Allah'ın istediği gibi dosdoğru kılınan bir namaz için öncelikli olarak namaz şuuru oluşturulmalıdır. Namazda huşu yakalandıktan sonra makbul derecesi artacak olan namazlarımız için bilinmesi gerekenler haberimizde! Namazın manevi faydaları neler? Namazda huşu nasıl yakalanır? Namazın önemi nedir? Namaz neden kılmalıyız? Namaza başlamak için ne yapılmalı? Namaz zikir midir? Cansız varlıkların Allah'ı zikretmesi..

Bir müminin imanından sonra en çok dikkat etmesi gereken şey namazıdır. Çünkü namazı düzgün olmayanın ne dünyası ne de ahireti rahat olur. Müslüman bir şahsiyetin ruh sağlığını koruyabilmesi, hayatını İslamiyete uygun yaşayabilmesi namazına verdiği değerle alakalıdır. Allah'u Teala, bizlerden hayatımızın içine sıkıştırılmış bir namaz değil de namazımıza göre hayatımızı şekillendirdiğimiz bir namaz murad ediyor. Gerek Kuran-ı Kerim’de gerek de hadis-i şeriflerle üzerinde önemle durulan namaz, öldükten sonra mahşer günü hesaba çekileceğimiz ilk ameldir. Öyle ki Abdullah bin Mes’ud (r.a) rivayetlerine göre, Peygamber Efendimiz (SAV), bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “(Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır…” (Nesâî, Muhârebe, 2). 5 vakit farz namazı eda etmemiz gerektiği gibi bu namazı kılarken yerine getirmemiz gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunlardan birisi de namazı geciktirmeden yani vaktinde kılmaktır. İbn-i Mes’ud (r.a) naklettiklerine göre, bir adam Efendimiz (SAV)’e: “-Amellerin/ibadetlerin en faziletlisi hangisidir?” diye sordu. Peygamberimiz: “Vaktinde kılınan namazdır.” buyurdu. (Buhârî, Tevhid, 48)

NAMAZI GECİKTİRMEK GÜNAH MI? NAMAZI VAKTİNDE KILMANIN ÖNEMİ

Namazı geciktirmek günah mı? Vaktinde namaz kılmak

Namazı vaktinde kılmak ise bizi intizam sahibi kılar. Müslüman bir kimse yapacağı her işi namazını  hayatının merkezine koyarak ayarladığı için diğer işleri de planlıdır. Müslüman, planlı ve aktif olmak zorundadır. Zira işimiz vaktimizden çok. Bu düstur gereği her Müslüman işlerini önem sırasına koyarak halletmelidir. Unutulmamalıdır ki samimi ve içten bir şekilde namaz kılanın yaptığı dünyevi işler de ibadet hükmüne geçmektedir. 

AYET-İ KERİME: ''... Şüphesiz ki namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.'' (Bakara Suresi/45)

NAMAZIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR? NAMAZ ŞUURU NEDİR? HUŞU İLE NAMAZ NASIL KILINIR

Namazı huşu ile kılmak için ne yapılmalı? Namaz şuuru nedir?

Kundaktan başlayıp kefende biten yolculuğumuz çocukluk evresinde oyun, gençlik zamanında şehvet, yetişkinlikte gaflet, yaşlılıkta ise hasret ve pişmanlıkla geçer. Bu gafilane hayattan nefsimizi uyandırmak, her birimizin temel vazifesidir. İşte bunu gerçekleştirmek de namaz ile mümkündür. Bundan dolayı namaza, nefsi adam etmenin alıştırmasıdır diyebiliriz. Peki namazımız bizi nasıl adam eder? Okuduğumuz ayetlerin anlamını öğrenmeye çalışmak, bizi namaz esnasında söylediklerimizi düşünmeye teşvik eder.

Odaklanma hali, namazımızın makbul olması için önemli bir sebeptir.  Namazın makbul olabilmesi ise Allah Azze ve Celle’nin huzuruna çıktığının bilincinde, tazimde bulunarak tam bir teslimiyet halinde olmaya bağlıdır. Konuyla ilgili olarak bir hadsite şu idfade geçmektedir: ''Nice namaz kılanlar vardır ki, kıldıkları namazdan ellerine geçen sadece uykusuzluk ve zahmettir.'' (Süneni İbni Mace, Sıyam 21) Her Müslüman, hayatının sağlamasını vahiyle yapmalıdır. Okuduğumuz ayetlerin ne kadarını hayata geçirebiliyorsak namaz da bizi o kadar ihya eder, ruhumuzu o kadar doğrultur.

NAMAZ ZİKİR MİDİR? KAİNAT ALLAH'I NASIL ZİKREDER? CANSIZ VARLIKLARIN ALLAH'I ZİKRETMESİ ÖRNEKLERİ

Doğanın Allahı zikretmesi! Yeryüzünde Allahı zikreden cansızlar

Bir kimse kendini ne kadar namaza teslim ederse zamanla ahlaki bozuklukları da düzelir. Allah Azze ve Celle, Ankebut suresinin 45. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor;

''(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.'' Namazı ikame etmek, ne dediğimizin ve ne yaptığımızın şuurunda, tadili erkanına uygun olarak dosdoğru kılmak demektir. İşte bu namaz bizim ahlaki bozukluklarımızı giderir. Ayrıca namazın en büyük zikir olduğu da buyrulmaktadır. Bu kavram çok geniş manalar ihtiva eder. Kısaca özetlemek gerekirse bize Allahu Teala’yı hatırlatan her şey zikirdir. Namaz, doğrudan ‘’Rabbimizle olan konuşma’’ olduğu için en büyük zikirdir. Her hatırlama, akabinde Allah ile birlikte olma şuuru kazandırır ve davranışlarımız da o bilinçle düzelmeye başlar.  

Allah nasıl zikredilir?

Ayeti kerimede kainattaki her varlığın kendine mahsus zikirlerinin olduğu şu şekilde açıklanmaktadır

"Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz." (İsra, 17/44) Namaz, tüm varlıkların ibadetini bünyesinde barındırır. Metafizik açıdan baktığımızda dağların dikey, hayvanların da yatay pozisyonda; bitkiler de kökleriyle besin aldıkları için onların da başları aşağı olarak, hal diliyle fiilen Allaha ıbadette bulundukları söylenebilir. İşte namaz bu kadar önemli ve kapsamlı bir ibadettir. Namaz denilince akla sadece belli hareketlerle talim edilen bir ibadet gelmemeli Zira bu ibadetin bir de görünmeyen batıni kısmı vardır.

Allahı zikreden canlılar

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ? NAMAZ KILMANIN MANEVİ FAYDALARI:

Günde 5 vakit namaz ile Allah Azze ve Celle ile diyalog halinde oluruz. Onunla birliktelik insanı diri kılar. Hay sıfatı olan Yüce Rabbimiz ile münasebetimiz, bizimde dünya hengameleriyle kararmış nefsine köle olmuş ölü kalplerimizi diriltir. Allaha kul olan kimse namazıyla tanınır.

Çünkü bizi kafirlerden ayıran en belirgin vasıf ‘’namaz’’dır. Dünya ve ahirette kurtuluşumuza sebep olacak olan şey, Allah’ın rahmeti sayesinde kıldığımız namazlarladır. Namaz bizim her şeyimizdir. Günümüz insanlarının namaz şuurunu kazanmaması en büyük eksikliğidir. 

Namazın maddi ve manevi faydaları

İLİŞKİLİ HABER

Arta kalan patates kızartması nasıl değerlendirilir?

İLİŞKİLİ HABER

Doğum korkusu için dua! Normal doğum korkusu nasıl yenilir? Doğum stresi ile başa çıkmak için..

İLİŞKİLİ HABER

Kaza namazı nasıl ve ne zaman kılınır? 1 günlük kaza namazı kaç rekat?

İLİŞKİLİ HABER

Namazla ilgili en sık sorulan sorular! Namaz kılarken dikkat edilmesi gerekenler

BİR YORUM YAPIN 0