GÜNAH MI? ÖLEN KİŞİNİN ARKASINDAN SESLİ AĞLAMAK ÖLÜYÜ RAHATSIZ EDER Mİ?

Ölenin arkasından neden ağlanmaz

Ölenin arkasından neden ağlanmaz

Gündelik yaşantımız içerisinde örneklerini ne yazık ki çok defa gördüğümüz ölünün arkasından bağıra çağıra ağlama durumu her ne kadar elimizde olmayan bir şeymiş gibi görünse de kontrollü ilerlememiz gereken bir durumdur. Çünkü Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), ölen bir kimsenin arkasından (sesli bir şekilde) feryat figan ederek ağlamasının ölü kimseye azap olacağını bizlere söylemektedir. Bununla ilgili bir hadis-i şerif ise şu şekildedir:

Abdullah b. Ömer (r.a) dedi ki: Sa'd b. Ubade (r.a) yakalandığı bir hastalıktan dolayı şikayet etti. Bunun üzerine de Peygamberimiz, Sa'd b. Ubade'yi ziyaret etmek için  Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebi Vakkas ve Abdullah b. Mesud ile beraber onun yanına gitti. Efendimiz (SAV) içeri girince ailesinin toplu bir şekilde ağladığını gördü. (Onlara): 'Yoksa Sa'd b. Ubade öldü mü?' dedi. Onlar da 'Hayır, Ey Allah'ın Rasulü' dedi.

Derken Efendimiz (SAV) mübarek gözyaşlarını döküverdi. Oradaki topluluk Peygamberimiz (SAV)'in ağladığını görünce onlar da ağladı. Daha sonradan Peygamberimiz (SAV), ''Beni duyuyor musunuz? Doğrusu Allah, ne gözyaşından dolayı ve ne de kalbin hüzünlenmesinden dolayı azap eder. - Dilini göstererek, Allah ancak bundan dolayı (kişiye) azap veya merhamet eder. Şüphesiz ölü, ailesinin kendisine ağlamasının (bir kısmından) dolayı azaba uğrar.'' buyurdu. (Buhari, Cenazi 45; Müslim, Cenaiz 12 (924)

TIKLA OKU: ÖLÜNÜN ARKASINDAN FATİHA NEDEN OKURUZ?

CENAZE NASIL DEFNEDİLİR? CENAZE NE ZAMAN DEFNEDİLİR?

Cenaze nasıl defnedilir? Cenaze namazı defnetme

Cenaze nasıl defnedilir? Cenaze namazı defnetme

Hz. Ali (ra), Peygamberimiz (sav)'in "Hazırlandığı zaman cenazeyi bekletmeyiniz." (Tirmizi, Sünen, Cenaiz, 73, c.II, s. 269; İbn Mace, Sünen, Cenaiz, 18, c.I, s. 476) buyurduğunu rivayet eder.

Bir başka hadis-i şerifte ise, "Cenaze defninde acele ediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise, bu bir iyiliktir. Onu (bir an evvel kabirdeki) hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse, bu da bir ferdir. Bir an evvel omuzlarınızdan atmış olursunuz. " (Buhârî, Cenâiz, 52). Amir b. Rebia'nın rivayetine göre Efendimiz (SAV), ''Cenazeyi gördüğünüz zaman, sizi geride bırakana kadar (onun için) ayağa kalkınız'' Buhari, Cenazi 47; Müslim, Cenazi 73 (958) buyurdu. Eğer bir mani yoksa cenaze kabre gelip omuzdan indirilince cemaat oturabilir. Ancan cenaze omuzdan inmediği sürece kişilerin oturmasın mekruh olduğunu söyleyen dinimizde ölünün gireceği kabirde bir insan boyu mesafesi göze alınır. Kabirde kıble kısmı oyularak ölünün yüz tarafı kıbleye bakacak şekilde sağ tarafı üzerine konur. Faziletli olan lahitte ön tarafa kerpiç, tahta ya da kamış benzeri şeylerin konulması ile toprak atıldığı zaman ölünün üzerine gelmesi engellenmiş olur. Bir nevi ölüye saygı anlamına gelen bu işlemde gerekli olmadığı sürece ölüyü tabutla gömmek mekruh sayılmıştır.

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR? CENAZE NAMAZI DUASI NEDİR?

Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı duası nedir?

Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı duası nedir?

Rüku ve secde yapılmayan cenaze namazında iftitah tekbiri ile beraber 4 defa tekbir getirilir. Selam vermenin vacip olduğu cenaze namazında kıbleye dönük bir şekilde saf tutulur ve niyet edilir. İmamla beraber kılınan cenaze namazında eller bağlanır, Tekbirden sonra imam ve cemaat sessizce, "ve celle senaük" cümlesiyle beraber "Sübhaneke" duasını okurlar. Daha sonra imam ellerini kaldırmadan tekbir alır, cemaat deellerini kaldırmadan içinden tekbir alır ve hepsi içlerinden "Salli" ve "Barik" dualarını okur.

Tekrar aynı şekilde tekbir alındıktan sonra bilen kimseler cenaze duasını bilmeyenler de dua niyetine 'Fatiha suresini' okur. Daha sonra yine tekbir alınır ve arkasından sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir.

3. TEKBİRDEN SONRA OKUNAN CENAZE DUASI:

Cenaze namazı duası nedir? Cenaze namazında hangi dua okunur?

Cenaze namazı duası nedir? Cenaze namazında hangi dua okunur?

 Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ.

Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘ale’l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû ‘ale’l-imani ve hussa hâze’l-meyyite (cenaze kadın ise “hâzihi’l-meyyitete” denir) bi’r-ravhi ve’r-râhati ve’r-rahmeti ve’l-mağfireti ve’r-rıdvân.

Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen vetecâvez anhü (cenaze kadın ise “in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ minha ve lakkıhe’l-emne” denir) ve lakkıhi’l-emne ve’l-büşrâ ve’l-kerâmete ve’z-zülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Ölüm korkusu nedir ve ölümden korkan kişi ne yapmalı? Ölüm anı ile ilgili ayet ve hadisler

İLİŞKİLİ HABER

Ölüm korkusu nedir ve ölümden korkan kişi ne yapmalı? Ölüm anı ile ilgili ayet ve hadisler
Ölüm anında ne hissedilir? Azrail ölen insana görünür mü? Azrail'in görünme şekli...

İLİŞKİLİ HABER

Ölüm anında ne hissedilir? Azrail ölen insana görünür mü? Azrail'in görünme şekli...

BİR YORUM YAPIN 0