En güzel tevbe istiğfar duası! Nasuh tövbesi nedir? Günahların affı için en etkili tövbe duası

10 Ağustos 2020, 10:50
En güzel tevbe istiğfar duası! Nasuh tövbesi nedir? Günahların affı için en etkili tövbe duası

Bilerek ya da bilmeyerek işlenen büyük-küçük günahlardan dolayı pişmanlık duyuyor ve tövbeyi kendinize borç biliyorsanız, Peygamberimizin dilinden en güzel tevbe istiğfar dualarını sizlere derledik! Nasuh tövbesi nedir, nasuh tövbesi nasıl yapılır? Tevbe namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tövbe ile ilgili ayet ve hadisler...

Belki bir anlık gaflette bulunmaktan belki de nefsin zulmüne uğrayarak işlenen günahlardan dolayı bir zaman sonra pişman olunabilir ve 'keşke yapmasaydım' diyerek kişi vicdan azabı duyabilir. Böyle durumlarda ümitsizliğe asla kapılınmamalı tüm kapılar kapansa dahi tövbe kapısının her zaman açık olduğu bilinmelidir. İşlenen günah ve hatalardan dolayı Allah (c.c)'a samimi ve içten bir şekilde bir daha o günahları tekrarlamamak suretiyle verilecek olan söz her şeyi değiştirebilir. Allah'ın birbirinden güzel isimleri arasında yer alan 'Er-rahman', Dünyada tüm mahlukata merhamet gösteren, şefkat gösteren anlamı taşımaktadır. Allah (c.c)'un kudretini gösteren bu isimlerin anlamlarına baktığımızda sıfatlarını görebilmekteyiz. Dolayısıyla şirk koşmak haricinde her hatanın telafisinin olabileceği unutulmamalı, sık sık tövbe edilmelidir. Nitekim Allah (c.c), kitabı olan Kuran-ı Kerim'de işledikleri günahlardan dolayı pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanları övmektedir.

(Âl-i İmrân, 3/135). Nur suresinde (24), 31), “Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.” ayeti zikredilmektedir. 'En içten ve en samimi' anlamına gelen Nasuh kelimesi Kuran-ı Kerim'deki Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde şu şekilde zikredilmektedir: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: "Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." Bu ayette bahsedilen tövbe biçiminde tam anlamıyla pişman olunan işe bir daha geri dönmemeyi kast edildiği öne sürülmektedir. İçten ve kararlılıkla yapılan bu tövbe de dini kaynaklarda tevbe-i nasûh olarak geçmektedir.

Ayrıca dini kaynaklara bakıldığında Nasuh tövbesinin dışında istiğfar anlamını taşıyan birçok dua da bulunmaktadır. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

TIKLA OKU: DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

EN GÜZEL TÖVBE NASIL YAPILIR? SEYYİDÜL İSTİĞFAR ARAPÇA DUASI

Seyyidül İstiğfar duası

Türkçesi: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASININ FAZİLETİ:

En güzel tövbe şeklinin 'Seyyidül İstiğfar' olarak ifade edildiği bu dua ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in şöyle bir hadis-i şerifi vardır:

“Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

ZİNA EDEN SAHABİNİN KABUL OLAN TÖVBESİ! ZİNA AFFEDİLİR Mİ?

Zina eden sahabenin tövbesi

Yetim olan Maiz isimli bir sahabe Efendimiz (SAV)'in Medine'ye hicret etmesiyle Müslüman olmuştur. Evinde büyüdüğü çocuk veya bu sahabeyi büyütenin oğlunun rivayetine göre,

Bir gün bir kadınla zina eden Maiz'in çok büyük bir suç işlediğini ve bunun da Efendimiz (SAV)'e anlatılması gerektiğini söyler. Maiz, Efendimiz (SAV)' e gidip ben filanca kadınla zina ettim der. Efendimiz (SAV), o an yanından gitmesini istediyse de Maiz 1 saat aralıklarla yine Efendimiz'in yanına gider. Dördüncü defa gidip gelmesinin ardından Maiz, 'Ya ResulAllah ben sana zina ettim diyorum, tövbe etmek istiyorum benim cezam nedir? demiş. Efendimiz (SAV) ise yaptığı işin nasıl olduğuna dair ağzından itiraf almış. Daha sonra Sevgili Peygamberimiz (SAV) 'bu kardeşimizi alın taşlayın' demiş. Çünkü zinanın evli bir insan halinde yapılmasının cezası taşlanarak öldürülmek imiş.

