Lohusalıkta dua ve ibadetler! Lohusalık kanaması kaç gün sürer? 40 günden uzun süren kanama

07 Nisan 2021, 08:59
Lohusalıkta dua ve ibadetler! Lohusalık kanaması kaç gün sürer? 40 günden uzun süren kanama

Doğum sonrasındaki 6 haftalık Lohusa döneminde kadınlara yasak ve helal olan ibadetler, her Müslüman anneler tarafından bilinmelidir. İslamda Lohusa dönemi ve hükümleri nasıldır? Lohusalık süresi ne kadar? 40 günden uzun süren kanamada cinsel ilişkiye girilir mi? Lohusalıkta okunacak dualar ve Kuran-ı Kerim'de Lohusa dönemi ile ilgili ayetler:

Doğum sonrasındaki ilk 6 haftayı kapsayan Lohusa sürecinde çiçeği burnunda olan taze anneleri bekleyen birtakım değişiklikler vardır. Fiziksel ve ruhsal olmak üzere bazı değişimlerin yaşandığı bu dönemde anneler, hamilelik öncesindeki eski hallerine dönmek için toparlanma sürecine girerler. Örneğin hamilelikte baskın olan progesteron ve östrojen yerine doğum sonrasında prolaktin ve oksitosin hormonu ağır olur. İşte bu hormonların değişimleri nedeniyle bozulan vücut dengesi karşısında annelerin duygularında ve bedenlerinde bazı değişiklikler olur. Bebeğin doğumu ile beraber değişecek olan tüm alışkanlıklar ve yaşam biçimi anne ve babaları bambaşka bir sürecin içine sokar. Tüm bu farklılıkların yaşandığı lohusa döneminde ise bazı konular sık sık merak konusu olur. Dinimize göre fıkıh kitaplarına baktığımızda lohusalık hükümleri ile ilgili bazı bilgilere rastlarız. Bu bilgiler ise lohusa dönemindeki bir kadının yapması helal ve haram olan konularla ilgilidir. İslami açıdan baktığımızda Lohusa bir annenin yapmaması gereken bazı ibadetler vardır. 

Lohusa dönemi nedir? Lohusa depresyonu nedenleri ve nasıl geçer?İLİŞKİLİ HABERLohusa dönemi nedir? Lohusa depresyonu nedenleri ve nasıl geçer?

LOHUSA SÜRESİ NE KADAR? LOHUSANIN BİTTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Lohusalık dönemi ne kadar sürer? Lohusalığın bittiği nasıl anlaşılır?

Doğum yapan ya da ilk üç aylık süreçte organları belirmiş ancak çeşitli sebeplere bağlı olarak düşük yapan kadınların doğum sonrasında vücutlarından gelen kanama Lohusalık/nifas halidir. Kanaması olan bu kadınlara gündelik yaşantı içerisinde 'Lohusa' denilmektedir. Lohusalıktaki nifas süreleri her kadında aynı vakti göstermez. Alt sınırı olmayan lohusalık dönemi için Hanefi mezhebinde üst sınır kırk gün kadardır. Kanaması kırk günden fazla gelen kadınlardaki bu kadın lohusalıktan kaynaklı nifas kanı değil, özürdür. Tıpkı vücudumuzun diğer organlarından gelebilen kanamalar gibidir. Lohusa kadında akıntı kesik kesik geliyorsa akıntının durduğu o günler de lohusalık halinden sayılır. (el-Ceziri, Kitabu'l-Fıkh Ale'l-Mezahibi'l-Erbaa, s. 79-80) Şafi mezhebine göre lohusalığın en azının sınırı yoktur, ancak üst sınırı 60 gündür (Şirbini, Muğni'l-muhtac, Beyrut, ts. , I, 185)

İKİZ HAMİLELİKTE LOHUSA SÜRESİ NE KADAR? LOHUSALIK MÜDDETİ...

Çoğul hamilelik durumlarında doğum yapan bir kadının lohusalık süreci ilk çıkan bebeğin dünyaya gelmesi ile başlar. İkizlerde 1 ya da 2 saat veya 2 günlük sürenin bulunduğu bir olayda lohusalığın başlangıcı için ilk bebek ele alınır. Hanefî ve Şâfiî mezhebinde kuvvetli olan ve tercih edilen görüşün bu olduğu bilinmektedir.

Hamileliğin en az süresi 6 ay olduğundan dolayı iki doğum arasında altı aydan daha az vakit geçerse bu iki doğumdaki bebekler ikiz sayılır. İmam Muhammed'e görüşüne göre de lohusalık son doğumdan başlar. Görüşüne göre ikiz ve daha fazla doğumlarda rahim sadece son doğum ile boşalır; ilk doğum ile son doğum arasında görülen kanamalar özür kanamalarıdır.

LOHUSA KADIN NAMAZ KILABİLİR Mİ? LOHUSA KURAN OKUYABİLİR Mİ?

Lohusalıkta okunacak dualar! Lohusalıkta kuran okunur mu? Lohusalıkta namaz kılınır mı?

Dinimize göre adet ve nifas halleri hükmen kirlilik olarak görüldüğü için ibadetler yasak olarak kabul edilmektedir. Öyle ki lohusa kadın ya da adet olan kadının ibadet yeri olan camilerimize girmesi de uygun değildir.  Sevgili Peygamberimiz (SAV), “Ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini/mescidde bulunmasını helal görmüyorum.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 94; İbn Huzeyme, Sahîh, II, 284); Ayrıca bir başka hadis-i şerifte de “Mescid, hayızlı ve cünübe helal değildir.” (İbn Mâce, Tahâra, 126) buyurmuştur.

Lohusalık sürecinde namaz kılmanın ve Kuran-ı Kerim okumanın helal olmadığı konusunda bizleri uyarmıştır. Hadis-i şerifte bu konu şöyle geçmektedir: “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)

HADİS-İ ŞERİF: Kadınlar nifas hallerinde, cinsel ilişkide bulunamaz (Bakara, 2/222); namaz kılmaz, oruç tutmaz (Buhari, Hayz, 1; Müslim, Hayz, 14, 15) ve Kabe'yi tavaf edemezler (Buhari, Hayz, 1/77 ). O dönemde kılınmayan namazlar kaza edilmez, ancak oruçların kazası da vardır.

KURANDA LOHUSA AYETLERİ! LOHUSA DÖNEMİ İLE İLGİLİ AYETLER...

LOHUSA DÖNEMİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLİR Mİ?

Lohusa ayetleri! Lohusa dönemi ile ilgili ayetler

Lohusa dönemindeki bir kadın ile eşinin cinsel ilişkide bulunup bulunamayacağı da en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Lohusa bir kadının kesinlikle cinsel ilişkide bulunmaması gerektiğini gösteren ayet-i kerimesinde şöyle zikredilmektedir: "Sana hayızlı ile cinsel ilişkiyi soruyorlar. De ki, bu (her iki tarafâ da) eziyet verici bir şeydîr. Onlar âdetli iken onlardan ayrılın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Iyice temizlendiklerinde Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidin. Allah çok tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever." (Bakara, 2/222) Hem dinen hem de sağlık açısından sakıncalı olan bu durumda ilişki için temizlenme beklenmelidir.

LOHUSALIK KANAMASI 40 GÜNDEN FAZLA SÜRER Mİ? 40 GÜNDEN UZUN SÜREN KANAMADA NE YAPILMALI? KANAMANIN UZAMASI...

Doğumdan sonra cinsel organdan gelen kanama ile beraber girilen lohusalık sürecinde kanama ve akıntı kesintiye uğrasa bile hepsinin toplamı lohusa sürecinden sayılır. Kanamalar kırk günden fazla sürüyorsa bu gelen kan nifastan değil özürden kaynaklıdır, dolayısıyla cinsel ilişkiye girilebilir.

LOHUSALIKTA OKUNACAK DUALAR! 

Fâtiha, Âyetelkürsi ve Muavvizeteyn’i (Kul eûzü’ler) gibi sûre ve âyetlerin dua amacıyla okunmasında mahsur yoktur.

Lohusalıkta okunacak dualar! Lohusa dönemi ibadetleri

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar