Duanın kabul olması için ne yapılmalı? En etkili ve güçlü dilek duası...

Kuran-ı Kerim'de “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim'' şeklinde zikreden Allah (c.c), kullarının kendisine dua etmesini istemektedir. Korku ve ümit duyguları arasında içten ve ihlaslı edilen duaların kabul olunması için okunabilecek etkili duaları sizlere derledik. Duaların kabul olması için ne yapılmalı? Anında duaların kabulü için okunacak dua hangisidir? En etkili dilek ve istek duaları...

"Rabbiniz size: «Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim» dedi." (Gâfir [Mü’min] sûresi, 60) ayetinde zikredildiği gibi Allah (c.c) biz kullarının O'na dua ettiği takdirde kendisinin bizleri geri çevirmeyeceğini; 'Allahu teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.' [Buhari] hadis-i şerifinden de duada ısrarcı olmamız gerektiğini anlayabiliriz. Öyle bir an gelir ki kişi çok istemesine rağmen dua eder ama istenen o şey hemen kabul olmayıverir. Böyle durumlarda 'Duam kabul olmadı' diyerek duayı bırakmamak tam tersine duada ısrarcı olmak gerekir. Çünkü "Kul, günah talebetmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam eder." (- Müslim).

Dua etmenin incelikleri neler ve en güzel dua nasıl edilir? Duada ısrarcı olmak...İLİŞKİLİ HABERDua etmenin incelikleri neler ve en güzel dua nasıl edilir? Duada ısrarcı olmak...

DUAM KABUL OLMADI DİYİP DUAYI BIRAKMAK DOĞRU MU?

Allah (c.c)'a karşı bulunan niyaz ve istekler karşısında duanın o an için kabul olunmadığı görüldüğü zaman kişi şeytana uyup bir isyan eder ya da haşa Allah'a küserse sınırını bilemediği için haddini aşmış olur. Allah (c.c)'u her duaya farklı bir karşılık verebilir. Şöyle ki dua karşılığında kesin olarak şu üç şeyden biri gerçekleşir:

1. Ya istenilen şeye karşılık dua dünyada makbul olur.

2. Ya şimdi için saklanıp ahirette yani daha iyisinin verilmesi üzerine sevap verilir.

3. Ya da kişinin günahları silinir..

Alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah (c.c), Kuran-ı Kerimde “Bana dua edin size cevap vereyim.” (Mü’min, 40/60) ayetini geçirmektedir. Bazı kimseler bu ayeti yanlış anlayıp o kadar dua ettim kabul olmadı gibisinden düşünebilir. Bu konuyla ilgili alimler ayetteki 'cevap veririm' i ' kabul ederim' şeklinde zikredilmemesi ile ilgili şöyle açıklık getiriyor: Örnek verecek olursak doktora gittiğimizde belki de bize bir zararının dokunacağını bilmeden isteyeceğimiz bir ilaç için ben şu ilacı istiyorum dediğimizde doktor, o ilacın bize  zararının dokunabileceği gerekçesiyle o ilacı vermez ya da onu değil daha güzelini verir.

Evleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?İLİŞKİLİ HABEREvleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?

Duanın kabul olması için okunacak dua

Duanın kabul olması için okunacak dua

Tıpkı bunun gibi Allah (c.c) bazen istediğimiz şeyin aynısını bazen da bizim için daha hayırlısını yani güzelini verir de biz o esnada anlamayız.

AYET: (Bakara-216)’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

KABUL OLUNAN VE REDDEDİLEN DUALAR! KİMLERİN DUASI KABUL OLUR?

Öyle vakit vardır ki Allah (c.c)'un kullarının dualarını asla geri çevirmediği bilakis kabul ettiği zamanlarda semanın kapıları açılır ve edilen dua Allah'a ulaşır. Bizlerde içten ve samimi bir şekilde Allah'tan isteyeceğimiz gerek dünyevi gerek ahiretlik isteklerimizin kabul olması için mübarek vakitleri ve günleri kollamalı, bol bol ibadetlere yoğunlaşarak duada bazı ön şartları yerine getirebiliriz. Bu ön şartlar; Abdestli olunabilir, dua sırasında kıbleye dönük olunabilir, dua ettikten sonra sünnet olan davranışı yani elleri yüzüne sürme gerçekleştirilebilir, kısık sesle içten bir şekilde dua edilebilir, korku ve ümit arasındaki bekleyişle dua edilebilir.

Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:

Allah yolunda saf bağlandığı zaman.
Yağmur yağarken.
Namaz kılınırken.
Kâ’be görüldüğü zaman. 
(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337)

Kuran-ı KerimİLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları

Duanın kabul olması için okunacak dua ve sureler

Duanın kabul olması için okunacak dua ve sureler

DUASI KABUL OLUNAN KİŞİLER:

Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:

Dönünceye kadar hacının duâsı.
Evine gelinceye kadar gazinin duâsı.
İyileşinceye kadar hastanın duâsı.
Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ.
Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâdır.” 
(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağir, no: 915)

Duası kabul olmayacak kimselerle ilgili hadiste şöyle bahsedilmektedir: (Bid'at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz.) [Deylemi]

DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

“Allâh’ım! Sen’den muhabbetini, Sen’i sevenlerin muhabbetini ve Sen’in sevgine ulaştıracak sâlih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allâh’ım! Sen’in muhabbetini bana nefsimden, âilemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl!” (Tirmizî)

Yüce Allah (C.C), Kuran-ı Kerim ayetinde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir: "Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar." (Bakara, 2/186)

İSTEK DUASI İÇİN İSMİ AZAM DUASI:

Sahabeden Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlatıyor; Efendimiz (SAV), bir gün camiye girdi. Bir sahâbî namaz kılıyordu. Bu sahâbî namazdan sonra dua etmeye başladı ve duasında şöyle diyordu:

"Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. (Sen), mennânsın/çok nimet verensin, gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin, ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan; zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum." Bu duayı mübarek kulağı ile duyan Efendimiz (SAV);

"Bu kimse, Allah'ın ism-i a'zâm'ı ile dua etti ki ism-i a'zâm ile dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir" (Hâkim, De'avât, I, 504; Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, No:1124) buyurdu.

Hamsiyi kılçığıyla beraber yemenin faydaları neler?

İLİŞKİLİ HABER

Hamsiyi kılçığıyla beraber yemenin faydaları neler?

BİR YORUM YAPIN 35

Dua ihtiyacım var 10 ay önce

Selamı aleyküm öyle büyük sıkıntılarım var iki rabbim yardım etsin sıkıntılarım için ne dua edebilirim ve benim için bir yasin okur musunuz

Sevda 1 yıl önce

Inşallah dualarım kabul olur

Toplam 3 beğeni

Sevda 1 yıl önce

Inşallah dualarım kabul olur

Toplam 1 beğeni

Aşık olmuş 1 yıl önce

Sevdiğim kişiyle mutlu bir ömür istiyorum aminn

Toplam 1 beğeni

Komutan 2 yıl önce

Kadın asker olmak istiyorum dualarınızı bekliyorum

Toplam 14 beğeni

Komutan 1 yıl önce

Çok teşekkür ederim Melek Allah gönlümüze göre versin ♥️

Toplam 0 Beğeni

Melek 1 yıl önce

İnşallah birgün olursun

Toplam 0 Beğeni
Yorumların Tümünü Okuyun