Sahabenin başına isabet eden taş canını acıtınca kaçmayı deneyen o sahabeyi gören başka birisi 'Nereye kaçıyorsun!' diyerek daha büyük bir taş atmış ve ölmüş. Resulullah Sallalllahu aleyhi ve sellem'e geri döndüklerinde durumu anlatmışlar. Efendimiz (SAV), 'Bıraksaydınız ya kurtulsaydı ya, belki daha sonra iyi işler yapardı da ALLAH ONU AFFEDERDİ niye öldürdünüz' demiş. Allah'ın şeriatı olduğu için cezayı veren kendisi ama yüreği merhamet yüklüdür Efendimiz'in. 'Öyle yapacağına elbisenle örtüp gizleyeseydin ya o çocuğu' diyen Peygamberimiz (SAV)'in ne kadar merhametli olduğu ve tövbe kapısının her zaman açık olduğu gözler önüne serilmektedir.

TIKLA OKU: CENNETE GÖTÜREN FAZİLETLİ DUALAR

GÜNAHLARIN AFFI İÇİN TÖVBE NASIL YAPILIR? TÖVBE ETMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Günahların affı için ne yapılmalı? Günahları silen dua

Allah (c.c) bazı özel gün, ay ve gecelerde kullarının dua için açtığı ellerini geri çevirmez ve muhakkak karşılık vermektedir. Bu durum ya sadece dünyada, ya ahirette ya da günahların affı için karşılık bulmaktadır. Dua edilmediği takdirde hiçbir önemin olmadığını belli ederek duanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteren ayet-i kerimelerde Allah, kul hakkı haricinde kendisine şirk koşanları kesinlikle affetmeyeceğini buyurmaktadır.

Bunun haricinde işlenen günahların ve yanlış davranışların bir daha yapılmaması kaydı ile affolunabileceğine işaretler vardır. Peygamber Efendimiz (SAV) bile Allah (c.c)'un en sevgilisi olmasına rağmen peygamberliğine güvenmeyip günde 70 defa istiğfarda bulunurmuş. Buna bağlı olarak da bizlerin de (en az) 70 defa tevbe istiğfar edebilmemiz gerekir. Peki gerçek ve samimi tevbe nasıl edilir? İşte en güzel tevbe şekilleri...

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ

TEVBE İSTİĞFAR NASIL YAPILIR? TÖVBE ETMENİN FAZİLETLERİ NELER?

tövbe duası nasıl yapılır?

Geçmişte işlenen günahların affolması ve bir daha o günahlara geri dönmemek için samimi ve içten bir şekilde edilen tövbelerin yeri büyüktür. Büyük-küçük günahlara tövbe etmek için kişi öncelikle pişmanlık duymalıdır. İşlediği günahlardan ötürü Allah'a sığınmalı ve vicdanen kendini rahatsız hissetmelidir. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair net bir şekilde kendini söz vermelidir. 'Allahım bir daha yapmayacağım' şeklinde kurulan cümlelerle Allah'a da söz vermiş olunuyor, bu sözü bozmamaya gayret gösterilmelidir.

Kul hakkı varsa onunla muhakkak helalleşmek gerekir. Çünkü Allah (c.c) “Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki; dünya rüsvâlığı âhirettekinin yanında pek hafiftir.” buyurmaktadır. (İbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319; İbn-i Sa’d, II, 255)

İbni Abbâs (r.a.) rivayetine göre, Sevgili Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifte şöyle buyurarak istiğfarın önemine dikkat çekmektedir: “Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lûtfeder ve ona ummadığı yerden rızık verir.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1518; İbni Mâce, Edeb, 57. Ayrıca bkz. Ahmed, I, 248; Hâkim, IV, 291/7677)

TÖVBE DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU!

Tövbe duası

Tövbe duası türkçe okunuşu: "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

Tövbe duasının anlamı: "Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

PEYGAMBERİMİZ NASIL TÖVBE EDERDİ? 

PEYGAMBERİMİZİN TÖVBE DUALARI ZİKİRLERİ:

Gün içerisinde namazında, duasında, yemeğinde, zikrinde kısacası günün büyük çoğunluğunda Allah'ı anmak ile geçiren Peygamber Efendimiz (SAV)'in sık sık okuduğu tövbe dualarını sizler için derlemeye çalıştık. Peygamberimizin dilinden en etkili tövbe duaları:

İbn-i Ömer -ra şöyle rivayet eder:

“Biz, Efendimiz’in (SAV)'in bir mecliste yüz defa:

Rabbiğfirli ve tub aleyye inneke entettevvabüürrahim. «Allâh’ım! Beni bağışla ve tevbemi kabûl buyur! Çünkü Sen tevbeleri çok kabûl eden ve çok merhamet edensin.» dediğini sayardık.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516; Tirmizî, Deavât, 38/3434)

Ebû Hüreyre (ra) da şöyle der:

“Efendimiz’den daha çok 'Estağfirullahe ve etubü ileyhi "Allâh’a istiğfâr eder ve O’na tevbe ederim!» diyen başka birini görmedim." (Nesâî, Kübrâ, IX, 171; İbn-i Hibbân, Sahîh, III, 207/928)

Peygamber Efendimiz’in (SAV)'in tövbe duası:

عَنّىِ“ عْفُ فَا لْعَفْوَ تُحِبُّ ا كَرِيمٌ عَفُوٌّ اِنَّكَ للّهُمَّ اَ ” (Allahümme inneke afüvvün kerimün tühıbbül afve feğfü anni-Ey Rabbim! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, ben günahkar kulunu da affet!) Buhari; Tecrid-i Sarih Tercümesi.

Peygamberimizin tövbe duası

Peygamber Efendimiz’in (SAV)'in en çok tekrarladığı dua:

Peygamberimiz (SAV)'in zevcesi Hz. Aişe’ye (ra):

“Resulullah vefatından önce en çok hangi duayı yapardı?” diye sordum. O da:

“Daha çok şu duayı yapardı.” dedi:

سُبْحاَ نَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِ ەِ اَسْتَغْفِرُ اللّهِ وَ اَتُوبُ اِلَیْهْ “” (Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahi ve etübü ileyh- Allahım seni hamdinle tesbih ederim, mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim.) Buhari; Sahih-i Buhari / Tefsir, Nasr.

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZİN SIKINTI DUALARI

Tevbe namazı nasıl kılınır?

Hz. Ali (r.a) şöyle der: Peygamberimiz (SAV)’in şöyle buyurduğunu işittim:

“Bir kul herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılar ve Allah’a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak muhakkak o kulunu mağfiret buyurur.”

Sonra Efendimiz (SAV) şu ayeti okudu:

“Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân 3/135)»”

(Ebû Dâvûd, Vitr, 26/1521; Tirmizî, Salât, 181/406; Tefsîr, 3/3006; Ahmed, I, 2)

TIKLA OKU: NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR? NAMAZA ÜŞENGEÇLİK...

NASUH TÖVBESİ NEDİR? NASUH TÖVBESİ HİKAYESİ

Nasuh tövbesi nedir? Nasuh Tövbesi nasıl yapılır?

Kelime anlamına baktığımızda 'En halis, en içten ve en samimi' manası taşıyan Nasuh sözcüğü, bir çeşit Allah'ın gazabından korunmak isteyip rahmetine ve inayetine sığınmak demektir. Yüce Allah'ımız Kuran-ı Kerim'deki Tahrim Suresinde zikredilen (Allah’a tevbe-i nasuh yapınız!) ayeti ile kullarından Nasuh tevbesinin istediğini beyan etmektedir. Nasuh tevbenin en önemli şartı kulun samimiyet ve pişmanlık duymasıdır. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle anlatmıştır:

“Bir gün Peygamberimiz (SAV) tevbe kapısını anlattı. Hazret-i Ömer -ra:

“-Ey Allah’ın Resûlü! Tevbe kapısı nedir?” diye sordu.

Efendimiz (SAV), şöyle buyurdu:

-Tevbe kapısı, mağribin (batı cihetinin) ardındadır. Bu kapının altından iki kanadı vardır. Üzeri inci ve yakutlarla bezenmiştir. Kapının bir kanadıyla diğer kanadının arası hızlı bir atlı binicinin kırk senede kat edeceği bir mesafe kadar geniştir. Bu kapı, Allah Teâlâ’nın mahlûkatını yarattığı günden beri açıktır. Güneş, battığı yerden (mağribden) doğacağı sabaha kadar da açık kalacaktır. Nasuh tevbesi ile tevbe eden her kişinin tevbesi, mutlaka bu kapıdan içeri girer.”

TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNAN SURELER

NASUH TÖVBESİ KISSASI! NASUH TÖVBESİ NEREDEN GELİYOR?

Nasuh Tövbesi hikayesi

Rivayetlere göre seneler önce hamamda tellallık yapan Nasuh isminde bir adam varmış. Kadınlara olan düşkünlüğü ile bilinen bu adamın yüzü tıpkı kadınlardaki gibi tüysüz ve pürüzsüz olduğu için erkekliğini kolaylıkla gizlerdi. Kimse erkek olduğunu fark etmeden uzun süre tellallık yapan adamın sesi kadın gibiydi ve onlar gibi peçe takardı.

Ancak şehveti zirveye çıkmış bir gençti. Bu yüzden padişah kızı bile olsa hamada bir güzel keseler, ovalar ve yıkardı. Zaman geçtikten sonra pişmanlık duyan bu adam tövbe etti ama tövbesini tutamadı. Bu defalarca tekrarlandı. Bir gün Nasuh bir Allah dostuna giderek:

– “Bana dua et.” diye ricada bulundu.

O Allah’ın (c.c.) veli kulu ona dua etti.

Nasuh hamamda tası doldururken padişahın kızının küpesindeki incilerden biri kayboldu. Oradaki kadınlarda aramaya başladılar. – “İhtiyar, genç, herkes anadan doğma soyunsun.” diye bağırdılar.

Nasuhun yüzü korkudan sapsararmıştı ve kendi kendine

– “Yarabbi, dedi. Birçok defalar tövbe ettim fakat tövbemi bir türlü tutamadım. Eğer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtarırsan bütün yaptıklarımdan tövbe ettim.” dedi.

Hamamdakiler herkesi arayınca:

– “Ey Nasuh herkesi aradık, şimdi sıra sende gel seni de arayalım.” dediler. Nasuh'u tam arayacaklardı ki birden:

– “İnci bulundu.” sesi duyuldu. Nasuh’u aramaktan vazgeçtiler, böylece Nasuh rezil olmaktan, ölümden kurtulmuştu. Ardından padişah kızını keselemek için Nasuh’u çağırdılar:

– “Ey güzel tellak gel, padişahın kızı seni çağırıyor gel onu kesele, yıka” dediler. Nasuh bunu kabul etmeyip hamamdan çıktı. Bir daha da tövbesini bozmadı…

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZE EN GÜZEL SALAVATLAR

NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR? NASUH TÖVBESİ DUASI:

En etkili tövbe duaları

Bazı dini kaynaklarda belirtilenlere göre nasuh tövbesi zina yapan kimselerin yapması gereken bir tövbe şeklidir. O kimseler önce nash tövbe duasını okumalı sonra nash tevbesi etmelidir. Yalnızca zina değil büyük günah işleyenlerin de yapması tavsiye edilen bu tövbenin duası şu şekildedir:

“Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.”

Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın.Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim.Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar