İşrak veya Duha (kuşluk) namazının faziletleri! Kuşluk namazı nasıl kılınır?

30 Haziran 2020, 17:36
İşrak veya Duha (kuşluk) namazının faziletleri! Kuşluk namazı nasıl kılınır?

Öğle namazı vaktinden 45 dakika öncesine kadar kılınan kuşluk namazı, Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine tavsiye ettiği en faziletli ibadetlerden biridir. Farz ve vacip olan namazların dışında kılınan nafile namazlardan biri olan kuşluk (duha namazı) ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için aktarmaya çalıştık. Kuşluk namazı ile ilgili hadis-i şerifler neler? Duha namazı kaç rekat, duha namazı nasıl kılınır?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ümmetine nafile namaz olarak önerdiği kuşluk namazı Arapça'daki diğer adıyla 'Duha namazı' olarak bilinmektedir. Kuran-ı Kerim'de direkt olarak Duha namazı şeklinde geçmeyen ancak bazı hadis-i şeriflere konu olduğunu gördüğümüz namazın fazileti rekat sayısına göre artmaktadır. Öyle ki bu Peygamber Efendimiz (SAV), "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah`a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet`te bir köşk yapar. " (et-Tahtavî, 321) Ayrıca günlük olarak bedenimizdeki her bir kemik kadarınca vermemiz gereken sadakalar için kuşluk namazı kılmanın yeterli olacağını buyuran Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi’l-ma’rûf bir sadakadır, nehy ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir.” (Müslim, Müsâfirîn, 84). Kuşluk namazının sevabından istifade etmek isteyen Müslüman kimseler bu namazı kılabilmek için kuşluk vaktinin tam olarak ne zaman denk geldiğini araştırmaya başlarlar. Peki kuşluk namazı ne zamana kadar kılınabilir? İşte kuşluk (Duha namazı) ile ilgili merak edilenler...

TIKLA OKU: SALİH KİMSELERİN İBADETİ: EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? KUŞLUK VAKTİ NE ZAMAN GİRER?

kuşluk namazı ne zaman kılınır?

Güneş bir mızrak boyu kadar çıktıktan, yani doğduktan 45 dakika sonra kılınmaya başlanan ve öğle ezanında 45 dk kalıncaya kadar devam eden kuşluk vaktinde 2, 4,8 ya da 12 rekat namaz kılmak çok sevaptır. En faziletli olan rekat sayısının ise 8 rekat olduğu bilinmektedir. Efendimiz (SAV)'in kuşluk vaktinde kılınan 12 rekat namaz için Allah (c.c)'un kişinin kendisine cennette bir köşk bina edeceğini söylediği nakledilmektedir. (Tirmizi, 'Vitr' 15).

Hadis-i şerif: "Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)

TIKLA OKU: ÖĞLE NAMAZININ FAZİLETLERİ NELER?

TIKLA OKU: TEHECCÜT NAMAZI NASIL KILINIR? GECE NAMAZI FAZİLETLERİ

KUŞLUK NAMAZININ BİLİNMEYEN FAZİLETLERİ! DUHA NAMAZININ SEVABI

Kuşluk vakti ne zaman?

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), kuşluk namazı kılmanın faziletlerine işaretle hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için 4 rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Ümmü Hânî rivayetlerine göre, "Resûlullah (SAV) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)

Efendimiz (SAV)'in bir gün savaşta gönderdikleri askerlerin kısa zamanda muzaffer elde edip bolca ganimetle eve döndüler. Askerlerin bu başarısına gıpta ile bakanları görünce şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır:

''Size bunlardan daha kısa süren, daha çok ganimet getiren ve daha tez eve döndüren cihad yolunu göstereyim. Kuşluk namazı için camiye giden, daha az savaşmış, daha çok ganimet almış ve daha tez evine dönmüş olur.'' [İ. Ahmed]

EK BİLGİ: Kuşluk namazının en az 2 rekat, en fazla da 12 rekat kılınabileceği gibi ortasının 8 rekattan ibaret olduğunu söyleyen alimler vardır.

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUA VE SURELER

Kuran-ı Kerim'de Duha namazının kılınışı ile ilgili bir tarif geçmese de duha namazının Peygamber Efendimiz (SAV)'in sevdiği ve devamlı olarak kılmaya çalıştığı nafile namaz olarak bilmekteyiz. Bir diğer adı kuşluk namazı olan duha namazını kılmaya devam eden kimsenin kul hakkı haricindeki günahların temizlenmesine sebep olan bu namaz için Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde “Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hariç) mağfiret olunur.” (İbn Mace; İkametu’s-Salavat, 187.) buyurmaktadır.

Efendimiz (SAV)'in Duha namazını dört rekat kıldığı ve bunu, Allah’ın dilediği kadar da arttırdığı bilinmektedir.

Ebu Hureyre (r.a) şöyle anlatıyor: “Dostum Rasulullah, ölünceye kadar onları bırakmamak üzere bana üç şeyi tavsiye etti: Her aydan üç gün oruç tutmak, Duha (kuşluk) namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.” (Buhari, Müslim.)

TIKLA OKU: KERAHAT VAKTİ NEDİR? NE YAPILIR, NE YAPILMAZ?

PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ KUŞLUK NAMAZI...

Hazreti Enes (r.a) Peygamberimiz (SAV)'in tavsiye ettiği kuşluk namazı ile ilgili şöyle bahsetmektedir: “Rasulullah (SAV) Efendimizi bir gün Duha namazını 6 rekat kılarken gördüm. O günden sonra bu namazı hiç terk etmedim.”

Hasan Basri Hazretleri de aynı özen ve hassasiyetle “Hazreti Enes’in bu ifadelerinden sonra ben de o namazı hiç terk etmedim.” (Taberani, Evsat, II, 68/1276) demiştir.

TIKLA OKU: NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUA VE ZİKİRLER

KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR? DUHA NAMAZI KILINIŞI:

Kuşluk namazı nasıl kılınır?

DUHA NAMAZI KILINIŞI:

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

BAYRAMDA DUHA NAMAZI EVDE NASIL KILINIR? DİYANETTEN DUHA NAMAZI AÇIKLAMASI! BAYRAM NAMAZI YERİNE DUHA NAMAZI...

Evde duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı kılınışı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar'ın açıklamasında belirttiği ifadelere göre, bayram namazı vaktinde duha namazının kılınabilir. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat ya da 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.

Hanefi mezhebindeki şartlara göre cuma namazı durumunun bayram namazı için de geçerli olabileceği konusunda Sayar, şu ifadelere yer verdi:

"Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Bayram günü erken kalkılarak, sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler. Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. 'Kuşluk duha namazı' zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar"

TIKLA OKU: GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI NASIL YAPILIR?

İŞRAK NAMAZI İLE DUHA NAMAZI AYNI MI? İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak namazı nedir? İşrak namazı nasıl kılınır?

Nafile namazlarla ilgili merak edilen konulardan birisi de duha namazının yani kuşluk namazının işrak namazı ile aynı olup olmadığıdır. Konuyla ilgili hadis-i şeriflere baktığımızda bir hadiste 'Fesalla' diğer bir hadiste de 'Sümme Fesalla' görülebilmektedir. Buradaki Fe demek; hemen peşine kılınırsa Sümme demek de; sonra anlamı taşımaktadır. Bazı din insanlarının görüşlerine göre; o hadise bakıldığında işrak namazı çıkıyor, hemen güneş doğduktan sonra yakın zamanda kılınan. Sümme olarak ifade edilen namazdan da kuşluk namazı anlamı çıkıyor. Her iki hadiste güneş doğana kadar oturup zikredilirse şartı vardır.

İŞRAK NAMAZININ KILINIŞI:

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha okunur
Zammı sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, yeniden Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha okunur
Zammı sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz bitirilir.

Hadis-i şerif: “Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (işrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.” (İhyâ, c.1, s.336)

KUŞLUK NAMAZI HARİÇ KILINABİLECEK DİĞER NAFİLE NAMAZLAR:

Nafile namaz çeşitleri ve faziletleri

TIKLA OKU: GECE NAMAZININ FAZİLETİ! TEHECCÜT NAMAZI KILINIŞI

TIKLA OKU: EN GÜZEL ŞÜKÜR DUASI! ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

TIKLA OKU: TÖVBE NASIL ETMELİYİZ? TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

TIKLA OKU: HAYIRLI İŞLER İÇİN İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

TIKLA OKU: EVVABİN NAMAZI FAZİLETLERİ! EVVABİN NAMAZI KILINIŞI

NAMAZLARDA OKUNABİLECEK KISA SURELER (VİDEOLU)

1. FATİHA SURESİ

2. FİL SURESİ

3. KUREYŞ SURESİ

4. MAUN SURESİ

5. KEVSER SURESİ

6. KAFİRUN SURESİ

7. NASR SURESİ

8. TEBBET SURESİ

9. İHLAS SURESİ

10. FELAK SURESİ

11. NAS SURESİ

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar